ЗАВРШНИ РАДОВИ - Мастер академске студије права

 
Поступак пријаве, израде и одбране завршних мастер радова на мастер академским студијама права на Правном факултету Универзитета у Нишу је регулисан одредбама чл. 25-40. Правилника о мастер академским студијама права бр.01-1807/5-2014 од 25.09.2014. и Техничким упутством за израду мастер рада (Билтен ПФ бр. 218/15).
 

ОДБРАЊЕНИ ЗАВРШНИ МАСТЕР РАДОВИ

 

 1. Гордана Златковић-Хоман, Утицај Византијске државноправне традиције на развој Српске државности,
  Број индекса: М055/22-О,
  Датум одбране рада: 2024-02-14,
  Број страна: 55,
  Биб: III-2465, inv. 33178,
  Комисија:
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 2. Растко Пужић, Видовдански устав,
  Број индекса: М035/22-О,
  Датум одбране рада: 2024-02-13,
  Број страна: 51,
  Биб: III-2464, inv. 33177,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 3. Анђела Димитријевић, Положај служби безбедности према законодавству СФРЈ,
  Број индекса: М005/22-УП,
  Датум одбране рада: 2024-02-07,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2462, inv. 33175,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 4. Нина Кривокапић, Поступак стицања држављанства,
  Број индекса: М016/22-УП,
  Датум одбране рада: 2024-02-07,
  Број страна: 56,
  Биб: III-2463, inv. 33176,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 5. Јована Марковић, Правно уређење ношења и држања оружја у Србији,
  Број индекса: М006/22-УП,
  Датум одбране рада: 2024-02-05,
  Број страна: 54,
  Биб: III-2461, inv. 33174,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 6. Катарина Митровић, Пракса Заштитника грађана у заштити и унапређењу права деце са инвалидитетом за период 2017-2022. године,
  Број индекса: М001/21-О,
  Датум одбране рада: 2024-01-10,
  Број страна: 96,
  Биб: III-2458, inv. 33171,
  Комисија:
  Дејан Јанићијевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 7. Андрија Митић, Програмски код као функционални еквивалент сагласности страна код паметних уговора,
  Број индекса: М005/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2023-12-18,
  Број страна: 51,
  Биб: III-2460, inv. 33173,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 8. Милица Тороглановић, Електронска јавна управа,
  Број индекса: М040/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-12-11,
  Број страна: 72,
  Биб: III-2457, inv. 33170,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 9. Иван Стојилковић, Положај и делатност жандармерије,
  Број индекса: М011/22-УП,
  Датум одбране рада: 2023-12-11,
  Број страна: 70,
  Биб: III-2459, inv. 33172,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 10. Дарко Трајковић, Унутрашња моралност права као исходиште правног система,
  Број индекса: М031/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-12-07,
  Број страна: 49,
  Биб: III-2456, inv. 33169,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 11. Александра Јовановић, Раскид уговора о доживотном издржавању у праву Републике Србије,
  Број индекса: М013/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-12-04,
  Број страна: 98,
  Биб: III-2455, inv. 33168,
  Комисија:
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 12. Људмила Стојановић, Уговори од посебног значаја за установу нaслеђивања у савременом руском праву са нарочитим освртом на савремено српско право ,
  Број индекса: М026/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-12-04,
  Број страна: 66,
  Биб: III-2466, inv. 33179,
  Комисија:
  Михајло Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 13. Биљана Михајловић, Здравствена заштита осуђеника,
  Број индекса: М010/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-12-01,
  Број страна: 231,
  Биб: III-2433, inv. 33070 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 14. Немања Каличанин, Начело опортунитета кривичног гоњења,
  Број индекса: М036/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-11-30,
  Број страна: 95,
  Биб: III-2427, inv. 33064 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 15. Стефан Савић, Трговина оружјем као облик организованог криминалитета,
  Број индекса: М021/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-11-27,
  Број страна: 77,
  Биб: III-2432, inv. 33069 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор

 16. Теодора Илић, Психо-социјалне и криминолошке карактеристике извршилаца кривичног дела силовања,
  Број индекса: М008/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-11-27,
  Број страна: 78,
  Биб: III-2442, inv. 33079 ,
  Комисија:
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 17. Ивона Михајловић, Садржина Устава из 1888. године,
  Број индекса: М016/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-11-06,
  Број страна: 48,
  Биб: III-2438, inv. 33075 ,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 18. Љубица Тодоровић, Садржина Сретењског устава,
  Број индекса: М054/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-11-06,
  Број страна: 43,
  Биб: III-2445, inv. 33082 ,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 19. Александра Обрадовић, Право запосленог на заштиту од злостављања на раду,
  Број индекса: М052/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-31,
  Број страна: 98,
  Биб: III-2446, inv. 33083 ,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Марија Драгићевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 20. Љубинка Митов, Етиолошке карактеристике убиства,
  Број индекса: М036/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-31,
  Број страна: 75,
  Биб: III-2431, inv. 33068 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 21. Миљана Ђекић, Забрана дискриминације у пракси Уставног суда Републике Србије,
  Број индекса: М013/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-31,
  Број страна: 61,
  Биб: III-2447, inv. 33084 ,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Маја Настић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 22. Дејан Радукић, Инспекцијски надзор над ваздухопловним субјектима у Републици Србији,
  Број индекса: М051/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-31,
  Број страна: 53,
  Биб: III-2419, inv. 33056 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 23. Милан Ђорђевић, Појам и облици трговине људима - правни аспекти,
  Број индекса: М027/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-31,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2441, inv. 33078 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 24. Александра Манић, Претпоставка невиности окривљеног и право на информисање,
  Број индекса: М010/20-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-31,
  Број страна: 55,
  Биб: III-2430, inv. 33067 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 25. Марко Петковић, Дечији рад у дигиталном окружењу,
  Број индекса: М003/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-30,
  Број страна: 82,
  Биб: III-2448, inv. 33085 ,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 26. Дијана Павловић, Положај осуђеница у пенитенцијарним установама,
  Број индекса: М002/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-30,
  Број страна: 78,
  Биб: III-2434, inv. 33071 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 27. Софија Стојановић, Реактивно убиство партнера као облик насиља у породици,
  Број индекса: М008/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-30,
  Број страна: 107,
  Биб: III-2435, inv. 33072 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 28. Александра Нешић, Уговорно регулисање имовинских односа у браку,
  Број индекса: М028/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-26,
  Број страна: 66,
  Биб: III-2440, inv. 33077 ,
  Комисија:
  Дејан Јанићијевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 29. Нина Јевтић, Ауторско стваралаштво у сајбер простору,
  Број индекса: М018/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-26,
  Број страна: 78,
  Биб: III-2439, inv. 33076 ,
  Комисија:
  Видоје Спасић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 30. Јована Милетић, Сведок сарадник у кривичном поступку,
  Број индекса: М015/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-24,
  Број страна: 140,
  Биб: III-2428, inv. 33065 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 31. Ана Лападатовић, Правни режим полицијске делатности,
  Број индекса: М028/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-23,
  Број страна: 76,
  Биб: III-2444, inv. 33081 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 32. Душан Раденковић, Овлашћења полицијских службеника Одељења за борбу против корупције у Републици Србији,
  Број индекса: М017/22-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-23,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2422, inv. 33059 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 33. Ненад Денић, Задржавање лица као полицијско овлашћење,
  Број индекса: М002/22-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-23,
  Број страна: 87,
  Биб: III-2421, inv. 33058 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 34. Сања Тодоровић Тасић, Управни уговори у правном поретку Републике Србије,
  Број индекса: М037/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-23,
  Број страна: 61,
  Биб: III-2420, inv. 33057 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 35. Немања Толић, Перспектива правне нормативе блокчејн технологије унутар Европске Уније и Републике Србије,
  Број индекса: М019/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2023-10-12,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2444, inv. 33081 ,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 36. Миљана Антић, Интегритет полицијских службеника као елемент добре управе,
  Број индекса: М017/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-10-09,
  Број страна: 57,
  Биб: III-2426, inv. 33063 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 37. Никола Митић, Насиље према члановима заједничког породичног домаћинства,
  Број индекса: М010/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-10-03,
  Број страна: 86,
  Биб: III-2437, inv. 33074 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 38. Христина Живковић, Полицијске радње,
  Број индекса: М011/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-09-08,
  Број страна: 84,
  Биб: III-2425, inv. 33062 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 39. Силвана Миленковић, Принципи и стандарди полицијске делатности,
  Број индекса: М018/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-09-08,
  Број страна: 64,
  Биб: III-2424, inv. 33061 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 40. Ружица Петровић, Процесно-правна заштита страних инвестиција пред ICSID центром,
  Број индекса: М038/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-09-08,
  Број страна: 54,
  Биб: III-2443, inv. 33080 ,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 41. Драгана Илић, Поступак озакоњења објеката у Републици Србији,
  Број индекса: М024/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-07-12,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2418, inv. 33055 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 42. Нина Дојчиновић, Рачунарска претрага података као посебна доказна радња,
  Број индекса: М005/20-УП,
  Датум одбране рада: 2023-06-29,
  Број страна: 50,
  Биб: III-2429, inv. 33066 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 43. Сања Петровић, Криминолошка посматрања девијантних понашања са ритуалним елементом,
  Број индекса: М035/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-06-29,
  Број страна: 67,
  Биб: III-2436, inv. 33073 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 44. Петар Јовановић, Заштита података о личности у области фармаковигиланце,
  Број индекса: М018/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2023-06-27,
  Број страна: 65,
  Биб: III-2417, inv. 33054 ,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Марко Трајковић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 45. Љубица Виденовић, Медијација у електронској трговини,
  Број индекса: М011/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2023-06-21,
  Број страна: 52,
  Биб: III-2411, inv. 33045 ,
  Комисија:
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 46. Михајло Ђукић, Употреба електронских средстава у поступцима јавних набавки,
  Број индекса: М002/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2023-06-21,
  Број страна: 101,
  Биб: III-2416, inv. 33053 ,
  Комисија:
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 47. Милан Ђорђевић, Преимућства одбране,
  Број индекса: М020/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-06-15,
  Број страна: 51,
  Биб: III-2404, inv. 33038 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 48. Владан Димитријевић, Притвор и други видови ограничења личне слободе у кривичном поступку,
  Број индекса: М015/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-05-30,
  Број страна: 53,
  Биб: III-2407, inv. 33041 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 49. Милена Станковић, Криминолошки аспект хулиганског понашања навијачких група,
  Број индекса: М005/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-05-29,
  Број страна: 94,
  Биб: III-2402, inv. 33036 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор

 50. Милан Станојловић, Криминолошке поделе убиства (убица),
  Број индекса: М009/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-05-29,
  Број страна: 96,
  Биб: III-2403, inv. 33037 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор

 51. Кристина Ђурђановић, Уговор о наслеђивању као допуштени правни основ наслеђивања у савременим правним системима,
  Број индекса: М009/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-04-27,
  Број страна: 94,
  Биб: III-2408, inv. 33042 ,
  Комисија:
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 52. Исидора Илић, Неважност уговора о доживотном издржавању,
  Број индекса: М012/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-04-26,
  Број страна: 76,
  Биб: III-2409, inv. 33043 ,
  Комисија:
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Михајло Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 53. Александра Ивковић, Поступак за проглашење несталог лица за умрло у Републици Србији,
  Број индекса: М018/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-04-25,
  Број страна: 53,
  Биб: III-2410, inv. 33044 ,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 54. Немања Митровић, Интересне групе и стварање права,
  Број индекса: М041/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-04-25,
  Број страна: 61,
  Биб: III-2400, inv. 33034 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 55. Никола Остојић, Геополитичка компонента државе,
  Број индекса: М060/22-О,
  Датум одбране рада: 2023-04-25,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2401, inv. 33035 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 56. Милена Миланов, Престанак брака и правне последице,
  Број индекса: М035/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-04-21,
  Број страна: 49,
  Биб: III-2406, inv. 33040 ,
  Комисија:
  Дејан Јанићијевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 57. Јована Михајловић, Виктимитет старих лица,
  Број индекса: М002/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-03-14,
  Број страна: 94,
  Биб: III-2405, inv. 33039 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор

 58. Адријана Младеновић, Права субјеката чији се подаци обрађују,
  Број индекса: М017/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2023-03-09,
  Број страна: 87,
  Биб: III-2412, inv. 33046 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 59. Андријана Рајковић, Правно регулисање системског ризика у централном банкарству,
  Број индекса: М004/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-03-03,
  Број страна: 49,
  Биб: III-2414, inv. 33048 ,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 60. Јасна Стојановић, Право детета пацијента на информације,
  Број индекса: М041/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-02-28,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2415, inv. 33049 ,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 61. Јана Ракић, Положај ВБА у систему јавних агенција,
  Број индекса: М013/21-УП,
  Датум одбране рада: 2023-02-27,
  Број страна: 62,
  Биб: III-2398, inv. 33032 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 62. Драгија Деримановић, Посебни управни поступци у праву Републике Србије,
  Број индекса: М008/20-О,
  Датум одбране рада: 2023-02-27,
  Број страна: 62,
  Биб: III-2413, inv. 33047 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 63. Младен Станојловић, Модели истраге у савременом кривичном поступку,
  Број индекса: М010/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-02-09,
  Број страна: 60,
  Биб: III-2399, inv. 33033 ,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 64. Срђан Миловановић, Значај еколошке политике у концепту координације економске политике ЕУ,
  Број индекса: М028/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-01-13,
  Број страна: 51,
  Биб: III-2397, inv. 33031 ,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 65. Ивана Томић, Допринос Европског суда правде координацији монетарне политике у Еврозони,
  Број индекса: М027/21-О,
  Датум одбране рада: 2023-01-13,
  Број страна: 47,
  Биб: III-2396, inv. 33030 ,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 66. Стефанија Насић, Примена вештачке интелигенције у правном закључивању: улога симболичке логике,
  Број индекса: М003/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2022-12-16,
  Број страна: 60,
  Биб: sig III-2386, inv. 32904,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 67. Марина Петровић, Обрада података о личности,
  Број индекса: М001/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2022-12-13,
  Број страна: 65,
  Биб: sig III-2379, inv. 32897,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 68. Невена Стошић, Заштита података о личности у Европској Унији,
  Број индекса: М025/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2022-12-13,
  Број страна: 53,
  Биб: sig III-2378, inv. 32896,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 69. Милош Марковић, Делатност Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
  Број индекса: М002/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-12-12,
  Број страна: 85,
  Биб: sig III-2382, inv. 32900,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 70. Олга Радојчић, Дисциплинска одговорност запослених у Комуналној милицији у Републици Србији,
  Број индекса: М025/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-12-12,
  Број страна: 101,
  Биб: sig III-2384, inv. 32902,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 71. Ђина Миловановић, Правни режим уређивања статуса азиланата,
  Број индекса: М006/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-12-12,
  Број страна: 63,
  Биб: sig III-2383, inv. 32901,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 72. Милена Ринчић, Правни режим уређивања статуса избеглица,
  Број индекса: М007/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-12-12,
  Број страна: 63,
  Биб: sig III-2381, inv. 32899,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 73. Јелена Ђокић, Независни надзорни органи за заштиту података о личности,
  Број индекса: М004/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2022-12-12,
  Број страна: 87,
  Биб: sig III-2380, inv. 32898,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 74. Милица Марковић, Улога прикривеног иследника у откривању трговине људима,
  Број индекса: М009/20-УП,
  Датум одбране рада: 2022-12-08,
  Број страна: 95,
  Биб: sig III-2385, inv. 32903,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 75. Саво Вешковић, Правни статус фриленсера као привредних субјеката,
  Број индекса: М003/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-12-02,
  Број страна: 106,
  Биб: sig III-2377, inv. 32895,
  Комисија:
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан

