Пројекти

Наставници и сарадници Факултета учествују као истраживачи на већем броју националних, регионалних и међународних пројеката.
 
Факултет самостално реализује два пројекта:
1. Усклађивање права Србије са правом Европске уније, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу у периоду 2013 – 2018. године. Реализација поменутога пројекта продужена је до 31. 12. 2020. године. На пројекту који финансира Факултет, ангажовани су сви наставници и сарадници.
2. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, (бр. 179046), носилац Пројекта Правни факултет Универзитета у Нишу, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
 
Факултет припада мрежи правних факултета југоисточне Европе (SEELS (South East European Law School Network). У оквиру мреже правних факултета југоисточне Европе, Факултет учествује у следећим пројектима:
1. EU Cluster of Excellence in EU and International Law, 2015–2018;ПО
2. SEE Law Journal, January 2014, November 2014 and third edition 2015/16;
3. Пројекат “Reflecting ethnic heterogenity and tolerance towards national minorities in legal education in South East Europe and Germany”, финансиран у оквиру DAAD call “DIALOGUE IN HIGHER EDUCATION WITH THE COUNTRIES OF THE WESTERN BALKANS 2016-2017”. Овај пројекат финансира Немачка организација за академску размену, The German Academic Exchange Service (DAAD). Контакт особа са Правног факултета у Нишу: Доц. др Маја Настић. Доц. др Маја Настић учествовала је и на првој пројектној активности, припремној радионици, одржаној у Београду, 11. и 12.маја 2017. г.
4. Пројекат SEELS Network Database, радионица за библиотекаре чланова Силса. На овој радионици заједно су одржане две радионице из посебних пројеката (SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law и SEELS Network Database Project). Учесник са нашег факултета: Весна Станојевић, Управница библиотеке Факултета.
5. Пројекат “Strengthening EU Legal Studies in South East Europe” (supporting SEE Law Journal), финансиран у оквиру Erasmus+ Jean Monnet: Support to Associations – Састанак Уређивачког одбора Силсовог часописа. Издавање часописа подржава с и пројектом “Strengthening EU Legal Studies in South East Europe”(Erasmus+ Jean Monnet: Support to Associations Programme of the European Union). Састанак је одржан у Скопљу, учествовала је доц. др Ивана Симоновић, чланица Уређивачког одбора.
6. Покретање пројекта “Regional Cooperation between Law Faculties to Improve Protection against Discrimination – Course Development”. Ово је наставак окончаног пројекта о заштити од дискриминације, “Legal Protection against Discrimination in South East Europe” (на пројекту је објављен посебан зборник: Publication). Пројекат је у припреми, наш представник биће доц. др Анђелија Тасић.
7. Подношење предлога пројекта „Challenges for Europe“. Позив је објавила Фондација Волксваген (Тhe Volkswagen Foundation). Факултет је део конзорцијума који предводи Европски институт Универзитета у Сарбрикену. Чланови конзорцијума су и Правни факултет Универзитета у Кракову и Институт за људска права Лудвиг Болцман (Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights).
8. Покретање пројекта „Access2Justice4All: Clinical Legal Education – Supporting the Access to Justice in South East“. Овај нови пројекат је из области клиничког правнчогобразовања. Представница Факултета је доц. др Ивана Симоновић.
9. Припрема пројекта у вези са унапређењем студија о праву Европске уније, на позив који је објавио регионални Фонд за Западни Балкан.

Факултет је председавао мрежи правних факултета југоисточне Европе, а у оквиру поменуте мреже, Факултет је остварио и друге активности:
1. Летња школа Заштита етничких мањина (Дурес, Албанија) Summer School Protection of Ethnic Minorities
Летња школа је организована у сарадњи са Силсовим дугогодишњим партнером - Европским институтом из Сарбрикена у Немачкој, а финансирала ју је немачка организација за академску сарадњу (DAAD). У њој је учествовало 18 студената са партнерских факултета и Европског института. Представница Правног факултета у Нишу била је студенткиња Јована Анђелковић. Професор др Маја Настић учествовала је у радионици Summer School Reflecting Ethnicity, одржаној у Београду, пре ове летње школе. На крају летње школе, објављена су скрипта са одржаним предавањима.
