Одбрањене магистарске тезе

 1. МИТИЋ Андреј, Космополитска демократија ксо модел наднационалне демократије : магистарска теза / Андреј Митић. - Ниш : А. Митић,
  2010, 177 листова ; 30 цм,
  Инв: 25811 / Сиг: III-1490.

 2. ВИДОЈКОВИЋ Гордана, Закон о пословном реду у Народној скупштини Краљевине Србије из 1889. године : магистарски рад / Гордана Видојковић ; ментор Небојша Ранђеловић. - Ниш : Г. Видојковић,
  2010, 104 листа ; 30 цм,
  Инв: 26110 / Сиг: III-1498.

 3. РАДОВАНОВИЋ Драгана, Забрана дечијег рада : магистарска теза / Драгана Радовановић. - Ниш : Д. Радовановић,
  2009, 208 листова ; 30 цм,
  Инв: 25631 / Сиг: III-1467.

 4. ЂОРЂЕВИЋ Александар В., Постанак и развој судства код Словена : магистарски рад / Александар Ђорђевић. – Ниш : А. Ђорђевић,
  2008, 146 лст. ; 30 цм; Теза одбрањена 2009.,
  Инв: 24761 / Сиг: III-1393 5..

 5. ГЛАМОЧЛИЈА Бојан Р., Кривичноправна заштита физичког интегритета : магистарска теза / Бојан Р. Гламочлија. - Ниш : /аутор/,
  2008, III 137 листова ; 30 цм,
  Инв: 24145 / Сиг: III-1366.

 6. ИВАНОВИЋ Владан И., Одбрана осумњиченог : магистарска теза / Владан Ивановић. – Ниш : Ивановић,
  2008, листова ; 30 цм,
  Inv: 27996 / Sig: III-1659.

 7. НАСТИЋ Маја, Заштита изборног права : уставноправни аспект : магистарска теза / Маја Настић. - Ниш : /аутор/,
  2008, 184 листа. ; 30 цм,
  Инв: 24374 / Сиг: III-1388.

 8. ПАУНОВИЋ Станиша Ј., Врсте заступништва : магистарски рад / Станиша Пауновић. - Ниш : С. Ј. Пауновић,
  2008, 133 стр. ; 30 цм,
  Инв: 24209 / Сиг: III-1380.

 9. СИМОНОВИЋ Ивана, Дејство рокова у уговорним односима : магистарски рад / Ивана Симоновић. - Ниш : И. Симоновић,
  2008, 171 стр. ; 30 цм Теза одбрањена 2009.,
  Инв: 24844 w/ Сиг: III-1415.

 10. ПЕТРОВИЋ Братислав, Правни и економски аспекти приватизације друштвених предузећа у Републици Србији : магистарска теза / Братислав Петровић. - Ниш : /аутор/,
  2007, 135 стр. ; 30 цм,
  Инв: 24146 / Сиг: III-1367.

 11. ВУЧЕТИЋ Дејан, Локална самоуправа у Eнглеској : са освртом на примену информационе технологије : магистарска теза / Дејан Вучетић. - Ниш : /аутор/,
  2007, 226 листова ; 30 цм,
  Инв: 24096 / Сиг: III-1361.

 12. КОСТИЋ Александар, Криза идеје државне суверености у условима савремене глобализације : магистарска теза / Александар Костић. - Ниш : /аутор/,
  2006, 131 лист ; 30 цм,
  Инв: 23382 / Сиг: III-1336.

 13. МАТИЋ Дејан, Теоријскоправна мисао Настаса Петровића и Глигорија Гершића : магистарски рад / Дејан Матић. - Ниш : /аутор/,
  2006, 163 листа ; 30 цм,
  Инв: 23215 / Сиг: III-1322.

 14. ПАНТЕЛИЋ Небојша, Кривично дело убиство полицајца у вршењу послова безбедности : магистарски рад / Небојша Пантелић. - Ниш : /аутор/,
  2006, 206 листова ; 30 цм,
  Инв: 24148 / Сиг: III-1368.

 15. ТРЕШЊЕВ Александар, Тешка крађа у кривичноправној теорији и пракси : магистарска теза / Александар Трешњев. – Ниш : А. Трешњев,
  2006, листова ; 30 цм,
  .

