Поступци набавки без примене ЗЈН

Индекс чланака

 


2024. ГОДИНА

2023. ГОДИНА

2022. ГОДИНА

2021. ГОДИНА

2020. ГОДИНА

2019. ГОДИНА

2018. ГОДИНА


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка услуге мобилне телефоније за 2021. годину - Н31/2021 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
25.03.2021. до 12,00h
Набавка апарата за кафу - Н11/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
25.03.2021. до 12,00h
Набавка тракастих завеса - Н07/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
17.03.2021. до 11,00h
Набавка дезинфекционих средстава - Н05/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
03.03.2021. до 14,00h
Набавка промотивног материјала - Н03/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
08.03.2021. до 11,00h
Услуге рекламирања за 2021. годину - Н02/2021 Одлука о обустави поступка
Позив за подношење понуда
Образац понуде
02.03.2021. до 14,00h
Набавка пића за 2021. годину - Н01/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
03.03.2021. до 11,00h