Библиотеке

 

  

Народна библиотека Србије, Београд 

     
  Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“, Београд 
     
 

Универзитетска библиотека “Никола Тесла”, Ниш 

     
 

Библиотека Матице српске, Нови Сад 

     

   
  Библиотека Правног факултета у Београду
  Библиотека Правног факултета у Новом Саду 
  Библиотека Правног факултета у Крагујевцу 
     
   Библиотека Правног факултета у Загребу 
  Библиотека Правног факултета у Сплиту 
  Библиотека Правног факултета у Ријеци
  Библиотека Правног факултета у Осијеку 
  Библиотека Правног факултета у Љубљани 
  Библиотека Правног факултета у Марибору 
  Библиотека Правног факултета у Сарајеву 
  Библиотека Правног факултета у Подгорици
  Библиотека Правног факултета у Бања Луци 
  Библиотека Правног факултета у Скопљу 
  Библиотека Правног факултета у Мостару