 16. ВУЧКОВИЋ Владимир, Организација Српске православне цркве у новим крајевима Кнежевине Србије после Берлинског конгреса : магистарски рад / Владимир Вучковић. - Ниш : /аутор/,
  2006, 213 листа ; 30 цм,
  Инв: 23216 / Сиг: III-1323.

 17. ЋОРИЋ Драгана, Време у праву : магистарски рад / Драгана Ћорић. - Ниш : /аутор/,
  2005, 167 стр. ; 30 цм,
  Инв: 22667 / Сиг: III-1258.

 18. МЕДАКОВИЋ Никола, Крајња нужда у казненом праву : магистарска теза / Никола Медаковић. - Ниш : /аутор/,
  2005, 120 стр. ; 30 цм - Теза одбрањена 2006.,
  Инв: 24095 / Сиг: III-1360.

 19. БОРАНИЈАШЕВИЋ Владимир, Противизвршење : магистарски рад / Владимир Боранијашевић. - Ниш : /аутор/,
  2004, 163 стр. ; 30 цм,
  Инв: 21250 / Сиг: III-1183.

 20. КОВАЧЕВИЋ Славиша Ј., Политичка социјализација : магистарска теза / Славиша Ковачевић . – Ниш : С. Ковачевић,
  2004, листова ; 30 цм,
  .

 21. КОВАЧЕВИЋ-ПЕРИЋ Слободанка, Дисциплинска одговорност запослених : магистарска теза / Слободанка Ковачевић-Перић. - Ниш : /аутор/,
  2004, 170 лст. ; 30 цм,
  Инв: 22663 / Сиг: III-1254.

 22. ИЛИЋ Радан, Положај малолетника у кривичним поступку : магистарска теза / Радан Илић. - Ниш : /аутор/,
  2003, 230 лст. ; 30 цм,
  Инв: 20803 / Сиг: III-1160.

 23. КРСТИЋ Ивана, Скупштински избори под уставом Краљевине Србије од 1888. године : магистарски рад / Ивана Крстић. - Ниш : /аутор/,
  2003, 191 лст. ; 30 цм,
  Инв: 21047 / Сиг: III-1173.

 24. ЛУКИЋ Марија В., Криминолошка анализа насиља у породици : магистарска теза / Марија Лукић. – Ниш : М. Лукић,
  2003, листова ; 30 цм,
  .

 25. ЗДРАВКОВИЋ Љубиша Д., Положај органа унутрашњих послова у кривичном поступку : магистарска теза / Љубиша Здравковић. – Ниш : Љ. Здравковић,
  2003, листова ; 30 цм,
  .

 26. ДИМИТРИЈЕВИЋ Марина, Порески поступак : магистарска теза / Марина Димитријевић. - Ниш : /аутор/,
  2002, 174 лст. ; 30 цм,
  Инв: 20402 / Сиг: III-1137.

 27. ЈОВАНОВИЋ Небојша, Дејства јавних расхода : теоријски аспект : магистарска теза / Небојша Јовановић. - Ниш : /аутор/,
  2002, 188 лст. ; 30 цм,
  Инв: 20613 / Сиг: III-1154.

 28. СИМИЋ Бобан, Условни отпуст : магистарска теза / Бобан Симић. - Ниш : /аутор/,
  2002, 126 лст. ; 30 цм,
  Инв: 20804 / Сиг: III-1161.

 29. СТЕФАНОВИЋ Србољуб, Мере безбедности медицинског карактера : магистарски рад / Србољуб Стефановић. - Ниш : /аутор/,
  2002, 195 лст. ; 30 цм,
  Инв: 20403 / Сиг: III-1138.

 30. АКСИЋ Сава, Појам правног система : магистарски рад / Сава Аксић. - Ниш : /аутор/,
  2001, 196 лст. ; 30 цм,
  Инв: 20404 / Сиг: III-1139.

 31. ЦВЕТКОВИЋ Предраг, Закључивање уговора о међународној продаји робе : магистарски рад / Предраг Цветковић. - Ниш : /аутор/,
  2000, 181 лст. ; 30 цм; Теза одбрањена 2001.,
  Инв: 19567 / Сиг: III-1088.