 76. Катарина Тасић, Извори права и државно уређење средњовековне Русије,
  Број индекса: М021/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-12-01,
  Број страна: 65,
  Биб: sig III-2374, inv. 32892,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 77. Милица Милошевић, Устав из 1869. године - процедура и садржина устава,
  Број индекса: М025/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-12-01,
  Број страна: 46,
  Биб: sig III-2375, inv. 32893,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 78. Александра Трифуновић, Компјутерска крађа,
  Број индекса: М007/20-УП,
  Датум одбране рада: 2022-12-01,
  Број страна: 89,
  Биб: sig III-2376, inv. 32894,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор

 79. Катарина Јањић, Трговина психоактивним супстанцама као облик организованог криминалитета на Западном Балкану,
  Број индекса: М019/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-11-28,
  Број страна: 106,
  Биб: sig III-2373, inv. 32891,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор правног факултета у Нишу, ментор

 80. Петар Ђорђевић, Fragmenta Iuris Canonici,
  Број индекса: М047/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-11-17,
  Број страна: 64,
  Биб: sig III-2365, inv 32881,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 81. Катарина Милошевић, Буџетски поступак,
  Број индекса: М011/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-11-17,
  Број страна: 90,
  Биб: sig III-2369, inv 32885,
  Комисија:
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 82. Миријана Илић, Допринос Европског ревизорског суда одржавању монетарне стабилности,
  Број индекса: М005/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-11-17,
  Број страна: 55,
  Биб: sig III-2372, inv. 32890,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 83. Јелена Милановић, Правни изазови у домену Blockchain технологије, Паметних уговора и Вештачке интелигенције,
  Број индекса: М012/21-ИТ,
  Датум одбране рада: 2022-11-16,
  Број страна: 83,
  Биб: sig III-2367, inv 32883,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 84. Марјан Додић, Обавеза испоруке робе у Конвенцији УН о уговорима о међународној продаји робе,
  Број индекса: М010/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-11-16,
  Број страна: 55,
  Биб: sig III-2370, inv 32886,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 85. Маша Смиљана Шовић, Обележја савременог арбитражног споразума,
  Број индекса: М029/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-11-14,
  Број страна: 66,
  Биб: sig III-2366, inv 32882,
  Комисија:
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 86. Милош Стаменковић, Историјски значај Јустинијанове кодификације,
  Број индекса: М032/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-11-05,
  Број страна: 58,
  Биб: sig III-2364, inv 32880,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 87. Никола Маринковић, Нацрти устава пред конституанту Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
  Број индекса: М051/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-31,
  Број страна: 54,
  Биб: sig III-2362, inv 32878,
  Комисија:
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 88. Никола Димић, Баштина и пронија у српском средњовековном праву,
  Број индекса: М046/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-31,
  Број страна: 59,
  Биб: sig III-2368, inv 32884,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 89. Марија Ђорђевић, Светоандрејска скупштина, правно-политичка природа и тековине,
  Број индекса: М050/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-31,
  Број страна: 50,
  Биб: sig III-2363, inv 32879,
  Комисија:
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 90. Сања Хоман, Обавезе и одговорности продавца код уговора о међународној продаји робе у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М058/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-28,
  Број страна: 52,
  Биб: sig III-2371, inv 32887,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 91. Марија Васић, Законодавство о штампи и слободи штампе у Кнежевини и Краљевини Србији,
  Број индекса: М014/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-28,
  Број страна: 53,
  Биб: sig III-2361, inv 32877,
  Комисија:
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 92. Александар Јовић, Злоупотреба доминантног положаја у домаћем праву - појам, облици и пракса,
  Број индекса: М039/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-26,
  Број страна: 53,
  Биб: sig III-2360, inv 32876,
  Комисија:
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 93. Андрија Ђорђевић, Судска контрола оптужбе,
  Број индекса: М025/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-25,
  Број страна: 147,
  Биб: sig III-2357, inv 32872,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 94. Маријана Марјановић, Правни значај фискалних правила у праву привредног система ЕУ,
  Број индекса: М003/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-24,
  Број страна: 50,
  Биб: sig III-2356, inv 32871,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 95. Валентина Петковић, Делатност служби безбедности у правном поретку Републике Србије,
  Број индекса: М012/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-10-21,
  Број страна: 53,
  Биб: sig III-2355, inv 32870,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 96. Јелена Тодоровић, Микросоцијални фактори криминалитета насиља,
  Број индекса: М040/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-20,
  Број страна: 123,
  Биб: sig. III-2346, inv. 32856,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 97. Димитрије Андрејић, Забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања према лицима у притвору,
  Број индекса: М016/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-18,
  Број страна: 105,
  Биб: sig. III-2344, inv. 32854,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 98. Зорица Стојадиновић, Трговина децом у медијском извештавању у Србији,
  Број индекса: М004/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-18,
  Број страна: 69,
  Биб: sig. III-2345, inv. 32855,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 99. Марина Раденковић, Делатност органа јавне власти у вези са управљањем водама,
  Број индекса: М024/21-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-05,
  Број страна: 52,
  Биб: sig. III-2341, inv. 32851,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 100. Николина Спасески, Путне исправе,
  Број индекса: М018/20-УП,
  Датум одбране рада: 2022-10-05,
  Број страна: 52,
  Биб: sig. III-2343, inv. 32853,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 101. Алекса Дамњановић, Парламентарни одбори,
  Број индекса: М007/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-10-04,
  Број страна: 148,
  Биб: sig. III-2339, inv. 32849,
  Комисија:
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 102. Душан Лекић, Основ деловања служби безбедности у државама на подручју бивше Југославије,
  Број индекса: М003/20-УП,
  Датум одбране рада: 2022-09-27,
  Број страна: 49,
  Биб: sig. III-2336, inv. 32846,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 103. Томислав Петрић, Правно уређење безбедносне провере као управне делатности полиције и служби безбедности,
  Број индекса: М001/21-УП,
  Датум одбране рада: 2022-09-27,
  Број страна: 57,
  Биб: sig. III-2338, inv. 32848,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 104. Марија Миленовић, Правни оквир функционисања локалних медија у Републици Србији,
  Број индекса: М045/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-06-03,
  Број страна: 50,
  Биб: sig. III-2337, inv. 32847,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 105. Мирјана Мирковић, Уговор о поклону за случај смрти (Donatio mortis causa) у римском и савременом праву,
  Број индекса: М057/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-06-02,
  Број страна: 64,
  Биб: sig. III-2335, inv. 32845,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 106. Стефан Ристовић, Улога здравственог система у превенцији родно заснованог насиља,
  Број индекса: М003/19-УП,
  Датум одбране рада: 2022-05-10,
  Број страна: 95,
  Биб: sig. III-2354, inv. 32864,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дарко Димовски, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 107. Маја Вукман, Сајбер криминалитет и профилисање починилаца,
  Број индекса: М018/19-УП,
  Датум одбране рада: 2022-05-06,
  Број страна: 77,
  Биб: sig. III-2353, inv. 32863,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 108. Јована Марковић, Право детета на партиципацију у правним системима Републике Србије и Републике Хрватске,
  Број индекса: М033/19-О,
  Датум одбране рада: 2022-05-05,
  Број страна: 84,
  Биб: sig. III-2351, inv. 32861,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 109. Стефан Пешић, Правни оквир ИКТ у извршним поступцима у одабраним државама бивше Југославије (Републике Србије, Републике Хрватске и Републике Северне Македоније),
  Број индекса: М034/19-О,
  Датум одбране рада: 2022-04-28,
  Број страна: 78,
  Биб: sig. III-2352, inv. 32862,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 110. Марко Филиповић, Правне последице отварања стечајног поступка,
  Број индекса: М026/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-03-17,
  Број страна: 51,
  Биб: sig. III-2349, inv. 32859,
  Комисија:
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 111. Јелена Иванов, Закон о Народној Скупштини из 1861. године,
  Број индекса: М054/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-03-11,
  Број страна: 97,
  Биб: sig. III-2350, inv. 32860,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 112. Немања Војинов, Народне скупштине у време владавине Уставобранитеља,
  Број индекса: М027/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-03-04,
  Број страна: 58,
  Биб: sig. III-2348, inv. 32858,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 113. Јован Јовановић, Начела поступка извршења на непокретностима у правним системима Србије и Хрватске: упоредна анализа,
  Број индекса: М015/19-О,
  Датум одбране рада: 2022-02-28,
  Број страна: 125,
  Биб: sig. III-2347, inv. 32857,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 114. Стефана Костић, Женско предузетништво,
  Број индекса: М021/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-02-17,
  Број страна: 69,
  Биб: sig. III-2340, inv. 32850,
  Комисија:
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 115. Петар Николић, Правне последице тржишне моћи на тржишта електронских комуникација,
  Број индекса: М059/20-О,
  Датум одбране рада: 2022-01-20,
  Број страна: 53,
  Биб: sig. III-2342, inv. 32852,
  Комисија:
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 116. Александра Марковић, Устав из 1869, Устав из 1888, Устав из 1901.- одлике и примена, упоредна анализа,
  Број индекса: М056/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-15,
  Број страна: 52,
  Биб: III-2326, Inv. 32595,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 117. Миљана Барјактаровић, Одмеравање казне по споразуму о признању кривичног дела,
  Број индекса: М008/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-14,
  Број страна: 62,
  Биб: III-2322, Inv. 32591,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 118. Милош Којић, Међународна полицијска сарадња у борби против организованог криминала, са посебним освртом на кријумчарење миграната,
  Број индекса: М001/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-12-14,
  Број страна: 56,
  Биб: III-2323, Inv. 32592,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 119. Милица Тодоровић, Заштита сведока у кривичном поступку,
  Број индекса: М041/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-14,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2324, Inv. 32593,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 120. Душан Илић, Родно засновано насиље у спорту,
  Број индекса: М012/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-12-14,
  Број страна: 71,
  Биб: III-2325, Inv. 32594,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 121. Горана Поповић, Овлашћења полиције на јавним скуповима,
  Број индекса: М001/19-УП,
  Датум одбране рада: 2021-12-13,
  Број страна: 73,
  Биб: III-2318, Inv. 32585,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 122. Миона Грубиша, Притужбе грађана као облик контроле рада полицијских службеника,
  Број индекса: М017/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-12-13,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2319, Inv. 32588,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 123. Невена Стаменковић, Накнада штете због повреде на раду,
  Број индекса: М001/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-13,
  Број страна: 108,
  Биб: III-2320, Inv. 32589,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 124. Александар Јахић, Уставносудска заштита изборног права,
  Број индекса: М016/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-13,
  Број страна: 83,
  Биб: III-2321, Inv. 32590,
  Комисија:
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 125. Марко Радојевић, Савет за националну безбедност Републике Србије,
  Број индекса: М004/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-12-10,
  Број страна: 48,
  Биб: III-2315, Inv. 32582,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 126. Тамара Драгановић, Правни положај и уређење комуналне полиције у Републици Србији,
  Број индекса: М005/19-УП,
  Датум одбране рада: 2021-12-10,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2317, Inv. 32584,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 127. Теодора Стевановић, Пенолошки приступ у развоју казни и других кривичних санкција са освртом на позитивно српско законодавство,
  Број индекса: М023/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-02,
  Број страна: 104,
  Биб: III-2316, Inv. 32583,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 128. Анђела Митић, Појам слободе у правној и политичкој теорији,
  Број индекса: М047/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-12-01,
  Број страна: 62,
  Биб: III-2314, Inv. 32581,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 129. Лазар Јовић, Социјално предузетништво,
  Број индекса: М045/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-11-26,
  Број страна: 47,
  Биб: III-2313, Inv. 32580,
  Комисија:
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 130. Кристина Милић, Изузеће судија у кривичном поступку,
  Број индекса: М012/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-11-23,
  Број страна: 60,
  Биб: III- 2303, Inv. 32452,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 131. Сара Станковић, Забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања - међународни стандарди и национално законодавство,
  Број индекса: М017/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-11-23,
  Број страна: 73,
  Биб: III- 2304, Inv. 32453,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 132. Наталија Јовановић, Права лица лишених слободе у затворском систему Републике Србије,
  Број индекса: М016/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-11-23,
  Број страна: 97,
  Биб: III- 2305, Inv. 32455,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 133. Катарина Момировић, Право на суђење у разумном року - међународни стандарди и њихова примена у кривичном поступку Републике Србије,
  Број индекса: М018/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-11-16,
  Број страна: 104,
  Биб: III- 2302, Inv. 32451,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 134. Дариа Допуђа Милошевић, Правни изазови и могућности блокчејн технологије,
  Број индекса: М035/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-29,
  Број страна: 123,
  Биб: III- 2301, Inv. 32450,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 135. Анђела Ристић, Стицај кривичних дела,
  Број индекса: М006/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-28,
  Број страна: 161,
  Биб: III- 2297, Inv. 32441,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 136. Димитрије Адамовић, Сузбијање дечијих бракова у одабраним државама ЕУ: кључна достигнућа и изазови,
  Број индекса: М023/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-27,
  Број страна: 63,
  Биб: III- 2299, Inv. 32448,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 137. Драган Вукић, Солемнизација приватних исправа,
  Број индекса: М032/17-О; М048/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-27,
  Број страна: 64,
  Биб: III- 2300, Inv. 32449, ,
  Комисија:
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Новак Крстић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 138. Марјан Илић, Забрана рада политичких странака и удружења,
  Број индекса: М014/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-25,
  Број страна: 97,
  Биб: III- 2296, Inv. 32440,
  Комисија:
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 139. Данило Величков, Интегрисање родне перспективе у систем образовања: достигнућа и изазови,
  Број индекса: М014/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-10-23,
  Број страна: 78,
  Биб: III- 2295, Inv. 32439,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 140. Олга Петровић Алексић, Билатерални инвестициони споразуми: стање и перспективе,
  Број индекса: М038/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-19,
  Број страна: 60,
  Биб: III- 2294, Inv. 32438,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 141. Катарина Милетић, Превенција тероризма,
  Број индекса: М011/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-10-14,
  Број страна: 105,
  Биб: III- 2293, Inv. 32437,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 142. Немања Костић, Поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност,
  Број индекса: М024/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-10-06,
  Број страна: 80,
  Биб: III-2292, Inv. 32436,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 143. Наталија Богдановић, Законик о поступку судском у кривичним делима из 1865.,
  Број индекса: М022/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-09-20,
  Број страна: 49,
  Биб: III- 2291, Inv. 32435,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 144. Марија Петровић, Крвни деликти - криминолошки аспект,
  Број индекса: М029/20-О,
  Датум одбране рада: 2021-07-14,
  Број страна: 113 стр,
  Биб: III-2275, Inv. 32194,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 145. Стефан Јовановић, Европска дигитална будућност у области ауторског и сродних права,
  Број индекса: М028/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-07-08,
  Број страна: 99 стр,
  Биб: III-2274, Inv. 32193,
  Комисија:
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 146. Јелена Китић, Правна и економска анализа значаја страних инвестиција са посебним освртом на Републику Србију,
  Број индекса: М039/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-07-01,
  Број страна: 69 стр,
  Биб: III-2273, Inv. 32192,
  Комисија:
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 147. Јована Атанасковић, Однос дисциплинске одговорности запослених у општем и посебном режиму радних односа,
  Број индекса: М003/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-06-29,
  Број страна: 60 стр,
  Биб: III-2272, Inv. 32191,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 148. Милош Илић, Улога посебних доказних радњи у сузбијању коруптивних кривичних дела,
  Број индекса: М034/18-О,
  Датум одбране рада: 2021-06-10,
  Број страна: 85 стр,
  Биб: III-2271, Inv. 32190,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 149. Јелена Антов, Казна доживотног затвора,
  Број индекса: М013/18-О,
  Датум одбране рада: 2021-06-07,
  Број страна: 78 стр,
  Биб: III-2270, Inv. 32189,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 150. Данијела Стевановић, Мере инфилтрације у криминалну средину - међународни стандарди и домаће право,
  Број индекса: М009/18-УП,
  Датум одбране рада: 2021-05-11,
  Број страна: 52 стр,
  Биб: III-2268, Inv. 32187,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 151. Милица Симовић, Тајни надзор комуникација,
  Број индекса: М006/18-УП,
  Датум одбране рада: 2021-05-11,
  Број страна: 50 стр,
  Биб: III-2269, Inv. 32188,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 152. Милица Станковић, Престанак држављанства,
  Број индекса: М016/19-УП,
  Датум одбране рада: 2021-04-21,
  Број страна: 51 стр,
  Биб: III-2264, Inv. 32183,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 153. Наталија Манојловић, Заштита локалног изборног права у управном спору пуне јурисдикције - са фокусом на локалне изборе одржане 2020. године,
  Број индекса: М040/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-04-21,
  Број страна: 100 стр,
  Биб: III-2265, Inv. 32184,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 154. Душан Микић, Употреба ватреног оружја као полицијског средства принуде,
  Број индекса: М015/18-УП,
  Датум одбране рада: 2021-04-21,
  Број страна: 59 стр,
  Биб: III-2266, Inv. 32185,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 155. Mила Драгановић, Организација и надлежност саобраћајне инспекције у Републици Србији,
  Број индекса: М031/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-04-21,
  Број страна: 62 стр,
  Биб: III-2267, Inv. 32186,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 156. Даница Илић, Вршњачко насиље у школама,
  Број индекса: М050/18-О,
  Датум одбране рада: 2021-02-22,
  Број страна: 72 стр,
  Биб: III-2263, Inv. 32182,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 157. Александра Георгијев, Правна контрола оружја и муниције у Републици Србији,
  Број индекса: М008/19-УП,
  Датум одбране рада: 2021-02-05,
  Број страна: 57 стр,
  Биб: III-2262, Inv. 32181,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 158. Јелена Златковић, Карл Маркс и савремени поглед на критику политичке економије,
  Број индекса: М036/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-01-28,
  Број страна: 41 стр,
  Биб: III-2260Inv, 32179,
  Комисија:
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 159. Милош Митровић, Третман финансирања тероризма у међународном и домаћем праву,
  Број индекса: М013/20-УП,
  Датум одбране рада: 2021-01-28,
  Број страна: 78 стр,
  Биб: III-2261, Inv. 32180,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 160. Марија Перић, Права детета и медији,
  Број индекса: М046/18-О,
  Датум одбране рада: 2021-01-18,
  Број страна: 82 стр,
  Биб: III-2259, Inv. 32178,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 161. Ања Димитријевић, Ограничења личне слободе окривљеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М042/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-01-12,
  Број страна: 132 стр,
  Биб: III-2257, Inv. 32176,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 162. Марија Ђорђевић, Улога јавног тужиоца у савременом кривичном поступку,
  Број индекса: М057/19-О,
  Датум одбране рада: 2021-01-12,
  Број страна: 54 стр,
  Биб: III-2258, Inv. 32177,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 163. Ана Генов, Примена ресторативне правде према малолетницима,
  Број индекса: М007/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-25,
  Број страна: 72,
  Биб: III-2243, Inv.31988,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 164. Дајана Коњевод, Организација и уређење државних органа за борбу против организованог криминала,
  Број индекса: М043/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-24,
  Број страна: 62,
  Биб: III-2245, Inv.31993,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 165. Кристина Алексић, Спољашња контрола полиције,
  Број индекса: М007/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-12-16,
  Број страна: 71,
  Биб: III-2242, Inv.31986,
  Комисија:
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 166. Милош Јовановић, Организација полиције,
  Број индекса: М023/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-12-15,
  Број страна: 49,
  Биб: III-2239, Inv. 31980,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 167. Никола Стојковић, Полицијска овлашћења на спортским догађајима,
  Број индекса: М002/19-УП,
  Датум одбране рада: 2020-12-15,
  Број страна: 73,
  Биб: III-2241, Inv. 31985,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 168. Анђела Тодоровић, Одговорност уговорних страна за повреду уговора о међународној продаји робе,
  Број индекса: М043/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-15,
  Број страна: 51,
  Биб: III-2244, Inv.31992,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор,

