Секретаријат

Секретаријат Факултета обавља управно-извршне, материјално-финансијске, административне и помоћно-техничке послове.

Радом Секретаријата Факултета руководи секретар Факултета.

Послови Секретаријата се групишу у реферате (радна места), а реферати у службе:

 

Служба за опште послове
Служба за наставу и студентска питања
Служба за материјално-финансијске послове