ЕДИЦИЈА "ЗБОРНИЦИ"

 
PIL zbornik sazetaka 2024

Зборник сажетака са научног скупа

18th Regional Conference on Private International Law - Celebrating the first 20 years (2003-2023),
Private International Law and International Organizations - achievements and challenges,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2024,
уредници: проф. др Небојша Раичевић, проф. др Сања Марјановић

Зборник сажетака у PDF формату

 Tematski Zbornik ODGOVORNOST

Зборник сажетака са научног скупа

ПРАВНИ ПРИНЦИПИ У САВРЕМЕНОМ ПРАВУ,
LEGAL PRINCIPLES IN CONTEMPORARY LAW,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2024,
уредници: проф. др Небојша Раичевић, проф. др Душица Миладиновић Стефановић

Зборник сажетака у PDF формату

Tematski Zbornik ODGOVORNOST ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ,
„ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И ДРУШТВЕНОГ КОНТЕКСТУ”, књ. 3
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2023,
уредник проф. др Небојша Раичевић

Зборник радова у PDF формату

tematski republicki zbornik zastita ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ, књ. 12,

тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2023,
уредник проф. др Небојша Раичевић

Зборник радова у PDF формату

pravo drustvene vrednosti 

Зборник радова са научног скупа

ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ,
LAW AND SOCIAL VALUES,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2023,
уредници: проф. др Небојша Раичевић, проф. др Душица Миладиновић Стефановић

Зборник радова у PDF формату

monela konf 2023
ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ “THE INFLUENCE OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE DEVELOPMENT OF MONETARY LAW”
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2023,
Уредници: проф. др Срђан Голубовић, проф. др Марко Димитријевић

Зброник радова у PDF формату

 vodic seels
 
ЗБОРНИК РАДОВА СА SEELS РЕГИОНАЛНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ - ВОДИЧ ДОБРЕ ПРАКСЕ
„ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ЗАШТИТА МЕЂУНАРОДНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦА, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ ЛИЦА”
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2022,
Уредник проф. др Горан Обрадовић

Зброник радова у PDF формату

 Tematski Zbornik ODGOVORNOST  ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ,
„ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И ДРУШТВЕНОГ КОНТЕКСТУ”, књ. 2
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2022,
уредник проф. др Небојша Раичевић

Зборник радова у PDF формату

korica odgovornost skup 2022

Зборник радова са научног скупа

ДЕЛОВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА СИСТЕМА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА: ИСКУСТВА И ИЗАЗОВИ,
SYSTEMIC AGENCY IN EXTRAORDINARY SITUATIONS: EXPERIENCES AND CHALLENGES,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2022,
уредници: проф. др Анђелија Тасић, проф. др Марко Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

tematski republicki zbornik zastita ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ, књ. 11,

тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2022,
уредник проф. др Небојша Раичевић

Зборник радова у PDF формату

Tematski Zbornik ODGOVORNOST 
ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ,
„ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И ДРУШТВЕНОГ КОНТЕКСТУ”, књ. 1
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2021,
уредник проф. др Горан Обрадовић

Зборник радова у PDF формату

KORICA ODGOVORNOST 

Зборник радова са научног скупа

ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА,
LAW AND DIGITALIZATION,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2021,
уредници: проф. др Горан Обрадовић, доц. др Марко Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

tematski zbornik pf 2020 ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2021,
уредник Горан Обрадовић

Зборник радова у PDF формату

KORICA ODGOVORNOST

Зборник радова са научног скупа

ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ И ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ,
THE LEGAL AND SOCIAL CONTEXT OF RESPONSIBILITY,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2020,
уредници: проф. др Горан Обрадовић, доц. др Анђелија Тасић

Зборник радова у PDF формату

tematski zbornik pf 2020 ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2020,
уредник Горан Обрадовић

Зборник радова у PDF формату

  УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ, књ. 7,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2020,
уредник Горан Обрадовић

Зборник радова у PDF формату

korica pravo i multidisciplinarnost 2019

Зборник радова са научног скупа

ПРАВО И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ,
LAW AND MULTIDISCIPLINARITY,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2019,
уредници: проф. др Саша Кнежевић, проф. др Маја Настић

Зборник радова у PDF формату

  УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ, књ. 6,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2020,
уредник Саша Кнежевић

Зборник радова у PDF формату

  ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ, књ. 8,

тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2018,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

Зборник радова студената докторских студија права, бр. 5
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2018,
уредници: проф. др Саша Кнежевић, проф. др Небојша Раичевић

Зборник радова у PDF формату

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ, књ. 5,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2018,
уредник Саша Кнежевић

Зборник радова у PDF формату

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ, књ. 4,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2017,
уредник Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату

  ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ, књ. 7,

тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2017,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