 169. Јована Матејић, Ограничења права на приватност у кривичном поступку,
  Број индекса: М001/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-14,
  Број страна: 60,
  Биб: III-2237, Inv.31978,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 170. Ненад Марковић, Улога Интерпола у сузбијању тероризма,
  Број индекса: М020/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-12-14,
  Број страна: 69,
  Биб: III-2238, Inv.31979,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 171. Милица Цветковић, Извршење одлука на чињење, нечињење и трпљење у пракси Основног суда у Лесковцу,
  Број индекса: М011/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-11,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2235, Inv.31976,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Михајло Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 172. Александра Јовановић, Поступак за судску еманципацију детета са освртом на праксу Основног суда у Нишу,
  Број индекса: М004/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-11,
  Број страна: 60,
  Биб: III-2236, Inv.31977,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 173. Снежана Ћирић, Правне последице преваре у уговорном праву,
  Број индекса: М036/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-10,
  Број страна: 44,
  Биб: III-2232, Inv. 31968,
  Комисија:
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Михајло Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 174. Марија Станојевић, Садржина регистарске залоге - са посебним освртом на правни положај заложног дужника,
  Број индекса: М025/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-10,
  Број страна: 64,
  Биб: III-2233, Inv. 31974,
  Комисија:
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 175. Милица Степановић, Судска заштита државине од узнемиравања,
  Број индекса: М024/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-10,
  Број страна: 56,
  Биб: III-2234, Inv.31975,
  Комисија:
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 176. Немања Тодоровић, Кривично дело обљуба са дететом у законодавству и пракси,
  Број индекса: М017/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-12-08,
  Број страна: 83,
  Биб: III-2224, Inv.31950,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 177. Емилија Стошић, Неовлашћено држање опојних дрога - кривично-правни аспект,
  Број индекса: М009/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-08,
  Број страна: 61,
  Биб: III-2230, Inv. 31966,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 178. Милена Стојановић, Скраћени (сумарни) кривични поступак,
  Број индекса: М026/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-08,
  Број страна: 94,
  Биб: III-2231, Inv. 31967,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 179. Никола Илић, Одговорност продавца за евикцију и неиспуњење уговора у међународној трговини,
  Број индекса: М038/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-04,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2225, Inv.31951, ,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 180. Кристина Перић, Корупција - криминолошки аспект,
  Број индекса: М020/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-12-02,
  Број страна: 91,
  Биб: III-2223, Inv.31949,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 181. Божидар Ђенић, Морални поредак и систем правних вредности,
  Број индекса: М007/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-27,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2222, Inv.31948,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 182. Јован Цонић, Природно-правно схватање код српских теоретичара права 20. века,
  Број индекса: М013/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-27,
  Број страна: 64,
  Биб: III-2226, Inv.31952,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 183. Емилија Марковић, Затвор за жене,
  Број индекса: М021/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-19,
  Број страна: 77,
  Биб: III-2220, Inv.31946,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 184. Милица Брадић, Феноменолошки и етиолошки аспект трговине људима,
  Број индекса: М027/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-19,
  Број страна: 112,
  Биб: III-2221, Inv.31947,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 185. Никола Митровски, Чланство у међународним организацијама,
  Број индекса: М054/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-13,
  Број страна: 66,
  Биб: III-2219, Inv.31945,
  Комисија:
  Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Небојша Раичевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Сања Марјановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 186. Александра Ђорђевић, Ванбрачни партнер као законски наследник у савременим правима Европе, са посебним освртом на право Белгије, Аустрије, Чешке Републике, Хрватске и Енглеске,
  Број индекса: М017/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-10,
  Број страна: 79,
  Биб: III-2227, Inv.31953,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 187. Анђела Стојадиновић, Рационализација броја запослених у локалној самоуправи,
  Број индекса: М025/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-10,
  Број страна: 55,
  Биб: III-2218, Inv.31944,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 188. Сања Стојанчић, Омбудсман и заштита људских права,
  Број индекса: М060/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-09,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2217, Inv.31943, ,
  Комисија:
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 189. Стефан Стевановић, Нормативно регулисање банкарске уније у Европској економској и монетарној унији,
  Број индекса: М018/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-11-05,
  Број страна: 44,
  Биб: III-2216, Inv.31942,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 190. Александар Арсић, Право на здравствену заштиту деце миграната у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској,
  Број индекса: М046/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-30,
  Број страна: 61,
  Биб: III-2215, Inv.31941,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Милица Вучковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 191. Ива Крстић, Увиђај,
  Број индекса: М020/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-29,
  Број страна: 64,
  Биб: III-2213, Inv.31939,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 192. Саша Павловић, Моћ и право у транзиционим државама,
  Број индекса: М001/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-29,
  Број страна: 57,
  Биб: III-2214, Inv.31940,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 193. Тијана Миленковић, Јавни бележник као повереник суда,
  Број индекса: М002/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-22,
  Број страна: 73,
  Биб: III-2210, Inv.31893,
  Комисија:
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 194. Милош Јовановић, Јемство,
  Број индекса: М048/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-20,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2208, Inv.31891,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 195. Владимир Стојановић, Европски налог за хапшење,
  Број индекса: М015/16-УП,
  Датум одбране рада: 2020-10-20,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2209, Inv.31892,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 196. Никола Љубисављевић, Тимочка буна и уставно питање,
  Број индекса: М050/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-08,
  Број страна: 73,
  Биб: III-2207, Inv.31890,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 197. Милица Стојиљковић, Извршење ради враћања запосленог на рад у правном систему Републике Србије са освртом на законодавство у земљама бивше Југославије,
  Број индекса: М033/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-07,
  Број страна: 79,
  Биб: III-2202, Inv.31885,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 198. Александра Јаковљевић, Употреба информационо-комуникационих технологија у раду скупштина јединица локалне самоуправе,
  Број индекса: М029/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-07,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2204, Inv.31887,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 199. Александра Павловић, Управни послови полиције,
  Број индекса: М003/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-10-07,
  Број страна: 92,
  Биб: III-2205, Inv.31888,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 200. Габријела Димитријевић, Дирекција полиције,
  Број индекса: М019/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-10-07,
  Број страна: 138,
  Биб: III-2206, Inv.31889,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 201. Никола Јовановић, Правни механизми координације монетарне политике у Европској унији,
  Број индекса: М052/19-О,
  Датум одбране рада: 2020-10-06,
  Број страна: 49,
  Биб: III-2201, Inv.31884,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 202. Милан Јовановић, Незаконити докази у кривичном поступку - европски стандарди и домаће законодавство,
  Број индекса: М024/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-09-28,
  Број страна: 97,
  Биб: III-2200, Inv.31883,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 203. Владимир Ћирић, Уставна заштита права на здраву животну средину у Републици Србији,
  Број индекса: М054/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-09-15,
  Број страна: 89,
  Биб: III-2199, Inv. 31882,
  Комисија:
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 204. Давид Николић, Поступак за кривична дела организованог криминала,
  Број индекса: М005/17-УП,
  Датум одбране рада: 2020-09-08,
  Број страна: 78,
  Биб: III-2196, Inv.31875,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 205. Светлана Јосифовић, Мирно решавање индивидуалних радних спорова,
  Број индекса: М038/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-09-08,
  Број страна: 57,
  Биб: III-2197, Inv.31876,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 206. Анђела Поповић, Двојно држављанство као правни институт,
  Број индекса: М005/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-09-08,
  Број страна: 54,
  Биб: III-2198, Inv. 31881,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 207. Немања Чпајак, Кријумчарење миграната као облик организованог криминалитета,
  Број индекса: М025/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-09-03,
  Број страна: 88,
  Биб: III-2195, Inv.31874,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 208. Величковић Александар, Кривична дела и казне у широј редакцији зборника "Руска правда",
  Број индекса: М042/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-07-17,
  Број страна: 29,
  Биб: III-2190 Inv. 31791,
  Комисија:
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 209. Миљковић Тамара, Алтернативне кривичне санкције и мере у државама common law система,
  Број индекса: М022/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-07-13,
  Број страна: 89,
  Биб: III-2189 Inv. 31790,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 210. Ђорђевић Александар, Поступак за кривична дела ратних злочина у међународном и националном законодавству,
  Број индекса: М015/17-УП,
  Датум одбране рада: 2020-07-08,
  Број страна: 90,
  Биб: III-2188 Inv. 31789,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 211. Гордић Јован, Право на одбрану окривљеног - међународни стандарди и унутрашње право,
  Број индекса: М059/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-07-08,
  Број страна: 47,
  Биб: III-2186 Inv. 31787,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 212. Крстић Марија, Извршење васпитних мера као кривичних санкција,
  Број индекса: М031/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-07-08,
  Број страна: 74,
  Биб: III-2183 Inv. 31784 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 213. Стевић Христина, Компјутерска превара,
  Број индекса: М011/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-06-26,
  Број страна: 74,
  Биб: III-2184 Inv. 31785,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 214. Радоњић Божидар, Организација и делатност служби безбедности у европским правним порецима,
  Број индекса: М004/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-06-24,
  Број страна: 99,
  Биб: III-2187 Inv. 31788 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 215. Никодијевић Дарко, Организација и делатност граничне полиције у Републици Србији,
  Број индекса: М016/18-УП,
  Датум одбране рада: 2020-06-24,
  Број страна: 66,
  Биб: III-2185 Inv. 31786,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 216. Игњатовић Никола, Еколошки криминалитет,
  Број индекса: М036/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-06-22,
  Број страна: 77,
  Биб: III-2182 Inv. 31783,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 217. Јовановски Марија, Латински тип нотаријата,
  Број индекса: М009/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-06-18,
  Број страна: 77,
  Биб: III-2181 Inv. 31773,
  Комисија:
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 218. Крстић Марија, Родни приступ и пенитенцијарне установе,
  Број индекса: М048/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-05-28,
  Број страна: 58,
  Биб: III-2180 Inv. 31772,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 219. Стајковић Ана, Радни односи у органима локалне самоуправе,
  Број индекса: М042/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-05-22,
  Број страна: 74,
  Биб: III-2179 Inv. 31771,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 220. Станковић Душан, Екологија криминалитета у градском и приградском подручју - значај објашњења места злочина,
  Број индекса: М029/18-О,
  Датум одбране рада: 2020-02-28,
  Број страна: 90,
  Биб: III-2178 Inv. 31770,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 221. Трајковић Марко, Побијање правних радњи стечајног дужника,
  Број индекса: М005/17-О,
  Датум одбране рада: 2020-01-16,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2177 Inv. 31769,
  Комисија:
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 222. Марјановић Лазар, Принцип најповлашћеније нације као основни принцип Светске трговинске организације,
  Број индекса: М013/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-11-26,
  Број страна: 48,
  Биб: III-2159 Inv. 31563,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 223. Ђорђевић Ана, Регулаторна надлежност Европске централне банке,
  Број индекса: М009/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-11-14,
  Број страна: 45,
  Биб: III-2160 Inv. 31577 ,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 224. Лекић Младен, Остваривање права детета на образовање - правни стандарди и пракса,
  Број индекса: М015/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-11-13,
  Број страна: 85,
  Биб: III-2162 Inv. 31579,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 225. Благојевић Бојан, Нормативни оквир управне делатности као елемент добре управе ,
  Број индекса: М027/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-11-12,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2156 Inv. 31560,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 226. Арсић Александра, Овлашћења инспекције рада у заштити права из радног односа ,
  Број индекса: М020/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-11-12,
  Број страна: 74,
  Биб: III-2161 Inv. 31578,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 227. Трифуновић Јелена, Кривично право и судски поступак у Душановом законику,
  Број индекса: М034/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-11-04,
  Број страна: 47,
  Биб: III-2158 Inv. 31562,
  Комисија:
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 228. Лилић Милица, Консенсуалне форме у кривичном поступку,
  Број индекса: М012/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-30,
  Број страна: 74,
  Биб: III-2153 Inv. 31557,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 229. Миловановић Сандра, Насиље на интернету - криминолошки аспект,
  Број индекса: М008/17-УП,
  Датум одбране рада: 2019-10-30,
  Број страна: 90,
  Биб: III-2151 Inv. 31553,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 230. Глишић Младен, Супсидијарни тужилац,
