Правна клиника

На Правном факултету у Нишу континуирано, од 2002. године, ради Правна клиника, у оквиру које се реализују разноврсни клинички програми обуке студената у правничким вештинама. У досадашњем периоду, у оквиру Правне клинике развијене су Клиника за грађанско право и Клиника за заштиту права жена. До 2005. године, клиничка обука реализована је применом симулација и других разноврсних метода интерактивног рада. Стечено искуство омогућило је да се установи Огледна адвокатска канцеларија, у којој студенти, под надзором професора и адвоката, пружају бесплатну правну помоћ "стварним“ клијентима/клијенткињама. Огледна адвокатска канцеларија опремљена je према "Model standards in clinical legal education: live-client clinics". Поред тога, Правна клиника је партнер на пројектима пружања бесплатне правне помоћи у Адвокатској комори Ниша.

У оквиру Правне клинике организују се и реализују и други видови обуке за развијање практичних вештина, као што је Програм обуке за примену еристичке дијалектике.

 

До 2007. године клинички програми обуке били су факултативног карактера. Новим Студијским програмом основних академских студија права, Клиничко правничко образовање  предвиђено је као посебан изборни предмет, који студенти могу изабрати на трећој и четвртој години студија. Усвајањем Статута 2007. године, Правна клиника стекла је статус наставно-научне организационе јединице Факултета.

 
Правна Клиника је, самостално или у сарадњи са другим установама и организацијама, до сада реализовала четири пројекта, на којима је било ангажовано 12 наставника Факултета и преко 20 спољних сарадника. Последњи пројекат који је реализовала Правна клиника био је пројекат „Клинички програм обуке за заштиту права жена“, који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.

Клинички програм обуке до сада је успешно завршило 276 студенткиња/та, а седму генерацију чини 21 студенткиња/студент.
 
 

 

Део садржаја сајта уређен је коришћењем богате архиве из досадашњег рада Клинике за грађанско право, као и материјала који су припремани, коришћени и евалуирани у протекле две године (новембар 2006. - фебруар 2008.), у циљу стварања услова за одрживи рад Правне клинике.


Уреднице сајта Правне клинике:

Др Миомира Костић, ванредна професорка, Управница Правне клинике
Мр Душица Миладиновић Стефановић, асистенткиња