Зборник радова са научног скупа

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПРАВО,
GLOBALIZATION AND LAW,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2017,
уредници: проф. др Саша Кнежевић, проф. др Маја Настић

Зборник радова у PDF формату

Conference Proceedings
PERSONAL NAME IN INTERNAL LAW AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW
PUBLICATION CENTER, FACULTY OF LAW
Niš, 2016,
Editor-in-Chief: Prof. dr Mirko Živković

Зборник радова у PDF формату

Зборник радова са научног скупа

КОНТРОЛА У УНУТРАШЊЕМ, МЕЂУНАРОДНОМ И ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,

LEGAL, SOCIAL AND POLITICAL CONTROL IN NATIONAL, INTERNATIONAL AND EU LAW,

Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2016,
уредници: проф. др Мирослав Лазић, проф. др Саша Кнежевић

Зборник радова у PDF формату

Зборник радова студената докторских студија права, бр. 4
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2016,
уредници: проф. др Саша Кнежевић, проф. др Небојша Раичевић

Зборник радова у PDF формату

ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ, књ. 6,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2016,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

Зборник радова
ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2016,
уредници: проф. др Наташа Стојановић, доц. др Новак Крстић

Зборник радова у PDF формату


Зборник радова студената докторских студија права,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2016,
уредници: проф. др Војислав Ђурђић, проф. др Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату

Усклађивање права Србије са правом ЕУ, књ. 3,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2016,
уредник Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату

Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 5,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2015,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

Усклађивање права Србије са правом ЕУ, књ. 2,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2015,
уредник Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату


Зборник радова студената докторских студија права,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2015,
уредници: проф. др Војислав Ђурђић, проф. др Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату

Усклађивање права Србије са правом ЕУ, књ. 1,
тематски зборник радова у оквиру пројекта УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2014,
уредник Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату

Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 4,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2014,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату


Зборник радова студената докторских студија права,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2014,
уредници: проф. др Војислав Ђурђић, проф. др Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату

Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 3,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2013,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 2,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2012,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 1,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ПРОСТОРУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2011,
уредник Предраг Димитријевић

Зборник радова у PDF формату

ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ПРАВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, књ. 3,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ПРАВО НА ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2009,
уредник Невена Петрушић

Зборник радова у PDF формату

"ЗАКОНОДАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ НЕЗАВИСНОГ СУДСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ" 
тематски зборник радова,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2009,
уредници: Мирослав Лазић,
                   Ирена Пејић
 

"ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ" - свеска 1,
тематски зборник радова,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2009,
уредници: Наташа Стојановић,
                  Срђан Голубовић

Зборник радова у PDF формату  

"ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ" - свеска 2,
тематски зборник радова,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2009,
уредници: Наташа Стојановић,
                  Срђан Голубовић

Зборник радова у PDF формату  

ЗБОРНИК РЕЗИМЕА "ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ" 
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2009,
уредници: Наташа Стојановић,
                  Срђан Голубовић
 

ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ПРАВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, књ. 4,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ПРАВО НА ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2008,
уредник Невена Петрушић

Зборник радова у PDF формату

 АКТУЕЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ,
тематски зборник радова са међународне научне конференције одржане 20. маја 2008. на Правном факултету у Нишу.
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2008,
уредници: Радмила Ковачевић-Куштримовић
                   Мирослав Лазић

Зборник радова у PDF формату
 УСТАВНЕ И МЕЂУНАРОДНОПРАВНЕ ГАРАНЦИЈЕ ЉУДСКИХ ПРАВА,
тематски зборник радова са међународне научне конференције одржане 28. маја 2008. на Правном факултету у Нишу.
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2007,
уредник Зоран Радивојевић

Зборник радова у PDF формату

ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДА НИША У ИНСТИТУЦИЈУ СУДСТВА,
студија коју су заједнички реализовали студенти/студенткиње Правног и Филозофског факултета Универзитета у Нишу

Зборник радова у PDF формату

ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ПРАВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, књ. 2,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ПРАВО НА ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2007,
уредник Невена Петрушић

Зборник радова у PDF формату

 ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ПРАВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, књ. 1,
тематски зборник радова у оквиру пројекта ПРАВО НА ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2007,
уредник Невена Петрушић
 ХАРМОНИЗАЦИЈА  СТЕЧАЈНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА И НОВИ ЗАКОН О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ, зборник радова,
Центар за публикације Правног факултета,
Ниш, 2006,
стр. 272,
уредник Гордана Станковић
 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
зборник радова са научне конференције одржане на Правном факултету у Нишу маја 2006,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 643
 НОВИНЕ У ПОРОДИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ,
зборник радова са научне конференције одржане на Правном факултету у Нишу априла 2006,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 280