  Број индекса: М019/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-30,
  Број страна: 74,
  Биб: III-2154 Inv.31558,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 231. Јовић Михајло, Малолетничка делинквенција - психијатријски и социопсихолошки аспект,
  Број индекса: М051/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-30,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2155 Inv. 31559,
  Комисија:
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 232. Дувњак Андрија, Извршење казне рада у јавном интересу,
  Број индекса: М035/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-30,
  Број страна: 79,
  Биб: III-2152 Inv. 31554,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 233. Георгиев Ана, Делатност јавних бележника у Републици Србији,
  Број индекса: М006/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-30,
  Број страна: 102,
  Биб: III-2157 Inv. 31561,
  Комисија:
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 234. Нешовић Анђелија, Прање новца као дело организованог криминалитета,
  Број индекса: М023/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-29,
  Број страна: 77,
  Биб: III-2149 Inv. 31529,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 235. Тодоров Јаковљевић Јована, Привилегована убиства,
  Број индекса: М050/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-29,
  Број страна: 131,
  Биб: III-2150 Inv. 31530,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 236. Стефановић Марко, Правна и политичка култура Сједињених Америчких Држава,
  Број индекса: М051/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-28,
  Број страна: 71,
  Биб: III-2148 Inv. 31528,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 237. Катић Ана, Делатност саобраћајне полиције у праву Републике Србије и упоредном праву,
  Број индекса: М002/18-УП,
  Датум одбране рада: 2019-10-26,
  Број страна: 83,
  Биб: III-2143 Inv. 31523,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 238. Милић Никола, Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији,
  Број индекса: М031/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-26,
  Број страна: 60,
  Биб: III-2144 Inv. 31524,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 239. Костандиновић Никола, Правно уређење и улога Жалбене комисије у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији,
  Број индекса: М028/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-26,
  Број страна: 77,
  Биб: III-2145 Inv. 31525 ,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 240. Тодоровић Катарина, Организација и делатност криминалистичке полиције,
  Број индекса: М018/18-УП,
  Датум одбране рада: 2019-10-26,
  Број страна: 103,
  Биб: III-2146 Inv. 31526,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 241. Стојановић Александар, Оцењивање, напредовање и каријерни развој полицијских службеника у Републици Србији,
  Број индекса: М006/16-УП,
  Датум одбране рада: 2019-10-26,
  Број страна: 117,
  Биб: III-2147 Inv. 31527,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 242. Ђорђевић Стефана, Посебни рокови застарелости,
  Број индекса: М012/15-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-24,
  Број страна: 79,
  Биб: III-2134 Inv. 31514,
  Комисија:
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 243. Цветковић Лазар, Документарни акредитив као инструмент међународних плаћања,
  Број индекса: М006/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-24,
  Број страна: 57,
  Биб: III-2139 Inv. 31519,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 244. Цветковић Лука, Принцип најповлашћеније нације у међународном праву страних инвестиција,
  Број индекса: М030/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-24,
  Број страна: 67,
  Биб: III-2137 Inv. 31517,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 245. Крњаић Магдалена, Прелаз ризика и трошкова код уговора о међународној продаји робе,
  Број индекса: М011/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-17,
  Број страна: 47,
  Биб: III-2138 Inv. 31518,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 246. Недељковић Наталија, Учешће центра за социјални рад у остваривању и заштити права детета у породичном окружењу: пракса Центра за социјални рад у Сврљигу ,
  Број индекса: М010/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-07,
  Број страна: 107,
  Биб: III-2141 Inv. 31521,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 247. Митић Сара, Уставни нацрт Војислава Маринковића из 1931. године,
  Број индекса: М016/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-03,
  Број страна: 53,
  Биб: III-2135 Inv.31515,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 248. Војиновић Александра, Положај малолетног оштећеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М018/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-10-01,
  Број страна: 96,
  Биб: III-2132 Inv. 31512,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 249. Марковић Ђорђе, Рад органа унутрашњих послова у спречавању насиља у породици,
  Број индекса: М016/16-УП,
  Датум одбране рада: 2019-09-30,
  Број страна: 70,
  Биб: III-2133 Inv. 31513,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 250. Мандић Александра, Деца убице,
  Број индекса: М030/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-09-30,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2131 Inv. 31511,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 251. Николић Никола, Прекомерна надлежност у упоредном међународном приватном праву и начини њене контроле,
  Број индекса: М002/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-09-20,
  Број страна: 137,
  Биб: III-2140 Inv. 31520,
  Комисија:
  Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Мирко Живковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Сања Марјановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 252. Зековић M. Ново, Јован Ристић на маргинама Берлинског конгреса,
  Број индекса: М041/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-09-20,
  Број страна: 82,
  Биб: III-2136 Inv. 31516,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 253. Андрић Радомир, Професионални криминалитет,
  Број индекса: М007/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-09-09,
  Број страна: 95,
  Биб: III-2129 Inv. 31509,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 254. Пешић Ксенија, Вишеструка убиства,
  Број индекса: М040/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-09-09,
  Број страна: 71,
  Биб: III-2130 Inv. 31510 ,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 255. Миловановић Драгана, Претпоставка невиности окривљеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М008/18-О,
  Датум одбране рада: 2019-06-19,
  Број страна: 60,
  Биб: III-2128 Inv.31508,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 256. Тодоровић Марко, Мајски преврат,
  Број индекса: М053/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-05-16,
  Број страна: 43,
  Биб: III-2127 Inv.31507,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 257. Мирковић Макуловић Анета, Ауторитарно наслеђе и консолидација демократије у Србији,
  Број индекса: М056/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-04-09,
  Број страна: 52,
  Биб: III-2126 Inv. 31506,
  Комисија:
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 258. Тодоровић Ивана, Имовински односи брачних другова у домаћем праву,
  Број индекса: М040/16-О,
  Датум одбране рада: 2019-03-19,
  Број страна: 54,
  Биб: III-2125 Inv. 31505,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 259. Недељковић Ивана, Сретењски устав из 1835. године,
  Број индекса: М049/16-О,
  Датум одбране рада: 2019-02-11,
  Број страна: 45,
  Биб: III-2124 Inv. 31504 ,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 260. Величковић Ненад, Сузбијање организованог наркокриминалитета у Републици Србији,
  Број индекса: М003/17-О,
  Датум одбране рада: 2019-02-08,
  Број страна: 132,
  Биб: III-2123 Inv. 31503,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 261. Каличанин Јована, Стицање држављанства пријемом у праву Републике Србије и упоредном праву,
  Број индекса: М011/17-УП,
  Датум одбране рада: 2019-01-08,
  Број страна: 71,
  Биб: III-2122 Inv. 31502,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 262. Јовановић Александар, Финансијске услуге у исламским државама,
  Број индекса: М028/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-12-20,
  Број страна: 114,
  Биб: III - 2106 Inv. 31323,
  Комисија:
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 263. Тошић Јована, Тешко убиство,
  Број индекса: М004/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-19,
  Број страна: 87,
  Биб: III - 2098 Inv. 31315,
  Комисија:
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 264. Голубовић Милена, Заједнички злочиначки подухват - наслеђе Хашког трибунала,
  Број индекса: М001/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-11-19,
  Број страна: 108,
  Биб: III - 2097 Inv. 31314,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 265. Дивљаковић Душан, Заштита права припадника националних мањина у уставном систему Републике Србије,
  Број индекса: М039/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-08,
  Број страна: 65,
  Биб: III - 2110 Inv. 31327,
  Комисија:
  Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 266. Орловић Јован, Правна заштита парламентарног мандата,
  Број индекса: М012/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-08,
  Број страна: 62,
  Биб: III - 2107 Inv. 31324,
  Комисија:
  Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 267. Петровић Ана, Раскид уговора о међународној продаји робе у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М024/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-06,
  Број страна: 55,
  Биб: III - 2101 Inv. 31318,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 268. Влатковић Стефан, Привилеговани повериоци у стечају,
  Број индекса: М007/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-06,
  Број страна: 77,
  Биб: III - 2108 Inv. 31325,
  Комисија:
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 269. Јовановић Милан, Ауторитарна политичка култура,
  Број индекса: М003/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-06,
  Број страна: 75,
  Биб: III - 2109 Inv. 31326,
  Комисија:
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 270. Цакић Милена, Притвор,
  Број индекса: М015/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 83,
  Биб: III-2085 Inv.31228,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 271. Ћирић Ивана, Контролисана испорука као посебна доказна радња,
  Број индекса: М012/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 62,
  Биб: III-2084 Inv. 31227,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 272. Димитријевић Предраг, Имовинска кривична дела са елементима принуде-криминалистички и кривично-правни аспект,
  Број индекса: М031/15-О;
  М044/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 103,
  Биб: III-2083 Inv.31226,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 273. Стојановић Иван, Прикривени иследник у законодавству и пракси,
  Број индекса: М017/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 60,
  Биб: III - 2104 Inv. 31321,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 274. Стојановић Александра, Злочин против човечности као међународно кривично дело,
  Број индекса: М016/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 101,
  Биб: III - 2103 Inv. 31320,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 275. Ракић Наташа, Издржавање супружника након престанка брака,
  Број индекса: М033/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 55,
  Биб: III - 2096 Inv. 31313,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 276. Рајковић Александра, Одређивање меродавног материјалног права за решавање арбитражних спорова,
  Број индекса: М019/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 62,
  Биб: III - 2095 Inv. 31312,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 277. Николић Катарина, Дискримација деце по основу инвалидитета,
  Број индекса: М017/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 82,
  Биб: III - 2105 Inv. 31322,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 278. Костадиновић Јована, Однос организованог криминалитета и саучесништва,
  Број индекса: М008/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 85,
  Биб: III - 2099 Inv. 31316,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 279. Арсић Александар, Превара као облик високотехнолошког криминалитета,
  Број индекса: М003/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 115,
  Биб: III - 2100 Inv. 31317,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 280. Стевановић Александра, Минимум процеса рада за време штрајка,
  Број индекса: М027/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-05,
  Број страна: 92,
  Биб: III - 2102 Inv. 31319,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 281. Васић Милош, Компјутерски тероризам,
  Број индекса: М011/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-11-01,
  Број страна: 56,
  Биб: III-2082 Inv. 31225,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 282. Стратијев Миљана, Тумачење међународних трговинских споразума: Појам и карактеристике,
  Број индекса: М018/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-01,
  Број страна: 47,
  Биб: III-2086 Inv.31229,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 283. Дуловић Ана, Право на накнаду штете у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М044/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-11-01,
  Број страна: 52,
  Биб: III-2087 Inv.31230,
  Комисија:
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 284. Матошевић Горан, Интегративни капацитет Европске уније,
  Број индекса: М045/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-26,
  Број страна: 61,
  Биб: III-2090 Inv.31233,
  Комисија:
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 285. Глигоријевић Сања, Облици буџетске контроле,
  Број индекса: М027/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-25,
  Број страна: 57,
  Биб: III-2089 Inv.31232,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 286. Младеновић Игор, Новине у процесу јавног буџетирања,
  Број индекса: М001/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-25,
  Број страна: 86,
  Биб: III-2088 Inv.31231,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 287. Миљковић Катарина, Начини државне реакције на насиље у породици,
  Број индекса: М009/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-10-24,
  Број страна: 59,
  Биб: III-2081 Inv. 31224,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 288. Митић Милан, Криминалистичко-обавештајна делатност у сузбијању организованог криминала,
  Број индекса: М026/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-23,
  Број страна: 109,
  Биб: III-2077 Inv. 31219,
  Комисија:
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 289. Војиновић Никола, Командна одговорност у међународном и кривичном праву Србије,
  Број индекса: М012/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-10-23,
  Број страна: 94,
  Биб: III-2078 Inv. 31220,
  Комисија:
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 290. Денкић Александар, Трговина људима - међународни документи и кривично право Србије,
  Број индекса: М001/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-10-23,
  Број страна: 75,
  Биб: III-2079 Inv. 31221,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 291. Нешић Милица, Злочини мржње - криминолошки аспект,
  Број индекса: М017/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-23,
  Број страна: 88,
  Биб: III-2080 Inv. 31223,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 292. Стаменов Ана, Предузетничке стратегије развоја малих и средњих предузећа у Србији,
  Број индекса: М048/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-22,
  Број страна: 56,
  Биб: III-2075 Inv. 31217,
  Комисија:
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 293. Илић Михајло, Вредносно-интегралистичка основа правног поретка,
  Број индекса: М054/17-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-22,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2076 Inv. 31218,
  Комисија:
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 294. Миљковић Јелена, Претходни кривични поступак,