 32. ЈОВАНОВИЋ Ана, Синтетички порез на доходак грађана : магистарски рад / Ана Јовановић. - Ниш : /аутор/,
  2000, 233 стр. ; 30 цм,
  Инв: 19805 / Сиг: III-1104.

 33. МИЛЕТИЋ Бранко А., Располагање наследним правом у наследној заједници : магистарски рад / Бранко А. Милетић. - Ниш : /аутор/,
  2000, 146 лст. ; 30 цм; Теза одбрањена 2001.,
  Инв: 19645 / Сиг: III-1271.

 34. РАИЧЕВИЋ Небојша, Правила о средствима ратовања у савременом међународном хуманитарном праву : (магистарска теза) / Небојша Раичевић. - Ниш : /аутор/,
  2000, 265 лст. ; 30 цм,
  Инв: 19735 / Сиг: III-1092.

 35. ОБРАДОВИЋ Горан, Одговорност за штету коју запослени причини трећем лицу : магистарска теза / Горан Обрадовић. - Ниш : /аутор/,
  1999, 148 лст. ; 30 цм,
  Инв: 19195 / Сиг: III-1065.

 36. РАНЂЕЛОВИЋ Небојша, Народна скупштина Краљевине Србије на Крфу 1916-1918. године : магистарски рад / Небојша Ранђеловић. - Ниш : /аутор/,
  1998, 146 листова ; 30 цм,
  Инв: 19148 / Сиг: III-1050.

 37. СТОЈАНОВИЋ Наташа Д., Престанак својства универзалног сукцесора : магистарска теза / Наташа Стојановић. – Ниш : Н. Стојановић,
  1997, листова ; 30 цм,
  Инв: 9962 / Сиг: III-932.

 38. ЂУРИЋ Александар Б., Умишљај у кривичном праву : магистарски рад / Саша Ђурић. - Ниш : /аутор/,
  1995, 186 лист. ; 30 цм; Теза одбрањена 1996.,
  Инв: 9941 / Сиг: III-911.

 39. ИЛИЋ Миле С., Локална самоуправа у теорији права и југословенском позитивном праву : магистарски рад / Миле Илић. – Ниш : М. Илић,
  1995, 264 листа ; 30 цм,
  Инв: 9889 / Сиг: III-865.

 40. КНЕЖЕВИЋ Саша С., Окривљени и заштита људских права у кривичном поступку : магистарска теза / Саша Кнежевић. – Ниш : С. Кнежевић,
  1995, 159 листова ; 30 цм,
  Инв: 9886 / Сиг: III-862.

 41. КОСТИЋ Миомира, Дете као жртва криминалитета : магистарска теза / Миомира Костић. - Ниш : /аутор/,
  1995, 157 лист. ; 30 цм,
  Инв: 9890 / Сиг: III-866.

 42. ПЕЈИЋ Ирена Р., Избор и престанак функције председника републике : магистарска теза / Ирена Пејић. – Ниш : И. Пејић,
  1995, 169 листова ; 30 цм,
  Инв: 9887 / Сиг: III-863.

 43. ЛАЗИЋ Мирослав, Садржина хипотеке : магистарска теза / Мирослав Лазић. – Ниш : М. Лазић,
  1994, 156 листова ; 30 цм,
  Инв: 9888 / Сиг: III-864.

 44. ДОБРИЋ Љубиша Д., Порез на додату вредност и могућност његовог увођења у наш порески систем : магистарска теза / Љубиша Добрић. – Ниш : Љ. Добрић,
  1991, листова ; 30 цм,
  .

 45. МАНДИЋ Љубица О., Поступак у алиментационим парницама / Љубица Мандић. – Ниш : Љ. Мандић,
  1991, IV 185 листова ; 30 цм; Теза одбрањена 1992.,
  Инв: 9866 / Сиг: III-850.

 46. МИТИЋ Бранивоје М., Теорија природног права српских писаца у Србији прве половине XИX века : магистарска теза / Бранивоје Митић. – Ниш : Б. Митић,
  1990, листова ; 30 цм,
  .

