Избор наставника и сарадника

Индекс чланака

КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

- за једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област  
- за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Кривичноправну научну област - извештај о избору за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Кривичноправну научну област  - одлука о избору за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Кривичноправну научну област  
- за једног сарадника у настави за ужу Међународноправну научну област, предмет Међународно приватно право - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Међународноправну научну област, предмет Међународно приватно право  - одлука о избору једног сарадника у настави за ужу Међународноправну научну област, предмет Међународно приватно право  
- за једног сарадника у настави за ужу Правнотеоријску научну област, предмет Увод у право - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Правнотеоријску научну област, предмет Увод у право  - одлука о избору једног сарадника у настави за ужу Правнотеоријску научну област, предмет Увод у право 
- за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Правноисторијску научну област - извештај о избору једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Правноисторијску научну област  - одлука о избору једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Правноисторијску научну област  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Јавноправну научну област, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Јавноправну научну област, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Јавноправну научну област, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Правноисторијску научну област, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Правноисторијску научну област, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Правноисторијску научну област, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Кривичноправну научну област, на предмету Кривично процесно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године - за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Кривичноправну научну област, на предмету Кривично процесно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Кривичноправну научну област, на предмету Кривично процесно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2023/2024. године  
- за једног наставника у звању доцент за ужу Правноисторијску научну област - извештај о избору за једног наставника у звању доцент за ужу Правноисторијску научну област  - одлука о избору једног наставника у звању доцент за ужу Правноисторијску научну област  
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Трговинскоправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Трговинскоправну научну област    - извештај о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Трговинскоправну научну област   
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Кривичноправну научну област    - извештај о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Кривичноправну научну област   - одлука о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Кривичноправну научну област  
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област   - извештај о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област    - одлука о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област  
- избор једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинскоправну научну област, за предмет Трговинско право - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинскоправну научну област, за предмет Трговинско право   - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинскоправну научну област, за предмет Трговинско право 
- избор једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанскоправну научну област, за предмет Породично право - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанскоправну научну област, за предмет Породично право   - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанскоправну научну област, за предмет Породично право 
- избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правноекономску научну област, за предмет Јавне финансије и финансијско право - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правноекономску научну област, за предмет Јавне финансије и финансијско право   - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правноекономску научну област, за предмет Јавне финансије и финансијско право 
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Међународноправну научну област, на предметима Међународно јавно право и Основи права Европске уније, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Међународноправну научну област, на предметима Међународно јавно право и Основи права Европске уније, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године   - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Међународноправну научну област, на предметима Међународно јавно право и Основи права Европске уније, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године 
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Кривичноправну научну област, на предмету Криминологија, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Кривичноправну научну област, на предмету Криминологија, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Кривичноправну научну област, на предмету Криминологија, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Правноекономску научну област, на предмету Основи економије, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Правноекономску научну област, на предмету Основи економије, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу Правноекономску научну област, на предмету Основи економије, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2022/2023. године  
- за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Кривичноправну научну област  - извештај за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Кривичноправну научну област  -  одлука о избору за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Кривичноправну научну област 
- за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Правноекономску научну област  - за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Правноекономску научну област   - одлука о избору за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Правноекономску научну област  
- за једног наставника у звању доцент за ужу Међународноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звању доцент за ужу Међународноправну научну област  - одлука о избору једног наставника у звању доцент за ужу Међународноправну научну област  
- за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Јавноправну научну област   - извештај о избору једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Јавноправну научну област   - одлука о избору једног наставника у звању ванредни или  редовни професор за ужу Јавноправну научну област 
- за једног наставника у звању доцент за ужу Јавноправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звању доцент за ужу Јавноправну научну област   - одлука о избору једног наставника у звању доцент за ужу Јавноправну научну област   
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област   - одлука о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Грађанскоправну научну област  
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу Јавноправну научну област   - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну област  - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну област 
- за једног наставника у звању ванредни или редовни професор за ужу Јавноправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу јавноправну област  - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу јавноправну област 