  Број индекса: М008/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-10-09,
  Број страна: 56,
  Биб: III-2058 Inv. 31132,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 295. Јовић Наталија, Поступак за изрицање мера безбедности медицинског карактера,
  Број индекса: М032/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-10-04,
  Број страна: 73,
  Биб: III-2059 Inv. 31133,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 296. Дисић Милан, Недозвољена трговина опојним дрогама - правни и економски аспект,
  Број индекса: М019/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-10-01,
  Број страна: 81,
  Биб: III-2060 Inv. 31134,
  Комисија:
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 297. Петровић Ивана, Сексуална делинквенција - криминолошки аспект,
  Број индекса: М021/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-09-28,
  Број страна: 85,
  Биб: III-2057 Inv. 31131,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 298. Коцић Јована, Надлежност јавних бележника у породичноправним стварима у државама са простора некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,
  Број индекса: М012/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-09-12,
  Број страна: 85,
  Биб: III-2061 Inv. 31135,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 299. Јанков Стефан, Правни оквир за полицијску сарадњу у Европској унији и хармонизација права унутрашњих послова Републике Србије,
  Број индекса: М017/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-07-04,
  Број страна: 66,
  Биб: III-2056 Inv. 31130,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 300. Анђелковић Милица, Шестојануарска диктатура и Кривични законик Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
  Број индекса: М018/17-УП,
  Датум одбране рада: 2018-06-30,
  Број страна: 88,
  Биб: III-2055 Inv. 31129,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 301. Марковић Милица, Нормативни оквир заштите од злостављања на раду,
  Број индекса: М009/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-06-15,
  Број страна: 60,
  Биб: III-2053 Inv. 31127,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 302. Маринчевић Андреа, Феноменолошке и етиолошке карактеристике злостављања старих особа,
  Број индекса: М002/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-06-15,
  Број страна: 83,
  Биб: III-2054 Inv. 31128,
  Комисија:
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 303. Ђорђевић Ђорђе, Нишка декларација Владе Краљевине Србије,
  Број индекса: М047/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-06-08,
  Број страна: 55,
  Биб: III-2052 Inv. 31126,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 304. Апостоловић Ива, Туча као облик угрожавања телесног интегритета,
  Број индекса: М031/16-О,
  Датум одбране рада: 2018-05-28,
  Број страна: 156,
  Биб: III-2051 Inv. 31123,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 305. Ћирић Миљан, Брачни уговор у савременом српском породичном праву,
  Број индекса: М033/15-О,
  Датум одбране рада: 2018-05-10,
  Број страна: 63,
  Биб: III-2050 Inv. 31122,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 306. Тасић Бојана, Могућност унапређења судске и вансудске заштите индивидуалних права из радног односа,
  Број индекса: М043/15-О,
  Датум одбране рада: 2018-04-26,
  Број страна: 70,
  Биб: III-2049 Inv. 31121,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 307. Симић Дарко, Социологија породице и њен утицај на антисоцијално и делинквентно понашање деце,
  Број индекса: М007/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-04-19,
  Број страна: 78,
  Биб: III-2048 Inv.31120,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 308. Стоичков Милица, Пракса јавних извршитеља са подручја Вишег суда у Нишу у спровођењу извршења ради намирења новчаног потраживања,
  Број индекса: М025/15-О,
  Датум одбране рада: 2018-03-21,
  Број страна: 68,
  Биб: III-2047 Inv.31119,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 309. Ђорђевић Тамара, Примена васпитних налога према малолетним учиниоцима кривичних дела насиља,
  Број индекса: М002/16-УП,
  Датум одбране рада: 2018-02-28,
  Број страна: 90 лст.,
  Биб: III-2001/Inv. 30686,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 310. Алексић Милица, Европски стандарди о праву на жалбу,
  Број индекса: М036/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-12-10,
  Број страна: 82 лст.,
  Биб: III – 1992 / Inv. 30588,
  Комисија:
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 311. Анђелковић Јована, Специфичности дисциплинске одговорности државних службеника,
  Број индекса: М023/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-12-01,
  Број страна: 95 лст.,
  Биб: III-2012/Inv. 30697,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 312. Савић Анђелија, Обавезе уговорних страна код уговора о међународној продаји робе у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М006/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-11-28,
  Број страна: 62 лст.,
  Биб: III-2005/Inv.30690,
  Комисија:
  Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 313. Златановић Владимир, Јавнобележничко завештање,
  Број индекса: М013/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-11-10,
  Број страна: 74 лст.,
  Биб: III – 1987 / Inv. 30583,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 314. Арсенијевић Бојана, Облици завештања у појединим савременим европским правним системима,
  Број индекса: М010/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-11-10,
  Број страна: 86 лст.,
  Биб: III – 1988 / Inv. 30584,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 315. Мишић Марица, Државне границе и право држављанства у Југославији након два светска рата,
  Број индекса: М001/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-11-10,
  Број страна: 120 лст.,
  Биб: III – 1993 / Inv. 30589,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 316. Радуловић Зорица, Организација и делатност градске изборне администрације у Републици Србији,
  Број индекса: М038/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-11-04,
  Број страна: 100 лст.,
  Биб: III-2013/Inv. 30698,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 317. Митић Исидора, Средства Бечке конвенције којима располажу уговорне стране у случају повреде уговора,
  Број индекса: М037/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-11-03,
  Број страна: 52 лст.,
  Биб: III-2004/Inv. 30689,
  Комисија:
  Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 318. Томић Стефан, Заводско преваспитавање осуђених лица и њихова социјална реинтеграција,
  Број индекса: М007/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-11-01,
  Број страна: 110 лст.,
  Биб: III-2008Ivn. 30693,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 319. Цекић Александар, Судска заштита државине на породичној кући и стану,
  Број индекса: М004/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-31,
  Број страна: 58 лст.,
  Биб: III-2014/Inv. 30699,
  Комисија:
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 320. Костић Јована, Геноцид у међународном кривичном праву,
  Број индекса: М009/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-10-31,
  Број страна: 55 лст.,
  Биб: III-2010/Inv. 30695,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 321. Такић Стефан, Кривично дело прања новца,
  Број индекса: М014/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-10-31,
  Број страна: 70 лст.,
  Биб: III-2002/Inv. 30687,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 322. Цакић Сања, Положај браниоца у кривичном поступку,
  Број индекса: М017/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-30,
  Број страна: 59 лст.,
  Биб: III-2003/Inv. 30688,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 323. Делчев Катарина, Скривљена повреда радне обавезе као отказни разлог,
  Број индекса: М001/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-30,
  Број страна: 80 лст.,
  Биб: III-2011/Inv. 30696,
  Комисија:
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 324. Топић Зорана, Споразуми јавног тужиоца и окривљеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М042/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-30,
  Број страна: 107 лст.,
  Биб: III-2009/Inv.30694,
  Комисија:
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 325. Мисојчић Сања, Наркокриминал-откривање и доказивање путем криминалистичких истрага,
  Број индекса: М004/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-10-30,
  Број страна: 67,
  Биб: III-2046 Inv.31118,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 326. Младеновић Јелена, Организовани криминалитет - криминолошки аспект,
  Број индекса: М022/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-25,
  Број страна: 92 лст.,
  Биб: III-2007/Inv.30692,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 327. Ђорђевић Стефан, Реализација права намирења заложног повериоца код регистроване залоге,
  Број индекса: М009/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-25,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: III-2015/Inv. 30700,
  Комисија:
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 328. Мирковић Драган, Криминолошки аспект компјутерског криминалитета,
  Број индекса: М008/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-16,
  Број страна: 122 лст.,
  Биб: III – 1989 / Inv. 30585,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 329. Филиповић Страхиња, Условно одлагање кривичног гоњења,
  Број индекса: М027/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-10-13,
  Број страна: 83 лст.,
  Биб: III – 1991 / Inv. 30587,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 330. Горчић Јована, Симуловани послови као посебна доказна радња,
  Број индекса: М006/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-10-13,
  Број страна: 64 лст.,
  Биб: III – 1990 / Inv. 30586,
  Комисија:
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 331. Анђелковић Стефан, Процесни положај детета у парницама за вршење родитељског права у пракси Основног суда у Нишу,
  Број индекса: М008/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-09-19,
  Број страна: 76 лст.,
  Биб: III – 1983 / Inv. 30574,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 332. Сандуловић Александар, Криминалитет белог оковратника,
  Број индекса: М006/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-08-09,
  Број страна: 96 лст.,
  Биб: III – 1978 / Inv. 30545,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 333. Ристић Јована, Истрага,
  Број индекса: М018/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-05-09,
  Број страна: 64 лст.,
  Биб: Сиг III-1946 / Inv: 30159,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 334. Петковић Миша, Начело опортунитета у поступку према малолетницима,
  Број индекса: М019/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-05-09,
  Број страна: 66 лст.,
  Биб: Сиг III-1947 / Inv: 30160,
  Комисија:
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 335. Љубић Милош, Међународна полицијска сарадња у борби против илегалних миграција,
  Број индекса: М001/14-УП,
  Датум одбране рада: 2017-05-04,
  Број страна: 94 лст.,
  Биб: Сиг III-1948 / Inv: 30161,
  Комисија:
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 336. Стојановић Ивана, Организација и овлашћења саобраћајне полиције,
  Број индекса: М009/14-УП,
  Датум одбране рада: 2017-05-03,
  Број страна: 61 лст.,
  Биб: Сиг III-1957 / Inv: 30171,
  Комисија:
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 337. Јовановић Нина, Поништај арбитражне одлуке,
  Број индекса: М021/14-О,
  Датум одбране рада: 2017-05-03,
  Број страна: 66 лст.,
  Биб: Сиг III-1960 / Inv: 30174,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 338. Станојевић Невена, Овлашћења јавног бележника у наследноправним стварима у праву Републике Србије и правима бивших југословенских република,
  Број индекса: М026/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-05-03,
  Број страна: 57 лст.,
  Биб: Сиг III-1958 / Inv: 30172,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 339. Маринковић Јелена, Деоба заједничке имовине супружника,
  Број индекса: М028/14-О,
  Датум одбране рада: 2017-05-03,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: Сиг III-1961 / Inv: 30175,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 340. Лопатничић Марина, Редовни правни лекови у извршном поступку,
  Број индекса: М007/14-О,
  Датум одбране рада: 2017-04-28,
  Број страна: 65 лст.,
  Биб: Сиг III-19579/ Inv: 30173,
  Комисија:
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 341. Младеновић Милица, Уставносудска заштита права на рад у Републици Србији,
  Број индекса: М034/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-04-24,
  Број страна: 79 лст.,
  Биб: Сиг III-1956 / Inv: 30170,
  Комисија:
  Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 342. Симић Милош, Модели заштите од насиља у породици у савременом праву,
  Број индекса: М035/14-О,
  Датум одбране рада: 2017-04-24,
  Број страна: 86 лст.,
  Биб: Сиг III-1953 / Inv: 30166,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 343. Станчевски Тијана, Виктимолошки и криминално-политички дискурс злостављања на раду,
  Број индекса: М039/16-О,
  Датум одбране рада: 2017-04-24,
  Број страна: 81 лст.,
  Биб: Сиг III-1951 / Inv: 30164,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 344. Цветановић Игор, Однос тероризма и организованог криминалитета,
  Број индекса: М003/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-04-10,
  Број страна: 71 лст.,
  Биб: III – 1985 / Inv. 30581,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 345. Милошевић Стефан, Карактеристике насиља у породици и мере сузбијања,
  Број индекса: М004/16-УП,
  Датум одбране рада: 2017-04-10,
  Број страна: 147 лст.,
  Биб: III – 1986 / Inv. 30582,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 346. Рајковић Андреа, Кривичноправна заштита од насиља у породици,
  Број индекса: М002/14-УП,
  Датум одбране рада: 2017-04-07,
  Број страна: 102 лст.,
  Биб: III – 1982 / Inv. 30573,
  Комисија:
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 347. Стојановић Александар, Основне карактеристике тероризма и угроженост безбедности Републике Србије тероризмом,
  Број индекса: М013/15-УП,
  Датум одбране рада: 2017-04-03,
  Број страна: 64 лст.,
  Биб: Сиг III-1949 / Inv: 30162,
  Комисија:
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 348. Јовић Ненад, Међународна полицијска сарадња у борби против трговине људима,
  Број индекса: М018/14-УП,
  Датум одбране рада: 2017-03-28,
  Број страна: 83 лст.,
  Биб: Сиг III-1952 / Inv: 30165,
  Комисија:
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 349. Божанић Милош, Судскопсихијатријске и социодемографске карактеристике делинквената зависника од наркотика,
  Број индекса: М045/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-03-10,
  Број страна: 94 лст.,
  Биб: III – 1984 / Inv. 30580,
  Комисија:
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 350. Вељковић Владимир, Начело поделе власти у октроисаним уставима Краљевине Србије из 1901. и Краљевине Југославије из 1931. године,
  Број индекса: М046/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-03-07,
  Број страна: 61 лст.,
  Биб: III – 1981 / Inv. 30572,
  Комисија:
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 351. Прокић Ана, Заштита људских права лица лишених слободе: забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања,
  Број индекса: М038/15-О,
  Датум одбране рада: 2017-01-30,
  Број страна: 107 лст.,
  Биб: Сиг III-1954 / Inv: 30167,
  Комисија:
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 352. Николић Јелена, Урачунљивост код учинилаца кривичног дела убиство-судскопсихијатријски аспект,
  Број индекса: М012/14-УП,
  Датум одбране рада: 2017-01-09,
  Број страна: 70 лст.,
  Биб: Сиг III-1955 / Inv: 30169,
  Комисија:
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 353. Станојевић Тамара, Унапред припремљени план реорганизације: пут ка ефикасном опоравку привредног субјекта? ,
  Број индекса: М004/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-28,
  Број страна: 58 лст.,
  Биб: SIG: III 1924 / Inv. 29966,
  Комисија:
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, члан