 47. РАЧИЋ Ранка, Начело диспозитивности у грађанском парничном поступку : магистарска теза / Ранка Рачић. - Ниш : /аутор/,
  1990, VIII 324 лист. ; 30 цм; Теза одбрањена 1991.,
  Инв: 9808 / Сиг: III-815.

 48. ЂОРЂЕВИЋ Ђорђе М., Кривично дело пљачке : магистарски рад / Ђорђе Ђорђевић. – Ниш : Ђ. Ђорђевић,
  1989, 169 листова ; 30 цм,
  Инв: 9613 / Сиг: III-618.

 49. МИХАЈЛОВИЋ Предраг У., Застарелост у кривичном праву : магистарски рад / Предраг Михајловић. – Ниш : П. Михајловић,
  1989, 162 листа ; 30 цм,
  Инв: 9614 / Сиг: III-619.

 50. МОМЧИЛОВИЋ Радосав М., Радно-правни положај руководећих радника : магистарска теза / Радосав Момчиловић. – Ниш : Р. Момчиловић,
  1989, 188 листа ; 30 цм,
  Инв: 9612 / Сиг: III-617.

 51. СТЕВАНОВИЋ Радослав С., Систем пореза и доприноса из дохотка ОУР и личних доходака радника : магистарски рад / Радослав С. Стевановић. - Ниш : /аутор/,
  1989, 198 лист. ; 30 цм,
  Инв: 9798 / Сиг: III-806.

 52. БРКАНОВИЋ Владо Ј., Уставно-правни положај организација удруженог рада у великим системима и њихова трансформација : магистарска теза / Владо Бркановић. – Ниш : Бркановић,
  1988, листова ; 30 цм,
  .

 53. ЈОВИЋ Миодраг В., Принуда код имовинских кривичних дела : магистарска теза / Миодраг Јовић. - Ниш : М. Јовић,
  1988, 156 листова ; 30 цм,
  Инв: 9616 / Сиг: III-621.

 54. МИЛОШЕВИЋ Милан, Отмица : магистарски рад / Милан Милошевић. - Ниш : /аутор/,
  1988, IV 157 лист. ; 30 цм,
  Инв: 9807 / Сиг: III-814.

 55. ПЕТРУШИЋ Невена, Поступак у парницама из односа родитеља и деце : магистарска теза / Невена Петрушић. – Ниш : Н. Петрушић,
  1988, 313 листа ; 30 цм,
  Инв: 9589 / Сиг: III-587.

 56. ФИЛИПОВИЋ Љубомир М., Улога и значај финансирања у електропривреди и организацијама електродистрибуције : магистарски рад / Љубомир Филиповић. – Параћин : Љ. Филиповић,
  1986, 1 књ.(разл. паг.) ; 30 цм; Теза одбрањена 1987.,
  Инв: 9583 / Сиг: III-576.

 57. ЈАНКОВИЋ Слободанка М., Однос закона и самоуправних општих аката : магистарски рад / Слободанка Јанковић. – Ниш : С. Јанковић,
  1986, 194 листа ; 30 цм,
  Инв: 9584 / Сиг: III-577.

 58. ЦВЕТКОВИЋ Никола С., Кривично дело шпијунаже - илегално прикупљање података : магистарски рад / Никола Цветковић. – Ниш : Н. Цветковић,
  1985, 169 листова ; 30 цм,
  Инв: 9579 / Сиг: III-572.

 59. ЂУРИЋ Мирослав М., Информисање радника у удруженом раду : магистарски рад / Мирослав Ђурић. – Ниш : М. Ђурић,
  1985, 246 листова ; 30 цм,
  Инв: 9630 / Сиг: III-636.

 60. МИЛЕНКОВИЋ Љубивоје, Клевета у теорији и пракси : магистарски рад / Љубивоје Миленковић. - Ниш : /аутор/,
  1985, III 107 лист. ; 30 цм,
  Инв: 9806 / Сиг: III-813.

 61. РАДОЊИЋ Урош Д., Порез на промет у пореском систему Југославије : магистарски рад / Урош Радоњић. – Ниш : У. Радоњић,
  1985, 161 лист ; 30 цм; Теза одбрањена 1986.,
  Инв: 9581 / Сиг: III-574.

