Норматива - Наставно особље

 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
 
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
 
Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Правног факултета у Нишу (Билтен Правног факултета број 277/2020) - Правилник о измени и допуни Правилника и пречишћени текст
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора (Билтен Правног факултета број 262/2019)
Одлука о опису послова сарадника ван радног односа - демонстратора
Правилник о научном и стручном усавршавању запослених на Правном факултету у Нишу (Билтен Правног факултета број 279/2020)
Правилник о поступку, начину и условима ангажовања гостујућих професора
Правилник о поступку, начину и условима давања сагласности наставницима и сарадницима Правног факултета у Нишу за рад у другим високошколским установама (Гласник Универзитета број 7/2018 од 28.12.2018.)
Правилник о поступку продужења радног односа наставнику који је испунио услове за пензију (Гласник Универзитета број 2/2018 од 02.02.2018.)
Правилник о управњаљу сукобом интереса на Правном факултету Универзитета у Нишу
Правилник о службеним путовањима на Правном факултету Универзитета у Нишу
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада на Правном факултету Универзитета у Нишу
Изјава запосленог за рачуне за превоз