ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

Костић Миомира, Константиновић-Вилић Слободанка,
ВИКТИМОЛОГИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 458

Константиновић-Вилић Слободанка, Николић-Ристановић Весна, Костић Миомира, 
5. измењено и допуњено издање,
КРИМИНОЛОГИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 536

Игњатовић Гордана,
LEGAL ENGLISH FILES, 1, INTERMEDIATE COURSEBOOK,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 209

Ђурђић Војислав,
ОСНОВИ КРИМИНАЛИСТИКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 168

Димитријевић Предраг,
УПРАВНО ПРАВО: ПРОЦЕСНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 315

Бартуловић Жељко, Ранђеловић Небојша,
ОСНОВИ УСТАВНЕ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА,
2. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 227
Анђелковић Милева,
2. поновљено издање,
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 327
Стојановић Наташа,
НАСЛЕДНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 482
Петровић Милан,
НАУКА О УПРАВЉАЊУ КАО ПРЕТПОСТАВКА УПРАВНЕ ПОЛИТИКЕ: (ОПШТИ ДЕО),
2. исправљено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 404
Пејић Ирена,
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 373