 62. СИМОВИЋ Мира А., Међусобно усаглашавање самоуправних општих аката у организацијама удруженог рада : магистарски рад / Мира Симовић. – Ниш : М. Симовић,
  1985, 156 листа ; 30 цм,
  Инв: 9629 / Сиг: III-635.

 63. БОГДАНОВИЋ Миле Д., Секундарна расподела дохотка : магистарски рад / Миле Богдановић. – Ниш : М. Богдановић,
  1984, 203 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1985.,
  Инв:14756 / Сиг: III-528.

 64. ЂОКИЋ Драгослав Ж., Бирачко право као политичко право : магистарски рад / Драгослав Ђокић. – Ниш : Д. Ђокић,
  1984, 211 листова ; 30 цм,
  Инв:14720 / Сиг: III-514.

 65. ГУЏУГАНОВИЋ Милија Н., Самоуправно уређивање односа у уговорним организацијама : магистарски рад / Милија Гуџугановић. – Ниш : М. Гуџугановић,
  1984, 228 листова ; 30 цм,
  Инв: 14719 / Сиг: III-513.

 66. КУЛИЋ Новица Д., Декларације резолуције препоруке и закључци као акти Скупштине СФРЈ : магистарски рад / Новица Кулић. – Ниш : Н. Кулић,
  1984, 233 листа ; 30 цм,
  Инв: 14718 / Сиг: III-512.

 67. МИКОВИЋ Жарко З., Финансирање отклањања последица природних катастрофа са посебним освртом на отклањање последица земљотреса у СР Црној Гори : магистарски рад / Жарко Миковић. – Ниш : Ж. Миковић,
  1984, листова ; 30 цм,
  .

 68. СТАНКОВИЋ Мирослав П., Тероризам југословенске фашистичке емиграције : магистарски рад / Мирослав Станковић. – Ниш : М. Станковић,
  1984, III 161 лист ; 30 цм,
  Инв: 14715 / Сиг: III-509.

 69. ЈУГОВИЋ Љубиша Д., Формирање и расподела дохотка у здравственим организацијама у СР Србији : магистарски рад / Љубиша Југовић. – Ниш : Љ. Југовић,
  1983, 117 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1984.,
  Инв: 14544 / Сиг: III-476.

 70. МОНДОМ Ивица А., Акумулација у функцији друштвене репродукције : магистарски рад / Ивица А. Мондом. – Бијељина, Ниш : И. МондомЋ,
  1983, III 191 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1984.,
  Инв: 14757 / Сиг: III-529.

 71. ПАЈИЋ Радомир В., Доходак ОУР мале привреде као мотив удруживања рада и средстава у удруженом раду : магистарски рад / Радомир Пајић. – Ниш : Р. Пајић,
  1983, 187 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1985.,
  Инв: 14548 / Сиг: III-480.

 72. ПЕРОВИЋ Крсто И., Организовање злочиначког удружења : магистарски рад / Крсто.Перовић. – Ниш : К. Перовић,
  1983, 149 листова : 30 цм,
  Инв: 14547 / Сиг: III-479.

 73. СТОЈАНОВИЋ Драган М., Уставносудска заштита самоуправних права : магистарски рад / Драган Стојановић. – Ниш : Д. Стојановић,
  1983, 202 листа ; 30 цм,
  Инв: 14323 / Сиг: III-457.

 74. ЗДРАВКОВИЋ Мирослав Б., Самоуправно организовање друштвених делатности са посебним освртом на Јужноморавски регион : магистарски рад / Мирослав Б. Здравковић. – Ниш : М. Здравковић,
  1983, 174 листа ; 30 цм,
  Инв: 14322 / Сиг: III-456.

 75. АРАПОВИЋ Музафер М., Странка у управном спору : магистарски рад / Музафер Араповић. – Ниш : М. Араповић,
  1982, листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1983.,
  Инв: 13981 / Сиг: III-439.

 76. ЋИРИЋ Александар Љ., Правни положај организација туристичке делатности : магистарски рад / Александар Ћирић. – Ниш : А. Ћирић,
  1982, 176 стр. ; 30 цм,
  Инв: 12807 / Сиг: III-407.

