Катедра за јавноправне науке

Катедра за јавноправне науке
Проф. др Предраг Димитријевић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Редовни професор
Проф. др Маја Настић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Милош Прица Ванредни професор
Доц. др Марија Драгићевић, секретар Катедре Доцент