Упутство за претраживање - Булови оператори

Претраживање у базама података, уколико није вођено самим програмом, врши се коришћењем Булових оператора. Они омогућавају комбинацију речи и логичких оператора

ПРЕТРАЖИВАЊЕ - КОРИШЋЕЊЕ БУЛОВИХ ОПЕРАТОРА

ПРЕТРАЖИВАЊЕ У БАЗИ HEINONLINE