 77. ЕРЧЕВИЋ Синиша Д., Усклађивање фискалних односа у СФРЈ са посебним освртом на финансијски положај општина : магистарски рад / Синиша Ерчевић. – Ниш : С. Ерчевић,
  1982, 157 листова ; 30 цм,
  Инв: 12808 / Сиг: III-478.

 78. МИЛЕНКОВИЋ Десимир Д., Кривична дела повреде тела : магистарски рад / Десимир Миленковић. - Ниш Д. Миленковић,
  1982, листа ; 30 цм,
  .

 79. СТАНКОВИЋ Стојан Ђ., Становништво и опорезивање потрошње у СФРЈ: магистарски рад / Стојан Станковић. – Ниш : С. Станковић,
  1982, 128 листова ; 30 цм,
  Инв: 12804 / Сиг: III-405.

 80. ЂУРЂИЋ Војислав, Жалба на пресуду првостепеног суда у кривичном поступку : магистарски рад / Војислав Ђурђић. - Ниш : /аутор/,
  1981, 156 стр. ; 30 цм,
  Инв: 11775 / Сиг: III-335.

 81. ЈАКОВЉЕВИЋ Миломир П., Остваривање уставног концепта о Савезу комуниста у међуопштинској заједници Краљево : магистарски рад / Миломир Јаковљевић. – Ниш : М. Јаковљевић,
  1981, 184 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1982.,
  Инв: 12594 / Сиг: III-391.

 82. ЈОВАНОВИЋ Дејан Б., Јавно тужилаштво у систему друштвене самозаштите : магистарски рад / Дејан Јовановић. – Ниш : Д. Јовановић,
  1981, 100 стр. ; 30 цм,
  Инв: 12595 / Сиг: III-392.

 83. КРИЈАН Перо П., Остваривање управне функције у општини : магистарски рад / Перо Кријан. – Ниш : П. Кријан,
  1981, 169 листова ; 30 цм,
  Инв: 12534 / Сиг: III-383.

 84. КРСТИЋ Властимир М., Самоуправно одлучивање у организацијама удруженог рада : магистарски рад / Властимир М. Крстић. - Ниш : /аутор/,
  1981, 211 лист. ; 29 цм,
  Инв: 9799 / Сиг: III-807.

 85. ПЕТРОВИЋ Александар Н., Осигурање за случај незапослености : магистарски рад / Александар Петровић. – Ниш : А. Петровић,
  1981, 185 листова ; 30 цм,
  Инв: 11877 / Сиг: III-346.

 86. РАДУЛОВИЋ Драго О., Положај оштећеног у кривичном поступку : магистарски рад / Драго Радуловић. – Ниш : Д. Радуловић,
  1981, 126 листова ; 30 цм,
  Инв: 11856 / Сиг: III-342.

 87. СТОЈКОВИЋ Милијана Т., Делегатски систем - елеменат самоуправног облика диктатуре пролетаријата магистарски рад / Милијана Стојковић. – Ниш : М. Стојковић,
  1981, листа ; 30 цм,
  Инв: 12536 / Сиг: III-385.

 88. ТИПУРА Илија И., Радни односи железничких радника са посебним освртом на одговорност : магистарски рад / Илија Типура. – Добој , Ниш : И. Типура,
  1981, 304 листа ; 30 цм,
  Инв: 11734 / Сиг: III-319.

 89. УРОШЕВИЋ Милева С., Основица дажбина : магистарски рад / Милева Урошевић. – Ниш : М. Урошевић,
  1981, 184 листа ; 30 цм,
  Инв: 11878 / Сиг: III-347.

 90. ЗРИЛИЋ Гордана С., Накнада штете за неоправдану осуду и неосновано лишење слободе и друштвена рехабилитација : магистарски рад / Гордана Зрилић. – Београд , Ниш : Г. Зрилић,
  1981, 141 листа ; 30 цм,
  Инв: 12535 / Сиг: III-384.

 91. ИГЊАТОВИЋ Александар П., Кривична дела избегавања војне службе у теорији и пракси : магистарски рад / Александар Игњатовић. - Ниш : А. Игњатовић,
  1980, III 158 листова ; 30 цм,
  Инв: 11733 / Сиг: III-318.

