Издавачка делатност Факултета

Правни факултет има сопствену издавачку делатност, која укључује припрему, штампање и објављивање уџбеника, помоћних учила, монографија и других публикације намењених образовном, научном и стручном раду. Центар сваке године објави на десетине публикација наших наставника и других аутора. Публикације су разврстане у више тематских едиција.

Eдиција "УЏБЕНИЦИ"
Едиција "ПРАКТИКУМИ И ПРИРУЧНИЦИ"
Едиција "МОНОГРАФИЈE"
Едиција "ЗБОРНИЦИ"
Нова едиција "ПРОПИСИ"

 

БИБЛИОГРАФИЈА МОНОГРАФСКИХ И СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