2. Регионална сарадња партнерских факултета на побољшању заштите од дискриминације и утврђивању јединственог курикулума у области антидискриминационог права Regional Cooperation between Law Faculties to improve Protection against Discrimination - Curriculum Development
Ово је својеврсни наставак пројекта Правна заштита од дискриминације у југоисточној Европи, на ком је Силс сарађивао са новим партнером - Институтом за људска права Лудвиг Болцман, из Беча. Пројекат је финансирао ГИЗ. Циљ пројекта је развијање најбољег јединственог модела предмета о правној заштити од дискриминације, који би могао да се уврсти у наставне планове и програме партнерских факултета, било као обавезни било као изборни предмет. Одржане су две радионице за предаваче (у Београду - у октобру 2017. и у Загребу - у мају 2018), на којима су они одредили програм по ком су радили са студентима на зимској школи, одржаној у Београду јануара 2018.
Наша предавачица и учесница радионице била је доц. др Анђелија Тасић. На зимској школи учествовали су студенти Катарина Николић и Никола Николић.
3. Клиничко правничко образовање - подршка приступу правди у земљама југоисточне Европе Clinical Legal Education - Supporting the Access to Justice in South East Europe
У пројекту, поред Силса и Европског инстутута из Сарбрикена, учествује и Правни факултет у Бањалуци. Циљ пројекта је успостављање и развијање регионалне сарадње између правних клиника на факултетима. До сада, одржани су радни састанак у Бањалуци и, у Београду, обука студената и наставника за рад са клијентима правних клиника. На обуци учествовали су студенти Исидора Милић и Александар Михајловић.
Новембра дванаестог 2018. г., у Осијеку, одржан је округли сто, на ком су, најпре, размењена искуства факултета са овим обликом практичне наставе студената, да би се потом дискутовало о најбољим методама рада правних клиника. Наш представник била је асистенткиња Милица Вучковић.
4. Еразмус + Жан Моне - Унапређење правних студија у земљама југоисточне Европе
Erasmus + Jean Monnet Support to Associations - Strengthening the EU Law Studies in SEE
Ово је први Силсов пројекат који финансијски подржава Европска унија и везан је за часопис који ова мрежа објављује од свог оснивања. Пројекат траје три године. У првој години спровођења, 2017, објављен је један број часописа, за ову и наредну годину планирано је објављивање још по два броја.
У 2017. почела је да ради веб платформа на којој су доступне све информације о часопису и објављени бројеви. Одржана су и два састанка чланова Уређивачког одбора: у Скопљу, у фебруару 2017, и у Београду, у септембру 2018, на којима је учествовала доц. др Ивана Симоновић, чланица Одбора са нашег факултета. На првом састанку чланови Уређивачког одбора утврдили су правила уређивачке политике и одредили изглед и структуру часописа, док су на другом састанку одобрили да се за ову годину објави двоброј и упути нови позив за пријем радова за наредни број.
Осим објављивања часописа, пројекат обавезује да се на сваком факултету одрже Дани права ЕУ, у периоду од новембра 2018. до јануара 2019. Факултет је слободан да одабере датум и активност којом ће промовисати право ЕУ и идеју приступања овој организацији. У току 2019. године, Дани права ЕУ одржани су на нашем факултету.
5. Кластер изузетних у области међународног и права ЕУ SEE EU Cluster od Excellence in International and EU Law
Овај пројекат спроводи се већ трећу годину заредом, у сарадњи са Европским институтом из Сарбрикена. Обухватио је: летње школе, обуке о учењу на даљину (e-learning), међубиблиотечку сарадњу, колоквијуме за докторанде, истраживачке боравке наших наставника, сарадника и студената. Захваљујући успешној реализацији, пројекат се наставља у наредне две године (2019. и 2020), такође под покровитељством DAAD-а.