 92. ИСЉАМИ Екрем Ф., Кривичноправна заштита права самоуправљања : магистарски рад / Екрем Исљами. – Ниш : Е. Исљами,
  1980, 110 листова ; 30 цм,
  Инв: 11538 / Сиг: III-310.

 93. КОНСТАНТИНОВИЋ-Вилић Слободанка Д., Делинквенција малолетница : магистарски рад / Слободанка Константиновић–Вилић. – Ниш : С. Константиновић-Вилић,
  1980, 186 листова ; 30 цм,
  Инв: 11539 / Сиг: III-311.

 94. РИСТИЋ Светислав Ј., Условни отпуст : магистарски рад / Светислав Ристић. – Ниш : С. Ристић,
  1980, 108 листова ; 30 цм,
  Инв: 11540 / Сиг: III-312.

 95. СТОЈИЧИЋ Љубиша В., Делегатски систем и делегатски односи у општини : магистарски рад / Љубиша Стојичић. – Ниш : Љ. Стојичић,
  1980, III 192 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1981.,
  Инв: 11735 / Сиг: III-320.

 96. ИСАИЛОВИЋ Зоран Г., Положај права и дужности обвезника друштвених прихода : магистарски рад / Зоран Исаиловић. Ниш : З. Исаиловић,
  1979, 141 лист ; 30 цм ; Теза одбрањена 1980.,
  Инв: 10879 / Сиг: III-245.

 97. МАРКОВИЋ Драгољуб С., Немогућност испуњења обавезе из уговора : магистарски рад / Драгољуб Марковић. – Пирот , Ниш : Д. Марковић,
  1979, III 180 листова ; 30 цм,
  Инв: 10878 / Сиг: III-244.

 98. НЕШИЋ Љубисав Ђ., Државна тајна и њена кривичноправна заштита : магистарски рад / Љубисав Нешић. – Ниш : Љ. Нешић,
  1979, 125 листова ; 30 цм,
  Инв: 10882 / Сиг: III-248.

 99. ПУХАЛО Младен М., Делегатски систем у уставноправној теорији и пракси СФРЈ : магистарски рад / Младен Пухало. – Ниш : М. Пухало,
  1979, листова ; 30 цм,
  .

 100. СРЕТЕНОВИЋ Љубинко Х., Положај окривљеног у нашем кривичном поступку : магистарски рад / Љубинко Сретеновић. – Ниш : Љ. Сретеновић,
  1979, 148 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1980.,
  Инв: 10875 / Сиг: III-241.

 101. СТАНКОВИЋ Милорад М., Кривична одговорност за саобраћајне деликте : магистарски рад / Милорад Станковић. – Ниш : М. Станковић,
  1979, 109 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1980.,
  Инв: 10877 / Сиг: III-243.

 102. ВУКОВИЋ Шпиро С., Индивидуализација казне и општа превенција у пракси судова у Србији : магистарски рад / Шпиро Вуковић. – Ниш : Ш. Вуковић,
  1979, 131 лист ; 30 цм ; Теза одбрањена 1980.,
  Инв: 10876 / Сиг: III-242.

 103. БОГИЋЕВИЋ Јован М., Комунални систем и начин његовог финансирања са посебним освртом на општину Приштина : магистарски рад / Јован Богићевић. – Ниш : Ј. Богићевић,
  1978, 120 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1979.,
  Инв: 10881 / Сиг: III-247.

 104. ДОМАЗЕТ Славко В., Накнада штете услед проузроковања смрти : магистарски рад / Славко Домазет. – Ниш : С. Домазет,
  1978, 173 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1979.,
  Инв: 10721 / Сиг: III-216.

 105. НЕДИЋ Драгомир Р., Подстрекавање : магистарски рад / Драгомир Р. Недић. – Неготин , Ниш : Д. Недић,
  1978, 114 листа ; 30 цм,
  Инв: 10723 / Сиг: III-218.

