Наставни материјал

 
Арбитражно право
Берзанско право и пословање
Буџетско право
Велики правни системи
Виктимологија
Грађанско процесно право
Дисциплинско право
Еколошко право
Економска политика
Енглески језик (2. семестар) - од шк. 2014/15.
Енглески језик струке 1
Енглески језик струке 2
Историја права
Јавне финансије и финансијско право
Клиничко правничко образовање
Криминалистика
Криминологија
Кривично право
Кривично процесно право
Медијско право
Међународна људска права
Међународне организације
Међународно хуманитарно право
Међународно јавно право
Међународно кривично право
Међународно приватно право
Међународно трговинско право
Методи решавања спорова
Наследно право
Наука о управљању са правном информатиком
Облигационо право
Основи економије
Основи грађанског права ЕУ
Основи права Европске уније
Парламентарно право
Пенологија
Политички систем
Пореско право
Породично право
Посебно управно право
Пословне и банкарске финансије
Права детета
Права личности
Правна медицина
Правне студије рода
Право спољне трговине
Право дистрибуције
Право интелектуалне својине
Право и пракса медијације
Право локалне самоуправе
Право потрошача
Право животиња
Предузетништво и менаџмент
Прекршајно право
Радно и социјално право
Римско право
Савремене демократије
Социологија са социологијом права
Средства обезбеђења
Судска психологија
Трговинско право
Увод у Грађанско право и Стварно право
Увод у право
Управно право
Уставна историја Србије
Уставно право
Уставно судство
Филозофија права
Финансијске институције