Учесници у пројектним активностима: проф. др Дејан Вучетић, проф. др Маја Настић и доц. др Михајло Цветковић (колоквијум за докторанде, децембар 2017 и обука о учењу на даљину. јун 2018); проф. др Александар Мојашевић, доц. др Сања Марјановић, асистенткиња Марија Драгићевић и студенткиња Марија Милојевић (истраживачки боравак); студенти Јелена Антић, Никола Митровски и Стефан Влатковић (летња школа из Права умне својине, јул 2018).
6. Образовање ради напретка - регионална сарадња на побољшању студија из Права ЕУ Education4Pregress: Regional Cooperation to improve EU Law Teaching
Ово је други пројекат који Силс финансира из сопствених средстава и први на ком сарађује са новим партнером, Фондом за западни Балкан (Western Balkans Fund). Циљ је унапређење наставе и наставних метода у области права ЕУ. За наш факултет од нарочите је важности, зато што је код нас, четрнаестог новембра 2018. г., одржана најважнија пројектна активност - регионална радионица, суштински, радни састанак, на ком су учествовали представници правних факултета из Београда, Загреба, Осијека, Сарајева, Зенице, Скопља, Штипа и Тиране. Представљени су појединачни извештаји о студијама права ЕУ на партнерским факултетима, на основу којих ће се утврдити конкретне препоруке за уједначавање курикулума и побољшање наставе на предметима у којима се изучава било који део права ЕУ. Резултати ове радионице објавиће се у посебном зборнику. Наши учесници радионице били су: проф. др Небојша Раичевић, проф. др Маја Настић, доц. др Ивана Симоновић, доц. др Сања Марјановић и асистенткиња Сања Ђорђевић Алексовски.
У септемру 2018. године Силс је објавио други позив за пријављивање пројеката који ће се финансирати из сопствених средства Мреже. Правни факултет у Нишу пријавио је два пројекта: Правни положај и заштита међународно расељених лица, избеглица, азиланата и правно невидљивих лица и Заштита права маргинализованих група.
Првонаведени пројекат обухвата обуку јавних службеника који пружају правну помоћ миграната (на тзв. мигрантској рути; у Србији - Ниш, Пирот и Врање); израду националних извештаја и њихово представљање на научној конференцији (на Правном факултету у Нишу, 2020. године) и објављивање приручника за рад јавних службеника у пружању правне помоћи мигрантима и њиховој заштити. На овом пројекту, који ће трајати две године (2019 - 2020), наш факултет сарађиваће са правним факултетима из Скопља, Осијека и Зенице.
Други пријављени пројекат предвиђа летњу школу као средишњу активност.
Пројекат "Правни положај и заштита међународно расељених лица, избеглица, азиланата и правно невидљивих лица" је оцењен као набољи пријављени пројекат и победник је конкурса. У току је припрема за реализацију пројекта.
Предлог новог пројекта у области медијског права Media Law, Democratization and the EU Accession Process.
У сарадњи са Програмом HELP (The Human Rights Education for Legal Professionals Program (HELP), Силс је организовао радионицу за обуку тренера у коришћењу ХЕЛП-ових програма намењених унапређењу студија права. Радионица је одржана на Правном факултету у Београду, 6. и 7. новембра 2018. године, и на њој су учествовали продеканка за наставу и научни рад, проф. др Маја Настић, доц. др Михајло Цветковић и доц. др Анђелија Тасић.
У Сарбрикену седамнаестог децембра 2018. г. одржан је радни састанак управника библиотека са партнерских факултета, уз учешће Ненада Милошевића, управника библиотеке Правног факултета у Нишу. Овим састанком наставља се регионална сарадња наше библиотеке са библиотекама факултета чланова Мреже.
У децембру 2018. наш факултет посетили су представници правних факултета из Азербејџана, Јерменије и Грузије. Представили смо им резултате рада Факултета у оквиру Силса и досадашња искуства у сарадњи са партнерским факултетима - члановима Силса. Разлог њихове посете јесте иницијатива организације ГИЗ (која је помогла оснивање и рад Силса) да се, по угледу на ову мрежу, на сличан начин повежу и наведени правни факултети и, евентуално, приступе Силсу.
 
У сарадњи са другим установама, Факултет је реализовао седам пројеката, које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије:
1. Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (бр. 179074), носилац Пројекта Филозофски факултет Универзитета у Нишу;
2. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (бр. 179076) носилац Пројекта Факултет политичких наука Универзитета у Београду;
3. Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију (бр. 179044), носилац Пројекта Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду;
4. Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (бр.179013), носилац Пројекта Машински факултет Универзитета у Нишу;
5. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност сџоцијалне интервенције (бр. 47011), носилац Пројекта Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду;
6. Превентивни, терапијски и етички приступ претклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије (бр. 41018), носилац Пројекта Медицински факултет Универзитета у Нишу;
7. XXI век - век услуга и услужног права (бр. 179012), носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Крагујевцу;

У оквиру TEMPUS програма, Факултет је реализовао три пројекта:
1. TEMPUS пројекaт (бр. 530730) „Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у контексту европских интеграција“ (“Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration” – DEPOCEI). Поред Правног факултета у Нишу на овом пројекту још учествују: Универзитет Рохемптон (В. Британија), Универзитет у Аликантеу (Шпанија), Политехнички институт у Кеирији (Португалија), Мрежа института и факултета јавне администрације у централној и источној Европи (Братислава - Словачка), Универзитет у Београду, Универзитет Црне Горе, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли и Београдска отворена школа. Пројекат је реализован у периоду од 15. 10. 2012. – 15. 04. 2016. године.
2. RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia), grant number 787517.36, reference number 544093-2013, координатор пројекта Конференција универзитета Србије (КОНУС), период 01.12.2013-30.11.2016. године;
3. SUPUS (Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia), grant number 712362.87, reference number 544538-2013, координатор пројекта Универзитет у Новом Саду, период 01.12.2013-30.11.2016. године;
Факултет, у оквиру ERASMUS+ програма реализивао и Пројекат Re@WBC Enchancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region, grant number 866820.0, reference number 561586-2015, чији је координатор Универзитет у Нишу, а који се реализује у периоду 15.10.2015-14.10.2018. године.
 
Поред наведених, наставници и сарадници Факултета учествовали су у претходном периоду и у следећим пројектима:
1. Научно-истраживачки пројекат "Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије", који се реализује на Медицинском факултету Универзитета у Нишу (број уговора 41018), уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011-2019).
2. Пројекат SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law (within the framework of the DAAD funded programme Stretegic Partnership and Thematic Networks (2015-2018).
3. Пројекат Strengthening the EU Law Studies - SEE Law Journal project (финансиран у оквиру европског програма EU Erasmus + Jean Monnet Activities programme), (2017-2020).
4. Пројекат Clinical Legal Education Supporting the Access to Justice in South East Europe (пројекат се остварује сарадњом Мреже правних факултета Југоисточне Европе (SEELS), Europa Institute Saarland University и Правног факултета у Бањој Луци (почев од 2018).
