ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

 
Nasledno pravo 2022 FINAL Наташа Стојановић,
НАСЛЕДНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 515
Ustavno pravo 2002 Ирена Пејић,
УСТАВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 598
Medjunardno ekonosmko pravo 2020 Предраг Цветковић,
Урош Здравковић,
МЕЂУНАРОДНО ЕКОНОМСКО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 217
KPP posebni deo korica 2019 Саша С. Кнежевић,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 239
Krivicno procesno pravo opsti deo 2019 Саша С. Кнежевић,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 382
mtp2018 Александар Љ. Ћирић,
MЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО - ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 568
Prekrsajno pravo 2018 Драган Јовашевић,
Душица Миладиновић-Стефановић,
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2017,
стр. 252
pravo zivotinja Наташа Стојановић,
ПРАВО ЖИВОТИЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2017,
стр. 311

Вучковић Шаховић Невена, Петрушић Невена,
ПРАВА ДЕТЕТА,
2. ИЗДАЊЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2016,
стр. 252

Вучковић Шаховић Невена, Петрушић Невена,
ПРАВА ДЕТЕТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 268

Кнежевић Саша,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 389

Николић Драган,
ИСТОРИЈА ПРАВА - СТАРИ И СРЕДЊИ ВЕК 2014,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 410
Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 452
Чорбић Драган, Ковачевић Славиша,
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 374
Стојановић Драган,
УСТАВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 628
Радишић Јаков,
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2014. 455 страна
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 455

Ћирић, Зоран,
СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 382

Ћирић Александар Љ., 
ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 273

Јовашевић Драган ,
КРИВИЧНО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО,
3. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 419

Јовановић-Затила Милена,
ПРАВО ПОТРОШАЧА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 215

Јовановић-Затила Милена, Чоловић Владимир,
СТЕЧАЈНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 306

Ђурђић Војислав, Јовашевић Драган,
КРИВИЧНО ПРАВО: ПОСЕБНИ ДЕО,
3. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 340
Димитријевић Предраг, Вучковић Јелена,
2. допуњено издање,
ОСНОВИ МЕДИЈСКОГ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 133
Ћирић Александар Љ.,
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО,
2. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 257
Рочкомановић Милорад,
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО,
5. измењено и допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 374
Ранђеловић Небојша,
ИСТОРИЈА ПРАВА, Кн. 2, ОСНОВИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ ПРАВА,
2. издање
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 186

Костић Миомира, Константиновић-Вилић Слободанка,
ВИКТИМОЛОГИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 458

Константиновић-Вилић Слободанка, Николић-Ристановић Весна, Костић Миомира, 
5. измењено и допуњено издање,
КРИМИНОЛОГИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 536

Игњатовић Гордана,
LEGAL ENGLISH FILES, 1, INTERMEDIATE COURSEBOOK,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 209

Ђурђић Војислав,
ОСНОВИ КРИМИНАЛИСТИКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 168

Димитријевић Предраг,
УПРАВНО ПРАВО: ПРОЦЕСНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 315

Бартуловић Жељко, Ранђеловић Небојша,
ОСНОВИ УСТАВНЕ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА,
2. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 227
Анђелковић Милева,
2. поновљено издање,
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 327
Стојановић Наташа,
НАСЛЕДНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 482
Петровић Милан,
НАУКА О УПРАВЉАЊУ КАО ПРЕТПОСТАВКА УПРАВНЕ ПОЛИТИКЕ: (ОПШТИ ДЕО),
2. исправљено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 404
Пејић Ирена,
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 373

Јанићијевић Дејан,
АРБИТРАЖА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 225 

Димитријевић Предраг,
ПРАВО ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (INTERNET LAW),
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 327 

Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 405

Игњатовић Гордана,
LEGAL ENGLISH FILES, 2, INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE,
1. изд.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. X, 212 

Јовашевић Драган,
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 225

Јовашевић Драган,
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 279
Константиновић-Вилић Слободанка, Костић Миомира,
2. измењено и допуњено издање,
ПЕНОЛОГИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 343
Миленовић Дара,
ПОСЛОВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 730
Николић Драган,
ИСТОРИЈА ПРАВА: СТАРИ И СРЕДЊИ ВЕК,
3. поновљено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 410
Николић Љубица,
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
2. измењено и допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 428


 
Милорад Божић,
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА, пето издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.
 Милева Анђелковић, Марина Димитријевић, 
ПОРЕСКО ПРАВО СРБИЈЕ, прво издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.

Милева Анђелковић, 
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО, прво издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.

 Гордана Игњатовић,
LEGAL ENGLISH FILES, књига прва,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008.
 Дара Миленовић,
ПОСЛОВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008.
 Димитријевић Предраг,
УПРАВНО ПРАВО, Општи део, књ. 2.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008,
стр. 311

Димитријевић Предраг,
УПРАВНО ПРАВО, Општи део, књ. 1.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008,
стр. 311

Миладиновић Зоран,
ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 446

Стевановић Чедомир, Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО–ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 390

Петровић Милан,
НАУКА О УПРАВЉАЊУ КАО ПРЕТПОСТАВКА УПРАВНЕ ПОЛИТИКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 400


Миленовић  Дара,
СУБЈЕКТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА,
3. допуњено и измењено изд.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 545

Јанковец Ивица, Миладиновић Зоран,
ПРАВО ОСИГУРАЊА,
Ниш, Центар за публикације, 2006,
стр. 467

Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 289

Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК СРБИЈЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 208

Божић Милорад,
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА, 4. изд.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 416