МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ“

 
Поштована/Поштовани,
 
пријава за Међународну научну конференцију „ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ“ је завршена !
 
 
Respected,
 
The registration for the International Scientific Conference "THE LEGAL AND SOCIAL CONTEXT OF RESPONSIBILITY" is closed !