- за једног наставника енглеског језика  - извештај о избору једног наставника енглеског језика   - одлука о избору једног наставника енглеског језика 
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу правноекономску научну област  -извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правноекономску област  - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правноекономску област 
- за избор једног сарадника у звање асистента за ужу правноисторијску научну област, предмет Римско право - извештај о избору једног сарадника у звање асистента за ужу правноисторијску научну област, предмет Римско право  - одлука о избору једног сарадника у звање асистента за ужу правноисторијску научну област, предмет Римско право  
- за једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област -одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област
- за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Трговинскоправну научну област, за предмет Трговинско право - извештај о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Трговинскоправну научну област, за предмет Трговинско право  - одлука о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Трговинскоправну научну област, за предмет Трговинско право  
- за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Правноекономску научну област, за предмет Јавне финансије и финансијско право  - извештај о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Правноекономску научну област, за предмет Јавне финансије и финансијско право  - одлука о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Правноекономску научну област, за предмет Јавне финансије и финансијско право 
- за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Грађанскоправну научну област, за предмет Породично право  - извештај о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Грађанскоправну научну област, за предмет Породично право  - одлука о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу Грађанскоправну научну област, за предмет Породично право 
- за једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  -одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  
- за једног наставника у звању ванредног професора за ужу правнотеоријску научну област - извештај о избору једног наставника у звању ванредног професора за ужу правнотеоријску научну област  - одлука о избору једног наставника у звању ванредног професора за ужу правнотеоријску научну област 
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу јавноправну научну област, на предмету Управно право, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године  - Извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу јавноправну научну област, на предмету Управно право, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу јавноправну научну област, на предмету Управно право, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године 
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу правноекономску научну област, на предмету Основи економије, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу правноекономску научну област, на предмету Основи економије, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу правноекономску научну област, на предмету Основи економије, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу јавноправну научну област, на предмету Уставно право, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу јавноправну научну област, на предмету Уставно право, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године   - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора, за помоћ у настави на основним академским студијама права за ужу јавноправну научну област, на предмету Уставно право, за период до окончања поступка избора и закључења уговора до краја школске 2020/2021. године   
- за избор једног сарадника у звање асистента за ужу грађанскоправну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистента за ужу грађанскоправну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистента за ужу грађанскоправну научну област 
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Међународноправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Међународноправну научну област  - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Међународноправну научну област 
- за једног наставника у звање доцент за ужу Грађанскоправну научну област  - обавештење о теми, термину и месту одржавања приступног предавања
- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанскоправну научну област
 - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанскоправну научну област
- за једног наставника у звању ванредног или редовног професора за ужу правноисторијску научну област  - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правноисторијску научну област  - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правноисторијску научну област
- за једног наставника у звању доцента или ванредног професора за ужу правноисторијску научну област  - извештај о избору једног наставника у звању доцента или ванредног професора за ужу правноисторијску научну област  - одлука о избору једног наставника у звању доцента или ванредног професора за ужу правноисторијску научну област
- за једног наставника у звању доцента или ванредног професора за ужу кривичноправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу кривичноправну научну област, са пуним радним временом   - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу кривичноправну научну област, са пуним радним временом
- једног сарадника у настави на студијама првог степена за ужу правно-историјску научну област – предмет Римско право, на Правном факултету у Нишу  - извештај о избору једног сарадника у настави на студијама првог степена за ужу правно-историјску научну област – предмет Римско право, на Правном факултету у Нишу  - одлука о избору једног сарадника у настави на студијама првог степена за ужу правно-историјску научну област – предмет Римско право, на Правном факултету у Нишу
- конкурс за избор два сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу правноисторијску научну област  - извештај за избор два сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу правноисторијску научну област  - одлука о избору два сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу правноисторијску научну област
- конкурс за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу правно-економску научну област – предмет Основи економије  - извештај за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу правно-економску научну област – предмет Основи економије
 - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу правно-економску научну област – предмет Основи економије
- конкурс за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу кривичноправну научну област  - извештај за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу кривичноправну научну област  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу кривичноправну научну област
- конкурс за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет Облигационо право  - извештај за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет Облигационо право  - одлука о неизбору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет Облигационо право
- конкурс за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет Породично право  - извештај за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет Породично право   - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет Породично право
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу трговинскоправну научну област, са пуним радним временом

