ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака


 
Милорад Божић,
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА, пето издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.
 Милева Анђелковић, Марина Димитријевић, 
ПОРЕСКО ПРАВО СРБИЈЕ, прво издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.

Милева Анђелковић, 
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО, прво издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.

 Гордана Игњатовић,
LEGAL ENGLISH FILES, књига прва,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008.
 Дара Миленовић,
ПОСЛОВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008.
 Димитријевић Предраг,
УПРАВНО ПРАВО, Општи део, књ. 2.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008,
стр. 311

Димитријевић Предраг,
УПРАВНО ПРАВО, Општи део, књ. 1.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2008,
стр. 311

Миладиновић Зоран,
ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 446

Стевановић Чедомир, Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО–ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 390

Петровић Милан,
НАУКА О УПРАВЉАЊУ КАО ПРЕТПОСТАВКА УПРАВНЕ ПОЛИТИКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 400