 354. Станковић Емилија, Политика заштите конкуренције у Србији - изазови и препреке,
  Број индекса: М015/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-28,
  Број страна: 67 лст.,
  Биб: Сиг III 1925 / Inv. 29967,
  Комисија:
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, члан

 355. Голубовић Бојана, Примање и давање мита као облик корупције,
  Број индекса: М015/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-27,
  Број страна: 81 лст.,
  Биб: Сиг III 1917 / Inv. 29958,
  Комисија:
  Проф. др Драган Јовашевић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, ментор

 356. Ђорђевић Јелена, Организација и делатност Безбедносно-информативне агенције,
  Број индекса: М005/15-УП,
  Датум одбране рада: 2016-12-23,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: Сиг III 1922 / Inv. 29963,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Проф. др Горан Обрадовић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 357. Радивојевић Ирена, Споразум о признању кривичног дела,
  Број индекса: М040/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-21,
  Број страна: 97 лст.,
  Биб: Сиг III 1916 / Inv. 29957,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, редседник комисије, ментор
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 358. Васковић Срђан, Изборна администрација и легитимност изборног поступка,
  Број индекса: М034/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-08,
  Број страна: 69 лст.,
  Биб: Сиг III 1921 / Inv. 29962,
  Комисија:
  Проф. др Драган Чорбић, председник комисије
  Проф. др Славиша Ковачевић, ментор
  Проф. др Марко Трајковић, члан

 359. Станисављевић Милан, Кривична дела насилничког понашања,
  Број индекса: М041/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-05,
  Број страна: 96 лст.,
  Биб: Сиг III 1918 / Inv. 29959,
  Комисија:
  Проф. др Драган Јовашевић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, ментор

 360. Станојковић Љиљана, Форме државне реакције на криминалитет малолетника,
  Број индекса: М026/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-12-01,
  Број страна: 70 лст.,
  Биб: Сиг III 1915 / Inv. 29956,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије, ментор
  Проф. др Зоран Ћирић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 361. Веселиновић Јелена, Начело ne bis in idem,
  Број индекса: М002/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-30,
  Број страна: 65 лст.,
  Биб: Сиг III 1919 / Inv. 29960,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 362. Красић Андрија, Криминолошки аспект насиља у спорту,
  Број индекса: М016/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-29,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: Сиг III 1920 / Inv. 29961,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије, ментор
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 363. Жикић Невена, Државно-судска контрола стране арбитражне одлуке,
  Број индекса: М019/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-28,
  Број страна: 64 лст.,
  Биб: Сиг III 1923 / Inv. 29965,
  Комисија:
  Проф. др Невена Петрушић, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, ментор
  Ивана Симоновић, члан

 364. Николов Слободанка , Особености ауторског стваралаштва у информатичком друштву,
  Број индекса: М044/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-25,
  Број страна: 60 листа,
  Биб: Сиг.III 1907 / инв. 29914,
  Комисија:
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, председник комисије
  Проф. др Предраг Цветковић, члан
  Проф. др Видоје Спасић, ментор

 365. Леповић Данило , Унутрашња контрола полиције,
  Број индекса: М010/15-УП,
  Датум одбране рада: 2016-11-25,
  Број страна: 53 листа,
  Биб: Сиг.III 1904 / инв. 29911,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Проф. др Горан Обрадовић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 366. Станковић Ивана , Јавноправна заштита података о личности,
  Број индекса: М014/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-25,
  Број страна: 63 листа,
  Биб: Сиг.III 1903 / инв. 29910,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор
  Доц. др Маја Настић, члан

 367. Стевановић Александра , Положај малолетника у кривичном поступку,
  Број индекса: М010/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-23,
  Број страна: 59 листова,
  Биб: Сиг.III 1911 / инв. 29927,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије, ментор
  Доц. др Дарко Димовски, члан
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 368. Станојевић Милица, Права лица лишених слободе,
  Број индекса: М005/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-22,
  Број страна: 110 листова,
  Биб: СИГ. III 1891 / инв. 29880,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 369. Анђелковић Лука , Начело ограничења људских права,
  Број индекса: М016/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-22,
  Број страна: 67 листова,
  Биб: Сиг.III 1905 / инв. 29912,
  Комисија:
  Проф. др Драган Стојановић, председник комисије
  Проф. др Ирена Пејић, члан
  Доц. др Маја Настић, ментор

 370. Пешић Данило , Дејство одлука Уставног суда Србије у поступку по уставној жалби,
  Број индекса: М022/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-22,
  Број страна: 56 листова,
  Биб: Сиг.III 1906 / инв. 29913,
  Комисија:
  Проф. др Драган Стојановић, председник комисије
  Проф. др Ирена Пејић, члан
  Доц. др Маја Настић, ментор

 371. Тренкић Марина , Трговина психоактивним супстанцама,
  Број индекса: М049/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-21,
  Број страна: 91 лист,
  Биб: Сиг.III 1908 / инв. 29924,
  Комисија:
  Проф. др Зоран Ћирић, председник комисије
  Проф. др Миомира Костић, ментор
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 372. Антић Јелена , Критички осврт на институт реорганизације у Републици Србији,
  Број индекса: М046/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-08,
  Број страна: 82 листа,
  Биб: Сиг.III 1909 / инв. 29925,
  Комисија:
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, ментор

 373. Нешић Јована , Правни механизми страних инвестиција као инструмент осигурања и алокације ризика инвестиционог односа,
  Број индекса: М005/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-08,
  Број страна: 63 листа,
  Биб: Сиг.III 1910 / инв. 29926,
  Комисија:
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, члан
  Проф. др Предраг Цветковић, ментор

 374. Станојевић Ана , Остварење људског достојанства као аксиолошке категорије-правно-биоетички аспект,
  Број индекса: М048/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-03,
  Број страна: 55 листа,
  Биб: Сиг.III 1912 / инв. 29928,
  Комисија:
  Проф. др Драган Чорбић, председник комисије
  Проф. др Марко Трајковић, ментор
  Проф. др Славиша Ковачевић, члан

 375. Коцић Марина , Делиберативна теорија демократије,
  Број индекса: М050/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-11-03,
  Број страна: 50 листа,
  Биб: Сиг.III 1913 / инв. 29929,
  Комисија:
  Проф. др Драган Чорбић, председник комисије
  Проф. др Марко Трајковић, члан
  Проф. др Славиша Ковачевић, ментор

 376. Пешић Петар, Упоредноправна анализа надлежности, организације и праксе тела за заштиту права конкуренције у САД, ЕУ и Србији,
  Број индекса: М021/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-25,
  Број страна: 95 листова,
  Биб: СИГ. III 1900 / инв. 29889,
  Комисија:
  Проф. др Љубица Николић, председник комисије,
  Проф. др Марина Димитријевић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, ментор

 377. Мијалковић Оливера, Казна затвора-пенолошки аспект,
  Број индекса: М024/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-24,
  Број страна: 99 листова,
  Биб: СИГ. III 1894 / инв. 29883,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 378. Живић Јована, Однос права запослених у комуналним предузећима на основу колективних уговора и Закона о раду,
  Број индекса: М023/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-21,
  Број страна: NULL,
  Биб: СИГ. III 1898 / инв. 29887,
  Комисија:
  Проф. др Горан Обрадовић, председник комисије, ментор
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 379. Цуцкић Димитријевић Јелена, Материјалноправна заштита незапослених лица у Репулици Србији,
  Број индекса: М035/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-21,
  Број страна: 70 листа,
  Биб: СИГ. III 1896 / инв. 29885,
  Комисија:
  Проф. др Горан Обрадовић, председник комисије, ментор
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 380. Антић Ива, Жене убице,
  Број индекса: М007/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-20,
  Број страна: 83 листа,
  Биб: СИГ. III 1892 / инв. 29881,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 381. Станојевић Стеван, Управно-судска контрола одлука Комисије за заштиту конкуренције,
  Број индекса: М010/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-20,
  Број страна: 52 листа,
  Биб: СИГ. III 1899 / инв. 29888,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије,
  Доц. др Маја Настић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 382. Поповић Милош, Интернет и млади,
  Број индекса: М017/14-УП,
  Датум одбране рада: 2016-10-18,
  Број страна: 67 листова,
  Биб: СИГ. III 1901 / инв. 29890,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Проф. др Видоје Спасић, ментор
  Проф. др Дарко Димовски, члан

 383. Ћирић Александра, Појава и развој казне лишења слободе,
  Број индекса: М018/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-17,
  Број страна: 110 листова,
  Биб: СИГ. III 1893 / инв. 29882,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије,
  Проф. др Миомира Костић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 384. Бончић Гала, Преображај радног односа,
  Број индекса: М014/15-О,
  Датум одбране рада: 2016-10-14,
  Број страна: 75 листова,
  Биб: СИГ. III 1897 / инв. 29886,
  Комисија:
  Проф. др Горан Обрадовић, председник комисије, ментор
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 385. Вукотић Мирослав, Насиље у спорту,
  Број индекса: М031/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-09-07,
  Број страна: 142 листа,
  Биб: СИГ. III 1895 / инв. 29884,
  Комисија:
  Доц. др Дарко Димовски, председник комисије,
  Проф. др Миомира Костић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 386. Младеновић Марија, Односи комуналне полиције са органима и службама јединица локалне самоуправе,
  Број индекса: М030/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-07-01,
  Број страна: 56 листа,
  Биб: Сиг: III-1874 / Инв: 29770,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије,
  Проф. др Горан Обрадовић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 387. Ђорђевић Александар , Откривање и доказивање кривичних дела против службене дужности учињених од стране полицијских службеника у вршењу службе,
  Број индекса: М005/14-УП,
  Датум одбране рада: 2016-06-24,
  Број страна: 68 листа,
  Биб: Сиг: III-1875 / Инв: 29771,
  Комисија:
  Проф. др Саша Кнежевић, председник комисије,
  Проф. др Војислав Ђурђић, ментор
  Проф. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 388. Манчевић Милан , Дечија порнографија као облик високотехнолошког криминалитета,
  Број индекса: М007/14-УП,
  Датум одбране рада: 2016-05-31,
  Број страна: 87 листова,
  Биб: Сиг: III-1876 / Инв: 29772,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, члан
  Проф. др Дарко Димовски, ментор

 389. Ђорђевић Милош, Медијација као алтернативни метод решавања грађанскоправних спорова у праву и пракси Србије,
  Број индекса: М041/13,
  Датум одбране рада: 2016-04-26,
  Број страна: 84 лст.,
  Биб: Сиг: III-1857 / Инв: 29672,
  Комисија:
  Проф. др Невена Петрушић, председник комисије, ментор
  Проф. др Наташа Стојановић, члан
  Проф. др Дејан Јанићијевић, члан