5. Пројекат Education4Pregress: Regional Cooperation to improve EU Law Teaching;
6. Образовање ради напретка - регионална сарадња на побољшању студија из Права ЕУ (2018);
7. „Мобилна правна клиника“, који финансира Амбасада Краљевине Холандије 2017-2020;
8. "Budućnost slobode informacija u Srbiji", Партнери за демократске промене;
9. „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“, Партнери за демократске промене;
10. „Оdrživa primena Zakonika o krivičnom postupku u Srbiji“, Партнери за демократске промене;
11. „Отворена врата правосуђа“, YUCOM;
12. „Osnaživanje pravnih klinika za praćenje anti-korupcijskih suđenja“,, YUCOM;
13. Medjunarodni projekat ''Konflikt i koegzistencija. Pravni poredak jugoistočne Evrope u XIX i XX veku'' Maks-Plank Institut za evropsku pravnu istoriju, Frankfurt na Majni 2017.
14. Конкурс ЕРАСМУС+ програма Универзитета у Нишу за стипендирање мобилности наставног особља;
15. DEVELOPMENT OF COLLECTIVE REDRESS FOR CONSUMERS IN SOUTH EAST EUROPE -Collective redress in Consumer protection in Serbia. Овај међународни пројекат подржан од стране Deutsche gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ).;
16. ''Криминалитет у Србији – феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције'' – Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду у периоду 2010-2018. године;
17. ERASMUS+ project No. 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth in the WB Region (Re@WBC) реализован у периоду од 2015-2018. године;
18. SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law (within the framework of the DAAD funded programme „Strategic Partnership and Thematic Networks“, 2015-2018);
19. Education4Profess. Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching (2018) реализован у оквиру SEELS network (South East European Law School);
20. ERASMUS+ KA107 (teaching staff mobility program na Univerzitetu St.Kliment Ohridski u Sofiji, mart 2019);
21. ERASMUS+ KA107 (teaching staff mobility program na Univerzitetu St.Kliment Ohridski u Sofiji, mart 2018);
22. The legal status and protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without ID , funded by the SEELS;
23. Project „Education4Progress: Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching“ Носилац пројекта – Мрежа правних факуктета југоистичне Европе – SEELS. Пројекат је реализован у периоду 01. 04. 2018. – 31. 12. 2018. године;
24. Пројекат „Правна клиника против дискриминације“ (пројекат је финансиран од стране Канцеларије Високог комесара УН за људска права - OHCHR. Носилац пројекта - Правни факултет Универзитета у Нишу. Пројекат је реализован у периоду 2016. –2018. године;
25. Пројекат „Интеграција и правно оснаживање младих Рома и Ромкиња у граду Нишу“, (пројекат је финансиран од стране Фондације за отворено друштво. Носилац пројекта - Правни факултет Универзитета у Нишу. Пројекат је реализован у периоду 30. 04. 2018. – 30. 04. 2019. године;
26. Пројекат „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“, носилац пројекта - Факултет политичких наука Факултет политичких наука Универзитета у Београду (пројекат финансира Министарство просвете и науке Републике Србије - бр. 179076). Пројекат се реализује у периоду 2010-2019. година;
27. "Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије" (бр. 179013), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
28. Legal Protection against Discrimination in South East Europe, SEELS, 2017-2018;
29. Пројекат: "Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције", пројекат (1310), Министарство за науку, технологију и развој;
30. Пројекат: Mакропројекат "Стварање услова за развој модерног правног и друштвеног-економског система Србије као демократске државе" Правни факултет Универзитета у Нишу;
31. Naučno-istraživački projekat „Zaštita majki koje su protupravno odvele dijete: ispreplitanje obiteljskog nasilja i roditeljske otmice djeteta – POAM. “ Projekt finansira Europska komisija, Uprava za pravosuđe i potrošače, u okviru Programa za prava, jednakost i državljanstvo (Reg. br. 810373-POAM-REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG2017). Koordinator projekta je Univerzitet u Aberdinu, a projektni partneri su Univerzitet Ludwig Maximilians u Minhenu, Univerzitet Bicocca u Milanu i Pravni fakultet u Osijeku (01.01.2019-31.12.2020);
32. Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA), Project Reference 598596-EPP 1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, финансираном од стране Ерасмус+ програма Европске уније.