СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - Мастер академске студије права

 

 


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА - ОПШТИ - СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

УЖА ПРАВНОТЕОРИЈСКА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ЈАВНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА КРИВИЧНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ГРАЂАНСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ТРГОВИНСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА МЕЂУНАРОДНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ПРАВНОИСТОРИЈСКА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ПРАВНОЕКОНОМСКА НАУЧНА ОБЛАСТМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА - СМЕР ПРАВО И IT - СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА