ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

Ћирић, Зоран,
СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 382

Ћирић Александар Љ., 
ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 273

Јовашевић Драган ,
КРИВИЧНО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО,
3. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 419

Јовановић-Затила Милена,
ПРАВО ПОТРОШАЧА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 215

Јовановић-Затила Милена, Чоловић Владимир,
СТЕЧАЈНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 306

Ђурђић Војислав, Јовашевић Драган,
КРИВИЧНО ПРАВО: ПОСЕБНИ ДЕО,
3. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 340
Димитријевић Предраг, Вучковић Јелена,
2. допуњено издање,
ОСНОВИ МЕДИЈСКОГ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 133
Ћирић Александар Љ.,
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО,
2. издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 257
Рочкомановић Милорад,
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО,
5. измењено и допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 374
Ранђеловић Небојша,
ИСТОРИЈА ПРАВА, Кн. 2, ОСНОВИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ ПРАВА,
2. издање
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 186