- обавештење о теми, термину и месту одржавања приступног предавања

- извештај о избору једног наставника у звање доцент  за ужу трговинскоправну научну област, са пуним радним временом

 - одлука о избору једног наставника у звање доцент  за ужу трговинскоправну научну област, са пуним радним временом
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу међународноправну научну област, са пуним радним временом  - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу међународноправну научну област, са пуним радним временом
- одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу међународноправну научну област, са пуним радним временом
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правнотеоријску научну област, са пуним радним временом  - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правнотеоријску научну област, са пуним радним временом  - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правнотеоријску научну област, са пуним радним временом
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правнотеоријску научну област, са пуним радним временом  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правнотеоријску научну област, са пуним радним временом  - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правнотеоријску научну област, са пуним радним временом
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област, са пуним радним временом  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област, са пуним радним временом - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област, са пуним радним временом
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу кривичноправну научну област, са пуним радним временом

 - обавештење о теми, термину и месту одржавања приступног предавања

- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу кривичноправну научну област, са пуним радним временом

 - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу кривичноправну научну област, са пуним радним временом
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу кривичноправну научну област.  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу кривичноправну научну област.   - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу кривичноправну научну област.
- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и Основи права ЕУ, за период од 1. фебруара 2018. до 31. маја 2018. године  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и Основи права ЕУ, за период од 1. фебруара 2018. до 31. маја 2018. године  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и Основи права ЕУ, за период од 1. фебруара 2018. до 31. маја 2018. године
- за избор једног сарадника у настави на студијама првог степена за ужу правно-
економску научну област на Правном факултету у Нишу.
 - извештај о избору једног сарадника у настави на студијама првог степена за ужу правно-
економску научну област на Правном факултету у Нишу
  - одлука о избору једног сарадника у настави на студијама првог степена за ужу правно-
економску научну област на Правном факултету у Нишу
- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године  - одлука  о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године
- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Управно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Управно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;
 - одлука  о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Управно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;
- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Уставно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Уставно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;
 - одлука  о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Уставно право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године; 
- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Радно и социјално право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Радно и социјално право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Радно и социјално право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 30. јуна 2018. године;
 - за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу грађанскоправну научну област. - извештај за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу грађанскоправну научну област.
 - одлука о избору једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу грађанскоправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правноекономску научну област.  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правноекономску научну област.  - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правноекономску научну област.
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Римско право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Римско право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предмету Римско право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Историја права и Уставна историја Србије, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године; - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Историја права и Уставна историја Србије, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Историја права и Уставна историја Србије, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Облигационо право и Наследно право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Облигационо право и Наследно право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Облигационо право и Наследно право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године;
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године.  - извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године.  - одлука о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама на предметима Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право, у периоду од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2018. године.
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област  - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правно-економску научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правно-економску научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правно-економску научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област  - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу јавноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу јавноправну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу јавноправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави
на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и
Основи права Европске уније, за период од 01. марта до 30. јуна 2017. године
- извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави
на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и
Основи права Европске уније, за период од 01. марта до 30. јуна 2017. године
 
- за избор једног наставника Енглеског језика - извештај о избору једног наставника Енглеског језика - одлука о избору једног наставника Енглеског језика
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област
- једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област
- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област
- једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
јавноправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну
област (поновни избор)
- извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област
- једног наставника у звање доцент за ужу грађанскоправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу грађанскоправну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу грађанскоправну научну област