ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ - РЕДАКЦИЈА

 

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Милош Прица

Чланови Редакционог одбора:

1. Проф. др Ирена Пејић, Правни факултет Универзитета у Нишу
2. Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет Универзитета у Нишу
3. Проф. др Предраг Цветковић, Правни факултет Универзитета у Нишу
4. Проф. др Марко Трајковић, Правни факултет Универзитета у Нишу
5. Проф. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву (Босна и Херцеговина)
6. Проф. др Милица Шутова, Правни факултет Универзитета "Гоце Делчев" у Штипу (Северна Македонија)
7. Доц. др Ивана Канцељак, Правни факултет Универзитета у Загребу (Хрватска)
8. Проф. др Александар Ђорђевић, Правни факултет Универзитета у Нишу
9. Проф. др Душица Миладиновић Стефановић, Правни факултет Универзитета у Нишу
10. Проф др Сања Марјановић, Правни факултет Универзитета у Нишу


Секретари Редакционог одбора: др Филип Мирић

Технички уредник: Владимир Благојевић