COBISS - Кооперативни онлajн библиографски систем и сервис

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информацијски систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница, базом података о библиотекама COLIB и нормативном базом података CONOR.
Стручне основе и технолошке претпоставке за функционисање система су:
- стандардизована и узајамна обрада библиотечке грађе те уједначено вођење каталога и библиографија,
- одговарајућа оспособљеност стручних радника за узајамну каталогизацију,
- рачунарска и комуникациона повезаност библиотека. Коришћењем web читача (browser) може се приступити свим базама података у систему COBISS, и то преко сервера за COBISS/OPAC у организацији која обавља функцију библиотечко-информацијског сервиса.

    

COBISS – Директоријум електронских каталога библиотека под COBISS платформом

     COBISS/OPAC Србија - Електронски каталози библиотека у Србији
     
     COBISS/OPAC Црна Гора - Електронски каталози библиотека у Црној Гори 
     
     COBISS/OPAC БиХ - Електронски каталози библиотека у БиХ  
     
   COBISS/OPAC Македонија - Електронски каталози библиотека у Македонији