 390. Младеновић Ненад, Тајни надзор и праћење,
  Број индекса: М060/13,
  Датум одбране рада: 2016-04-21,
  Број страна: 66 лст.,
  Биб: Сиг: III-1859 / Инв: 29674,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 391. Стојковић Дијана, Ограничење личне слободе малолетника у кривичном поступку,
  Број индекса: М061/13,
  Датум одбране рада: 2016-04-19,
  Број страна: 44 лст.,
  Биб: Сиг: III-1858 / Инв: 29673,
  Комисија:
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, ментор
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 392. Стојановић Марија, Родно засновано насиље од првих људских група до савременог доба,
  Број индекса: М019/14-УП,
  Датум одбране рада: 2016-04-08,
  Број страна: 87 лст.,
  Биб: Сиг: III-1856 / Инв: 29671,
  Комисија:
  Проф. др Зоран Ћирић, председник комисије
  Проф. др Миомира Костић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 393. Костић Данило, Правно регулисање заштите од злостављања на раду у Републици Србији ,
  Број индекса: М002/14-О,
  Датум одбране рада: 2016-02-19,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: Сиг: III-1852 / Инв: 29611,
  Комисија:
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 394. Савић Марјан , Полицијска средства принуде,
  Број индекса: М008/14-УП,
  Датум одбране рада: 2016-02-19,
  Број страна: 76 лст.,
  Биб: Сиг: III-1853 / Инв: 29612,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије;
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 395. Вељковић Дарко, Задуживање јединица локалне самоуправе,
  Број индекса: М013/13,
  Датум одбране рада: 2016-02-02,
  Број страна: 93 лст.,
  Биб: Сиг: III-1854 / Инв: 29616,
  Комисија:
  Др Милева Анђелковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 396. Стефановић Стефан, Хоризонтални споразуми у праву Србије и праву Европске уније,
  Број индекса: М003/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-12-25,
  Број страна: 83 лст.,
  Биб: Сиг: III-1838 / Инв: 29525,
  Комисија:
  Др Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 397. Вујошевић Вељко, Положај јавног тужиоца у предистражном поступку,
  Број индекса: М010/14-УП,
  Датум одбране рада: 2015-11-26,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: Сиг: III-1834 / Инв: 29521,
  Комисија:
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 398. Видојковић Милош, Компјутерски криминалитет,
  Број индекса: М015/14-УП,
  Датум одбране рада: 2015-11-23,
  Број страна: 91 лст.,
  Биб: Сиг: III-1835 / Инв: 29522,
  Комисија:
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 399. Станојевић Лазар, Криминалитет прогањања,
  Број индекса: М022/13,
  Датум одбране рада: 2015-11-18,
  Број страна: 93 лст.,
  Биб: Сиг: III-1836 / Инв: 29523,
  Комисија:
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 400. Наранчић Мане, Морална компонента људских права,
  Број индекса: М036/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-11-11,
  Број страна: 62 лст.,
  Биб: Сиг: III-1843 / Инв: 29530,
  Комисија:
  Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марко Трајковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 401. Мрдовић Борис, Именовање и разрешење судија,
  Број индекса: М057/13,
  Датум одбране рада: 2015-11-10,
  Број страна: 94 лст.,
  Биб: Сиг: III-1837 / Инв: 29524,
  Комисија:
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 402. Живковић Дуња, Ставови либерала у Уставотворном одбору 1888,
  Број индекса: М048/13,
  Датум одбране рада: 2015-11-09,
  Број страна: 50 лст.,
  Биб: Сиг: III-1840 / Инв: 29527,
  Комисија:
  Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 403. Стојановић Стефан, Emptio-venditio у римском и савременом праву,
  Број индекса: М006/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-11-04,
  Број страна: 67 лст.,
  Биб: Сиг: III-1832 / Инв: 29519,
  Комисија:
  Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марија Игњатовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 404. Стојановић Милена, Услови прихватљивости индивидуалних представки пред Европским судом за људска права,
  Број индекса: М009/13,
  Датум одбране рада: 2015-11-04,
  Број страна: 83 лст.,
  Биб: Сиг: III-1833 / Инв: 29520,
  Комисија:
  Др Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Сања Марјановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 405. Станковић Александра, Радноправни аспект права на суђење у разумном року у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и праву Србије,
  Број индекса: М009/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-11-03,
  Број страна: 57 лст.,
  Биб: Сиг: III-1846 / Инв: 29533,
  Комисија:
  Др Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 406. Ђелић Ђорђе, Радноправни положај запослених у органима локалне самоуправе,
  Број индекса: М043/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-11-03,
  Број страна: 76 лст.,
  Биб: Сиг: III-1845 / Инв: 29532,
  Комисија:
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 407. Стефановић Марија, Организација и овлашћења комуналне полиције,
  Број индекса: М049/13,
  Датум одбране рада: 2015-11-03,
  Број страна: 60 лст.,
  Биб: Сиг: III-1844 / Инв: 29531,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 408. Павловић Jелена, Контрола над радом политичке полиције,
  Број индекса: М062/13,
  Датум одбране рада: 2015-11-03,
  Број страна: 73 лст.,
  Биб: Сиг: III-1841 / Инв: 29528,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 409. Ђенић Марија, Еволуција улоге Европске централне банке у условима глобалне финансијске кризе,
  Број индекса: М033/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-11-02,
  Број страна: 99 лст.,
  Биб: Сиг: III-1839 / Инв: 29526,
  Комисија:
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Марина Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 410. Симић Дејан, Теорије и модели јавних политика,
  Број индекса: М049/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-11-02,
  Број страна: 62 лст.,
  Биб: Сиг: III-1842 / Инв: 29529,
  Комисија:
  Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Марко Трајковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 411. Стајић Дијана, Правна средства за заштиту права трећих лица на предмету извршења,
  Број индекса: М001/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-30,
  Број страна: 64 лст,
  Биб: Сиг: III-1818 / Инв: 29480,
  Комисија:
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка;
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан.
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан.

 412. Стаменковић Марија, Право међународних трговинских интеграција и право страних инвестиција као два стуба транснационалног међународног трговинског поретка,
  Број индекса: М005/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-27,
  Број страна: 51 лст,
  Биб: Сиг: III-1819 / Инв: 29481,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 413. Стојановић Марија, Правне карактеристике директних страних инвестиција,
  Број индекса: М044/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-27,
  Број страна: 56 лст,
  Биб: Сиг: III-1820 / Инв: 29482,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 414. Ђорђевић Милица, Унификација и хармонизација права међународне продаје,
  Број индекса: М054/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-27,
  Број страна: 43 лст,
  Биб: Сиг: III-1821 / Инв: 29483,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 415. Богдановић Владица, Трговина људима као облик организованог криминалитета,
  Број индекса: М063/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-20,
  Број страна: 84 лст,
  Биб: Сиг: III-1816 / Инв: 29478,
  Комисија:
  Др Миомира Костић, редовниа професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка;
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Душица Миладиновић-Стефановић, доценткиња Правног факултета у Нишу, чланица.

 416. Димитријевић Ана, Извршење на непокретностима,
  Број индекса: М045/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-19,
  Број страна: 54 лст,
  Биб: Сиг: III-1822 / Инв: 29484,
  Комисија:
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка;
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан.
  Др Ивана Симоновић, доценткиња Правног факултета у Нишу, чланица.

 417. Михајловић Александар, Политика државне помоћи Европске уније,
  Број индекса: М001/14-О,
  Датум одбране рада: 2015-10-14,
  Број страна: 149 лст,
  Биб: Сиг: III-1823 / Инв: 29485,
  Комисија:
  Др Љубица Николић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, чланица и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 418. Вукадиновић Немања, Архангелска хрисовуља,
  Број индекса: М071/13,
  Датум одбране рада: 2015-10-08,
  Број страна: 54 лст,
  Биб: Сиг: III-1824 / Инв: 29486,
  Комисија:
  Др Драган Николћ, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 419. Аксић Михајло, Право на одбрану у кривичном поступку,
  Број индекса: М026/13,
  Датум одбране рада: 2015-09-30,
  Број страна: 53 лст,
  Биб: Сиг: III-1814 / Инв: 29476,
  Комисија:
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 420. Ђинђић Ћосић Ива, Уговор о заједничким аукцијама за доделу прекограницних капацитета електричне енергије,
  Број индекса: М072/13,
  Датум одбране рада: 2015-09-30,
  Број страна: 54 лст,
  Биб: Сиг: III-1817 / Инв: 29479,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Милена Јовановић –Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан.

 421. Спасић Горан, Кривичне санкције за малолетне делинквенте,
  Број индекса: М030/13,
  Датум одбране рада: 2015-09-28,
  Број страна: 84 лст,
  Биб: Сиг: III-1815 / Инв: 29477,
  Комисија:
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 422. Јоцић Стефан, Локална јавна добра и њихово финансирање,
  Број индекса: М007/13,
  Датум одбране рада: 2015-07-06,
  Број страна: 60 листова,
  Биб: Инв: 29346 / Сиг: III-1796,
  Комисија:
  Др Милева Анђелковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредни Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Алексанар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 423. Пешић Марија, Пракса Европског суда за људска права која се односи на слободу изражавања,
  Број индекса: М021/13,
  Датум одбране рада: 2015-06-23,
  Број страна: 72 листа,
  Биб: Инв: 29325 / Сиг: III-1786,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 424. Ружић Стефан, Изборне јединице у већинским и пропорционалним изборима,
  Број индекса: М015/13,
  Датум одбране рада: 2015-06-19,
  Број страна: 110 листова,
  Биб: Инв: 29315 / Сиг: III-1782 ,
  Комисија:
  Др Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан;
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 425. Павловић Јована, Тешке телесне повреде,
  Број индекса: М051/13,
  Датум одбране рада: 2015-06-09,
  Број страна: 78 листова,
  Биб: Инв: 29326 / Сиг: III-1787,
  Комисија:
  Др Душица Миладиновић Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан;
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 426. Марковић Марина, Политика конкуренције Европске уније - правни и економски аспект,
  Број индекса: М036/13,
  Датум одбране рада: 2015-06-04,
  Број страна: 96 листова,
  Биб: Инв: 29345 / Сиг: III-1795,
  Комисија:
  Др Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 427. Јанковић Јелена, Европски стандарди у области заштите животне средине-правни и економски аспект,
  Број индекса: М035/13,
  Датум одбране рада: 2015-05-29,
  Број страна: 133 листа,
  Биб: Инв: 29344 / Сиг: III-1794,
  Комисија:
  Др Љубица Николић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 428. Жарић-Ковачевић Јелена, Функције политичких партија,
  Број индекса: М059/13,
  Датум одбране рада: 2015-05-15,
  Број страна: 55 листова,
  Биб: Инв: 29340 / Сиг: III-1791,
  Комисија:
  Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу,члан;
  Др Марко Трајковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор.

 429. Арифовић Аљиљ, Престанак држављанства отпустом у праву Србије и у упоредном праву,
  Број индекса: М055/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-28,
  Број страна: 44 листа,
  Биб: Инв: 29318 / Сиг: III-1783,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 430. Петровић Наташа, Корупција као облик организованог криминалитета,
  Број индекса: М058/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-20,
  Број страна: 86 листова,
  Биб: Инв: 29319 / Сиг: III-1784,
  Комисија:
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 431. Момчиловић Милан, Mutuum у савременом и римском праву,
  Број индекса: М014/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-16,
  Број страна: 67 листова,
  Биб: Инв: 29314 / Сиг: III-1781 ,
  Комисија:
  Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марија Игњатовић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, менторка и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 432. Митић Александар, Организовани криминалитет и кривична дела корупције,
  Број индекса: М065/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-16,
  Број страна: 74 листа,
  Биб: Инв: 29323 / Сиг: III-1785,
  Комисија:
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије (ментор);
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Душица Миладиновић Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 433. Вујичић Миша, Начело правичног поступка,
  Број индекса: М027/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-14,
  Број страна: 77 листова,
  Биб: Инв:29339 / Сиг: III-1794,
  Комисија:
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије (ментор);
  Др Саша Кнежевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 434. Костић Милица, Начела и карактеристике поступка медијације,
  Број индекса: М069/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-06,
  Број страна: 50 листова,
  Биб: Инв: 29342 / Сиг: III-1792,
  Комисија:
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије (менторка);
  Др Наташа Стојановић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, чланица
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан.

