ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

Миленовић  Дара,
СУБЈЕКТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА,
3. допуњено и измењено изд.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 545

Јанковец Ивица, Миладиновић Зоран,
ПРАВО ОСИГУРАЊА,
Ниш, Центар за публикације, 2006,
стр. 467

Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 289

Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК СРБИЈЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 208

Божић Милорад,
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА, 4. изд.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 416