НОВА ЕДИЦИЈА "ПРОПИСИ"

 

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ. ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ. ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ,
уредник: Обрадовић Горан,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 393

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије,
поговор Стојановић Драган,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 129