Простор

Правни факултет у Нишу поседује одговарајући простор у погледу обима и структуре, тако да задовољава стандарде за акредитацију високошколских установа, који важе у погледу простора.

За обављање наставне и научно-истраживачке делатности Факултет користи укупно 8.509,38 м2 корисне површине, и то:  

 • Амфитеатар површине 381,50 м2 са 480 места,
   
 • 8 учионица укупне површине 718,29 м2, са 828 места,
   
 • 48 функционално опремљених кабинета, укупне површине од 897,50 м2,
   
 • Библиотека - Позајмно одељење, укупне површине од 40,94 м2,
   
 • Читаоница за студенте основних и дипломских академских студија, укупне површине 501,48 м2, са 110 места,
   
 • Читаоница за студенте докторских студија, укупне површине 40,94 м2, са 7 места,
   
 • Рачунско-информациони  центар, укупне површине 68,11 м2, са 11 места,
   
 • Рачунарска учионица, укупне површине 53,47 м2, са 21 местом,
   
 • Две сале за суднице на 2-ом и 5-ом спрату, укупне површине 111,55 м2, са 65 места,
   
 • Правна клиника, са огледном адвокатском канцеларијом, укупне површине 77,82 м2 са 19 места,
   
 • Студентски клуб, укупне површине 268,00 м2, са 136 места,
   
 • Три просторије за рад студентских организација и Студентског парламента, укупне површине 56,76 м2, са 40 места,
   
 • 20 просторија за рад факултетских служби, укупне површине 527,9 м2, са 33 места.