ОБРАСЦИ - Докторске академске студије права

Образац пријаве за упис на докторске академске студије права - (.DOC), (.PDF) 
Образац за студенте који се први пут уписују на докторске студије -
(.DOC), (.PDF)

Образац Д1 - Пријава теме докторске дисертације - (.DOC), (.PDF)
Образац Д3 - Захтев за одређивање комисије за оцену и одбрану - (.DOC), (.PDF)

Oбразац за упис предмета и обавеза на ДАС - (.DOC), (.PDF)
Молба за одобрење теме за израду семинарског рада - (.DOC), (.PDF)
Молба за одобрење теме за израду приступног рада - (.DOC), (.PDF)
Образац за пријаву приступног испита - (.DOC), (.PDF)
Образац сагласности за прикупљање и обраду података о личности - (.PDF)
Молба за одобрење теме за израду научног чланка - Прилог 1. - (.DOC), (.PDF)
Молба за прухватање научног чланка - Прилог 2. - (.DOC), (.PDF)
Образац за пријаву испита на I години докторских академских студија права - (.DOC), (.PDF)
Образац за пријаву испита на II години докторских академских студија права - (.DOC), (.PDF) 

Упутство - ИСПИТИ, ИСПИТНИ РОКОВИ

Упутство - НАУЧНИ ЧЛАНАК