 435. Милошевић Милена, Појам и дејство застарелости грађанских субјективних права,
  Број индекса: М033/13,
  Датум одбране рада: 2015-04-06,
  Број страна: 47 листова,
  Биб: Инв: 29343 / Сиг: III-1793,
  Комисија:
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 436. Стаменковић Милена, Ропство и принудни рад у савременом свету,
  Број индекса: М004/12,
  Датум одбране рада: 2015-01-14,
  Број страна: 60 листова,
  Биб: Инв: 29232 / Сиг: III-1775,
  Комисија:
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Др Маја Настић, доценткиња Правног факултета у Нишу, члан Правног факултета у Нишу, члан

 437. Кнежевић Милена, Правни оквир медијације у Србији,
  Број индекса: М016/13 ,
  Датум одбране рада: 2014-12-18,
  Број страна: 62 листа,
  Биб: Инв: 29230 / Сиг: III-1773,
  Комисија:
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председнца Комисије, менторка
  Др Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 438. Дубајић Душан, Појам и специфичности међународног транспортног осигурања,
  Број индекса: М006/13,
  Датум одбране рада: 2014-11-03,
  Број страна: 70 листова,
  Биб: Инв: 29225 / Сиг: III-1768,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Милена Јовановић - Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 439. Живић Марко, Парламентарна контрола система безбедности,
  Број индекса: М066/13,
  Датум одбране рада: 2014-11-03,
  Број страна: 59 листова,
  Биб: Инв: 29224 / Сиг: III-1767,
  Комисија:
  Др Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 440. Марковић Иван, Положај јавног тужиоца у кривичном поступку,
  Број индекса: М012/13,
  Датум одбране рада: 2014-11-03,
  Број страна: 69 листова,
  Биб: Инв: 29221 / Сиг: III-1764,
  Комисија:
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 441. Данковић Марија, Инспекцијски надзор као поверена надлежност јединица локалне самоуправе у Републици Србији,
  Број индекса: M028/12,
  Датум одбране рада: 2014-10-31,
  Број страна: 56 листова,
  Биб: Инв: 29222 / Сиг: III-1765,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 442. Јовановић Јована, Злостављање и занемаривање деце,
  Број индекса: М034/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-28,
  Број страна: 64 листа,
  Биб: Инв: 29213 / Сиг: III-1757,
  Комисија:
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, менторка
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 443. Станковић Милица, Насиље у браку и партнерским односима,
  Број индекса: М003/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-28,
  Број страна: 116 листова,
  Биб: Инв: 29211 / Сиг: III-1755,
  Комисија:
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, менторка
  Др Душица Миладиновић Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 444. Живковић Јелена, Казна малолетничког затвора,
  Број индекса: М008/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-27,
  Број страна: 108 листова,
  Биб: Инв: 29218 / Сиг: III-1761,
  Комисија:
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, члан
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 445. Тодоровић Милица, Међународни стандарди у области малолетничког преступништва ,
  Број индекса: М023/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-27,
  Број страна: 98 листова,
  Биб: Инв: 29217 / Сиг: III-1760,
  Комисија:
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, члан
  Др Драган Јовашевић редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 446. Савић Неда, Приватни затвори,
  Број индекса: М010/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-16,
  Број страна: 135 листова,
  Биб: Инв: 29214 / Сиг: III-1758,
  Комисија:
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 447. Јанић Љубица, Појам и критеријуми злоупотребе права својине,
  Број индекса: М002/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-13,
  Број страна: 44 листа,
  Биб: Инв: 29229 / Сиг: III-1772,
  Комисија:
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 448. Цакић Наталија, Облици третмана у затворским установама,
  Број индекса: М020/13,
  Датум одбране рада: 2014-10-07,
  Број страна: 111 листова,
  Биб: Инв: 29219 / Сиг: III-1762,
  Комисија:
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 449. Дубајић Дуња, Рестриктивни споразуми,
  Број индекса: М014/12,
  Датум одбране рада: 2014-09-29,
  Број страна: 59 листова,
  Биб: Инв: 29227 / Сиг: III-1770,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Милена Јовановић-Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Видоје Спасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 450. Стојановић Марко, Јавни поредак и међународна трговинска арбитража,
  Број индекса: М025/11,
  Датум одбране рада: 2014-09-26,
  Број страна: 30 листова,
  Биб: Инв: 29210 / Сиг: III-1754,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 451. Милошевић Милош, Организација и уређење судова,
  Број индекса: М035/12,
  Датум одбране рада: 2014-09-25,
  Број страна: 68 листова,
  Биб: Инв: 29220 / Сиг: III-1763,
  Комисија:
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 452. Николић Раде, Значај CEFTA споразума за државе Западног Балкана и за Републику Србију,
  Број индекса: М017/11,
  Датум одбране рада: 2014-09-23,
  Број страна: 60 листова,
  Биб: Инв: 29226 / Сиг: III-1769,
  Комисија:
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 453. Милошевић Борко, Феноменолошка обележја тероризма као тешког облика криминалитета насиља,
  Број индекса: М027/12,
  Датум одбране рада: 2014-09-15,
  Број страна: 43 листа,
  Биб: Инв: 29212 / Сиг: III-1756,
  Комисија:
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије и менторка
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 454. Петровић Милан, Ограничења слободе кретања радника у Европској унији,
  Број индекса: М011/12,
  Датум одбране рада: 2014-07-14,
  Број страна: 60 листова,
  Биб: Инв: 29191 / Сиг: III-1752,
  Комисија:
  Др Александар Петровић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 455. Јанић Александар, Стране директне инвестиције,
  Број индекса: M021/12,
  Датум одбране рада: 2014-07-07,
  Број страна: 83 листа,
  Биб: Инв: 29231 / Сиг: III-1774,
  Комисија:
  Проф. др Љубица Николић, председник комисије
  Проф. др Дејан Јанићијевић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 456. Емил Турковић, Рад као облик третмана у пенитенцијарним установама,
  Број индекса: M020/12,
  Датум одбране рада: 2014-06-27,
  Број страна: 168 листова,
  Биб: Инв: 28723 / Сиг: III-1720,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Проф. др Зоран Ћирић, члан

 457. Милојевић Марија, Процесна легитимација пред Европским судом за људска права,
  Број индекса: M037/12,
  Датум одбране рада: 2014-06-23,
  Број страна: 60 листова,
  Биб: Инв: 28724 / Сиг: III-1721,
  Комисија:
  Проф. др Небојша Раичевић, председник комисије
  Проф. др Зоран Радивојевић, члан
  Проф. др Мирко Живковић, члан

 458. Бокић Тања, Уговор о остави (depositum) у римском и савременом праву,
  Број индекса: M022/11,
  Датум одбране рада: 2014-05-26,
  Број страна: 55 листова,
  Биб: Инв: 28694 / Сиг: III-1705,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 459. Илић Биљана, Уставни програм Напредне странке у Краљевини Србији,
  Број индекса: M027/11,
  Датум одбране рада: 2014-05-26,
  Број страна: 17 листова,
  Биб: Инв: 28706 / Сиг: III-1717,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Проф. др Марија Игњатовић, члан

 460. Илић Јелена, Уставни програм Радикалне странке у Краљевини Србији,
  Број индекса: M020/11,
  Датум одбране рада: 2014-05-26,
  Број страна: 24 листа,
  Биб: Инв: 28691 / Сиг: III-1702,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 461. Младеновић Златко, Dos у римском и савременом праву: правни и економски аспекти,
  Број индекса: М023/11,
  Датум одбране рада: 2014-05-26,
  Број страна: 50 листова,
  Биб: Инв: 28695 / Сиг: III-1706,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 462. Илић Анита, Историјски развој друштвене реакције на криминално понашање,
  Број индекса: М018/11,
  Датум одбране рада: 2014-04-24,
  Број страна: 103 листа,
  Биб: Инв: 28707 / Сиг: III-1718,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Проф. др Драган Јовашевић, члан

 463. Миленковић Радмила, Начела и ток поступка извршења на непокретностима,
  Број индекса: М029/12,
  Датум одбране рада: 2014-04-22,
  Број страна: 78 листова,
  Биб: Инв: 28681 / Сиг: III-1692,
  Комисија:
  Проф. др Невена Петрушић, председник комисије
  Проф. др Мирослав Лазић, члан
  Проф. др Наташа Стојанвић, члан

 464. Симоновић Јелена, Образовање и васпитање у пенитерцијарним установама,
  Број индекса: М006/12,
  Датум одбране рада: 2014-03-17,
  Број страна: 159 листова,
  Биб: Инв: 28686 / Сиг: III-1697,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Проф. др Зоран Ћирић, члан

 465. Спиридонов Анкица, Алтернативне санкције и законодавство Републике Србије,
  Број индекса: М005/12,
  Датум одбране рада: 2014-03-17,
  Број страна: 143 листа,
  Биб: Инв: 28687 / Сиг: III-1698,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Драган Јовашевић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 466. Вуксановић Милена, Силовање,
  Број индекса: M011/11,
  Датум одбране рада: 2014-02-13,
  Број страна: 95 листова,
  Биб: Инв: 28704 / Сиг: III-1715,
  Комисија:
  Проф. др Драган Јовашевић, председник комисије
  Проф. др Зоран Ћирић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 467. Димитријевић Дејан, Људско достојанство као етичка вредност,
  Број индекса: M019/11,
  Датум одбране рада: 2014-02-13,
  Број страна: 45 листова,
  Биб: Инв: 28703 / Сиг: III-1714,
  Комисија:
  Проф. др Марко Трајковић, председник комисије
  Проф. др Драган Чорбић, члан
  Доц. др Славиша Ковачевић, члан

 468. Јанковић Радмила, Tutela и cura, у римском праву,
  Број индекса: M021/11,
  Датум одбране рада: 2014-02-13,
  Број страна: 47 листова,
  Биб: Инв: 28697 / Сиг: III-1708,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 469. Миленковић Борислав, Право на азил,
  Број индекса: М042/12,
  Датум одбране рада: 2014-02-13,
  Број страна: 56 листова,
  Биб: Инв: 28683 / Сиг: III-1694,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Доц. др Маја Настић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 470. Цонић Далиборка, Societas у римским и нововековним кодификацијама,
  Број индекса: М026/11,
  Датум одбране рада: 2014-02-13,
  Број страна: 49 листова,
  Биб: Инв: 28696 / Сиг: III-1707,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 471. Милошевић Сашка, Градске општине,
  Број индекса: М041/12,
  Датум одбране рада: 2014-02-12,
  Број страна: 57 листова,
  Биб: Инв: 28684 / Сиг: III-1695,
  Комисија:
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Доц. др Маја Настић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 472. Јањић Дејан, Пресуда Европског суда за људска права,
  Број индекса: М005/11,
  Датум одбране рада: 2014-02-07,
  Број страна: 58 листова,
  Биб: Инв: 28685 / Сиг: III-1696,
  Комисија:
  Проф. др Небојша Раичевић, председник комисије
  Проф. др Зоран Радивојевић, члан
  Проф. др Мирко Живковић, члан

 473. Аничић Мијалков Биљана, Примена принципа парламентаризма у време важења Устава од 1869.,
  Број индекса: М039/12,
  Датум одбране рада: 2014-02-04,
  Број страна: 40 листова,
  Биб: Инв: 28692 / Сиг: III-1703,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 474. Перендић Невена, Уставна жалба као облик уставносудске заштите људских права,
  Број индекса: М009/11,
  Датум одбране рада: 2014-01-24,
  Број страна: 44 листа,
  Биб: Инв: 28705 / Сиг: III-1716,
  Комисија:
  Проф. др Драган Стојановић, председник комисије
  Проф. др Ирена Пејић, члан
  Доц. др Маја Настић, члан

 475. Станковић Наташа, Признање стране арбитражне одлуке,
  Број индекса: М016/11,
  Датум одбране рада: 2014-01-13,
  Број страна: 42 листа,
  Биб: Инв: 28702 / Сиг: III-1713,
  Комисија:
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Љубица Николић, члан
  Проф. др Дејан Јанићијевић, члан

 476. Костић Иван, Постпенални третман према осуђеним лицима,
  Број индекса: М012/12,
  Датум одбране рада: 2013-12-27,
  Број страна: 89 листова,
  Биб: Инв: 28690 / Сиг: III-1701,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Зоран Ћирић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 477. Радовановић Јована, Социјална помоћ као систем социјалне сигурности,
  Број индекса: М026/12,
  Датум одбране рада: 2013-12-24,
  Број страна: 51 лист,
  Биб: Инв: 28682 / Сиг: III-1693,
  Комисија:
  Проф. др Александар Петровић, председник комисије
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Проф. др Горан Обрадовић, члан

 478. Цветковић Игор, Убиство као облик криминалитета насиља,
  Број индекса: М040/12,
  Датум одбране рада: 2013-12-05,
  Број страна: 77 листова,
  Биб: Инв: 28689 / Сиг: III-1700,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Драган Јовашевић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 479. Миљковић Милан, Уговор о уступању и расподели имовине за живота,
  Број индекса: М010/11,
  Датум одбране рада: 2013-11-14,
  Број страна: 56 листова,
  Биб: Инв: 28698 / Сиг: III-1709,
  Комисија:
  Проф. др Мирослав Лазић, председник комисије
  Проф. др Наташа Стојановић, члан
  Проф. др Ђорђе Николић, члан

 480. Маричић Владица, Пакт о стабилности и расту – могућности и ограничења,
  Број индекса: М001/11,
  Датум одбране рада: 2013-11-12,
  Број страна: 57 листова,
  Биб: Инв: 28701 / Сиг: III-1712,
  Комисија:
  Проф. др Срђан Голубовић, председник комисије
  Проф. др Марина Димитријевић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 481. Миленовић Нина, Сексуално злостављање деце,
  Број индекса: М003/12,
  Датум одбране рада: 2013-11-07,
  Број страна: 144 листа,
  Биб: Инв: 28688 / Сиг: III-1706,
  Комисија:
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Драган Јовашевић, члан
  Проф. др Зоран Ћирић, члан

 482. Крстић Јована, Функционални аспекти децентрализације,
  Број индекса: М002/12,
  Датум одбране рада: 2013-10-23,
  Број страна: 55 листова,
  Биб: Инв: 29223 / Сиг: III-1766,
  Комисија:
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 483. Стојковић Милица, Убиство и телесне повреде у Салијском закону и Руској правди,
  Број индекса: М001/12,
  Датум одбране рада: 2013-10-17,
  Број страна: 46 листова,
  Биб: Инв: 28693 / Сиг: III-1699,
  Комисија:
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 484. Крстић Јелена, Наследноправни уговори,
  Број индекса: М010/12,
  Датум одбране рада: 2013-09-22,
  Број страна: 50 листова,
  Биб: Инв: 29228 / Сиг: III-1771,
  Комисија:
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 485. Перић Јован, Улога Комисије за хартије од вредности,
  Број индекса: М006/11,
  Датум одбране рада: 2013-09-19,
  Број страна: 60 листова,
  Биб: Инв: 28699 / Сиг: III-1710,
  Комисија:
  Проф. др Љубица Николић, председник комисије
  Проф. др Милева Анђелковић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 486. Жикић Стефан, Посредници на финансијском тржишту,
  Број индекса: М002/11,
  Датум одбране рада: 2013-07-05,
  Број страна: 72 листа,
  Биб: Инв: 28700 / Сиг: III-1711,
  Комисија:
  Проф. др Срђан Голубовић, председник комисије
  Проф. др Љубица Николић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 487. Митровић Коста, Етичка страна преображаја правне државе и владавине права,
  Број индекса: М007/11,
  Датум одбране рада: 2013-05-31,
  Број страна: 48 листова,
  Биб: Инв: 28097 / Сиг: III-1664,
  Комисија:
  Доц. др Марко Трајковић, председник комисије
  Проф. др Драган Чорбић, члан
  Доц. др Славиша Ковачевић, члан