 106. ПОПОВИЋ Ратомир М., Финансирање општих друштвених потреба у друштвено-политичким заједницама са посебним освртом на финансијски положај општине Призрен : магистарски рад / Ратомир Поповић. – Ниш : Р. Поповић,
  1978, 141 лист ; 30 цм ; Теза одбрањена 1979.,
  Инв: 10883 / Сиг: III-249.

 107. ПРОДАНОВИЋ Томислав М., Остваривање друштвеног утицаја на образовно-васпитне организације удруженог рада : магистарски рад / Томислав Продановић. – Ниш : Т. Продановић,
  1978, 200 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1979.,
  Инв: 10880 / Сиг: III-246.

 108. ИЛИЋ Томислав П., Ванбрачна заједница : магистарски рад / Томислав П. Илић. – Ниш : Т. Илић,
  1977, 169 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1979.,
  Инв: 10719 / Сиг: III-214.

 109. КОВАЧЕВИЋ Радмила К., Садржина стварних службености : магистарски рад / Радмила Ковачевић. – Ниш : Р. Ковачевић,
  1977, листова ; 30 цм,
  .

 110. МИЛАДИНОВИЋ Видоје А., Условна осуда у систему кривичних санкција : магистарски рад / Видоје Миладиновић. – Ниш : Миладиновић,
  1977, III 131 лист ; 30 цм,
  Инв: 10711 / Сиг: III-221.

 111. МИЛОВАНОВИЋ Мирослав Б., Билансирање опште заједничке и друге потрошње : магистарски рад / Мирослав Миловановић. – Ниш : М. Миловановић,
  1977, 213 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1978.,
  Инв: 10722 / Сиг: III-217.

 112. МЛАДЕНОВИЋ Стојан Р., Комуна и установе у области образовања у нашем систему : магистарски рад / Стојан Младеновић. - С. Младеновић,
  1977, 194 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1978.,
  Инв: 10715 / Сиг: III-225.

 113. РОЧКОМАНОВИЋ Милорад Д., Законско наслеђивање у међународном приватном праву - сукоб закона : магистарски рад / Милорад Рочкомановић. – Ниш : М. Рочкомановић,
  1977, листова ; 30 цм,
  .

 114. СТАНКОВИЋ Гордана В., Унутрашња арбитража у организацијама удруженог рада : магистарски рад / Гордана Станковић. – Ниш : Г. Станковић,
  1977, III 233 листа ; 30 цм,
  Инв: 10712 / Сиг: III-222.

 115. ТАСИЋ Драги С., Радно као самоуправно радно право : магистарски рад / Драги Тасић. – Ниш : Д. Тасић,
  1977, III 165 листова ; 30 цм ; Теза одбрањена 1978.,
  Инв: 10718 / Сиг: III-213.

 116. ТОДОРОВ Апостол, Положај динара у Међународном монетарном фонду : (магистарски рад) / Апостол Тодоров. - Ниш : /аутор/,
  1977, 166 лист. ; 30 цм ; Теза одбрањена 1978.,
  Инв: 9797 / Сиг: III-805.

 117. ВИЛИЋ Дара Б., Положај и овлашћења инокосног пословодног органа у заступању организација удруженог рада : магистарски рад / Дара Вилић. – Ниш : Д. Вилић,
  1977, 184 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1978.,
  Инв: 10717 / Сиг: III-212.

 118. УСКОКОВИЋ Драгољуб Р., Допунска средства федерације СР Црној Гори (финансијски економски и друштвенополитички значај : магистарски рад / Драгољуб Ускоковић. - Д. Ускоковић,
  1975, 102 листа ; 30 цм ; Теза одбрањена 1976.,
  Инв: 10716 / Сиг: III-226.

 119. ЖЕПИЋ Божо А., Заштита самоуправних права радника и организација удруженог рада : магистарски рад / Божо Жепић. – Ниш : Б. Жепић,
  1975, 160 листова ; 30 цм,
  Инв: 10714 / Сиг: III-224.

 120. КОВАЧЕВИЋ Младен Ђ., Друштвена контрола над радом службе државне безбедности : магистарски рад / Младен Ковачевић. – Ниш : М. Ковачевић,
  1973, 1 књ. (разл. паг.) ; 30 цм,
  Инв: 9582 / Сиг: III-575​.