ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

Јанићијевић Дејан,
АРБИТРАЖА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 225 

Димитријевић Предраг,
ПРАВО ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (INTERNET LAW),
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 327 

Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 405

Игњатовић Гордана,
LEGAL ENGLISH FILES, 2, INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE,
1. изд.,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. X, 212 

Јовашевић Драган,
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 225

Јовашевић Драган,
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 279
Константиновић-Вилић Слободанка, Костић Миомира,
2. измењено и допуњено издање,
ПЕНОЛОГИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 343
Миленовић Дара,
ПОСЛОВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 730
Николић Драган,
ИСТОРИЈА ПРАВА: СТАРИ И СРЕДЊИ ВЕК,
3. поновљено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 410
Николић Љубица,
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
2. измењено и допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 428