Катедра за правноисторијске науке

Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Небојша Ранђеловић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Александар Ђорђевић Ванредни професор
Доц. др Сара Митић, секретар Катедре Доцент