Наставници и сарадници који више нису у радном односу

 1. Андрејевић Миливоје
  1960 - 1970
 2. Анђелковић Милева, Јавне финансије и финансијско право,
  1977 - 2018
 3. Аранитовић Реља, Економика предузећа
  1962 - 1965
 4. Атанацковић Зоран, Политички систем СФРЈ
  1976 - 1978
 5. Атиас Бранко, Санитетска обука
  1966 - 1970
 6. Аћимовић Михајло, Криминологија
  1969 - 1979
 7. Биговић Љубица,
  1975 - 1979
 8. Благојевић Милена, Финансије и финансијска тржишта,
  1969 - 1975
 9. Благојевић Обрен,
  1969 - 1970
 10. Божић Милорад, Економска политика,
  1985 - 2012
 11. Бркановић Китановић Тамара, Облигационо право,
  1995 - 2003
 12. Вељковић Симон,
  1960 - 1965
 13. Видаковић Богдан,
  1969 - 1970
 14. Видановић Гаврило, Економска географија,
  1961 - 1970
 15. Влатковић Предраг,
  1969 - 1970
 16. Вукчевић Драгољуб, Привредно право,
  1976 - 1993
 17. Вучић Новица, Привредни систем Југославије,
  1971 - 1973
 18. Горчић Јован, Финансијско право,
  1987 - 2005
 19. Гроздановић Драгиша,
  1964 - 1970
 20. Данковић Љубисав, Привредна математика,
  1960 - 1970
 21. Димитријевић Момчило, Увод у право,
  1965 - 1984
 22. Динић Драгана, Општа социологија,
  1979 - 1985
 23. Ђорђевић Владислав, Наследно право,
  1975 - 1999
 24. Ђорђевић Мирослав, Историја државе и права,
  1962 - 1973
 25. Ђорђевић Радмило, Физичка култура,
  1976 - 1989
 26. Ђурић Саша, Кривично право,
  1991 - 2000
 27. Ђурђић Војислав, Кривично процесно право,
  1974 - 2017
 28. Жунић Наталија, Основи социологије са социологијом права,
  1954 - 2019
 29. Зеремски Војислав,
  1970 - 1970
 30. Златковић Живорад, Економика трговине,
  1960 - 1970
 31. Ивошевић Диана,
  1998 - 2000
 32. Илић Миодраг,
  1970 - 1970
 33. Јанковец Ивица, Привредно право,
  1974 - 1976
 34. Јанковић Бранимир, Међународно јавно право,
  1962 - 1969
 35. Јањић Јован, Економска плоитика Југославије,
  1962 - 1999
 36. Јездимировић Милун,
  1967 - 1970
 37. Јовановић Вукадинка, Физичко васпитање,
  1979 - 2004
 38. Јовановић Ђорђе, Технологија са познавањем робе,
  1961 - 1970
 39. Јовановић Љубиша, Кривично право,
  1962 - 1993
 40. Јовановић Мила, Римско право,
  1970 - 2012
 41. Јовановић Миодраг,
  1970 - 1970
 42. Јовановић Никола,
  1962 - 1970
 43. Јокић Душан,
  1974 - 1984
 44. Јоцић Лазар, Римско право,
  1988 - 2002
 45. Кликовац Томица, Основи политичке економије,
  1972 - 1987
 46. Ковачевић Куштримовић Радмила, Увод у грађанско право и Стварно право,
  1971 - 2012
 47. Козић Петар, Социологија,
  1960 - 1974
 48. Константиновић Вилић Слободанка, Криминологија,
  1972 - 2013
 49. Крстић Божидар, Судска медицина и психијатрија,
  1974 - 1994
 50. Круљ Врлета, Привредно право,
  1969 - 1973
 51. Кулић Димитрије, Уставно право,
  1964 - 1988
 52. Манчић Ђорђе,
  1960 - 1963
 53. Марковић Данило, Увод у социологију,
  1960 - 1970
 54. Марковић Миливоје, Грађанско процесно право,
  1964 - 1978
 55. Марковић Славко, Наследно право,
  1962 - 1989
 56. Матејић Миодраг, Финансије и финансијско право,
  1960 - 1980
 57. Матић Божидар, Грађанско право,
  1981 - 2001
 58. Мијачић Мирса, Облигационо право,
  1964 - 2006
 59. Миладиновић Видоје, Кривично право,
  1970 - 1999
 60. Миладиновић Зоран, Право интелектуалне својине,
  1999 - 2008
 61. Миладиновић Славка, Управно право,
  1968 -1987
 62. Миленковић Слободан, Међународно јавно право,
  1965 - 1986
 63. Миленовић Дара, Трговинско право,
  1970 - 2012
 64. Милићевић Милош, Породично право,
  1982 - 2002
 65. Милосављевић Мирјана,
  1968 - 1970
 66. Милосављевић Радомир,
  1968 - 1970
 67. Милошевић Властимир, Економика и организација рада,
  1964 - 1970
 68. Миљковић Гордана,
  1969 - 1970
 69. Миљковић Мирослав, Самоуправно право,
  1980 - 1991
 70. Митић Милош,
  1985 - 2001
 71. Митић Михајло, Породично право, Римско право,
  1960 - 1993
 72. Митровић Добросав, Међународно приватно право,
  1965 - 1973
 73. Митровић Јован,
  1963 - 1969
 74. Московлић Милан,
  1964 - 1969
 75. Мркшић Нада, Увод у грађанско право и Стварно право,
  1964 - 1969
 76. Николић Ђорђе, Облигационо право
  2009 - 2018
 77. Николић Миодраг,
  1967 - 1970
 78. Николић Србијанка,
  1970 - 1970
 79. Остојић Реља, Економија Југославије,
  1964 - 1967
 80. Оташевић Вујадин,
  1999 - 2001
 81. Паравина Душан, Радно право,
  1961 - 2001
 82. Перић Живојин, Основи економике предузећа,
  1960 - 1970
 83. Петровић Александар, Радно право,
  1974 - 2014
 84. Петровић Биљана, Облигационо право,
  1982 - 2006
 85. Петровић Јован, Политичка економија,
  1967 - 1990
 86. Петровић Милан, Управно право,
  1982 - 2012
 87. Петровић Миодраг, Управно право,
  1960 - 1964
 88. Поповић Славољуб, Управно право,
  1960 - 1980
 89. Радишић Јаков, Облигационо право,
  1962 - 1975
 90. Рочкомановић Милорад, Међународно приватно право,
  1971 - 2012
 91. Серјевић Владимир, Основи економије,
  1980 - 2011
 92. Симић Мирољуб, Увод у право,
  1971 - 2008
 93. Симоновић Драгољуб,
  1962 - 1970
 94. Славић Љиљана,
  1968 - 1970
 95. Стаменковић Јасмина,
  1991 - 1995
 96. Станимировић Драган, Социологија, Марксизам,
  1964 - 2005
 97. Станковић Гордана, Грађанско процесно право,
  1970 - 2007
 98. Станковић Драга,
  1979 - 1988
 99. Станковић Звонимир,
  1961 - 1970
 100. Станковић Илија,
  1962 - 1970, 1973 - 1995
 101. Стевановић Војислав,
  1962 - 1970
 102. Стевановић Чедомир, Кривично процесно право са криминалистиком,
  1962 - 1993
 103. Стефановић Владислав,
  1960 - 1965
 104. Стојановић Драган, Уставно право,
  1954 - 2019
 105. Стојановић Драгољуб, Увод у грађанско право и право својине,
  1962 - 1972
 106. Стојановић Слободан, Трговинско право,
  2007 - 2009
 107. Стојиљковић Драгољуб, Политичка економија,
  1961 - 1970
 108. Стојичић Слободанка, Национална историја,
  1964 - 2007
 109. Тодоровић Обрад,
  1969 - 1970
 110. Ћирић Александар, Међународно трговинско право,
  1976 - 2018
 111. Ћирић Тодор, Анализа пословања предузећа,
  1964 - 1970
 112. Чорбић Драган, Политички систем
  1976 - 2017