ЕДИЦИЈА "МОНОГРАФИЈЕ"

Индекс чланака

 
Uticaj prakse Esud ivan2023 Иван Илић,
УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА НА САВРЕМЕНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2023,
стр. 332
Pravo evropske centralne banke korica Марко Димитријевић,
ПРАВО ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2023,
стр. 304
Andjelija korica mono Анђелија Тасић,
ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКА ИЗ ОДНОСА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 141
Poslovne i bankarske finansije MONELA apr2022 Срђан Голубовић,
Марко Димитријевић,
ПОСЛОВНЕ И БАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА ПРАВНИКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 282
Ugovor o ustupanju imovine Новак Крстић,
УГОВОР О УСТУПАЊУ И РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 205
Милош Прица,
ПРАВНА ДРЖАВА И МЕДИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 482
ustavna zastita 2021 Маја Настић,
УСТАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 318
Upravljanje Ljudskim resursima Љубиша Здравковић,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 341
posebno upravno pravo 2020 Милан Петровић, Милош Прица,
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО СА МЕЂУНАРОДНИМ УПРАВНИМ ПРАВОМ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 417
Uzročna veza 2020 mihajlo Михајло Цветковић,
УЗРОЧНА ВЕЗА У ОДШТЕТНОМ ПРАВУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 285
Zlocinnje Дарко Димовски,
ЗЛОЧИН МРЖЊЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 389
Resavanje sporova u STO 2019 WEB Урош Здравковић,
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА У СВЕТСКОЈ ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 287
A.Mojasevic Ekonomska Analiza Мојашевић Александар,
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 250
zastita izbeglica u medjunarodnom pravu 2018 Небојша Раичевић,
ЗАШТИТА ИЗБЕГЛИЦА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 431
Instituticije medjunarodnog monetarnog pravarica final Марко Димитријевић,
ИНСТИТУЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 293
Николић Драган,
ЗАКОН СУДЊИ ЉУДЕМ - НАЈСТАРИЈИ СЛОВЕНСКИ ПРАВНИ ЗБОРНИК,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2016,
стр. 102
Стојановић Наташа,
ПОСТУПАК РАСПРАВЉАЊА ЗАОСТАВШТИНЕ У СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 173
Ковачевић Славиша,
ТРАНЗИЦИЈА У ДЕМОКРАТИЈУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 204
Цветковић Предраг Н.,
ПРАВО ЈАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 297
Група аутора, ур. Петрушић Невена,
СТАВОВИ СТУДЕНАТА/СТУДЕНТКИЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ О РОДНИМ УЛОГАМА У ПОРОДИЦИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 126

 

Костић Миомира, Димовски Дарко, Мирић Филип,
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ НОВИНСКИХ ИЗВЕШТАЈА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА 1904-1941.
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 320

Димовски Дарко,
УБИСТВА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 284

Јанићијевић Дејан,
ОСНОВИ МУЛТИЛАТЕРАЛНОСТИ У АРБИТРАЖИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 212

Јовановић Мила,
АНТИЧКИ РИМСКИ ПРАВНИ И ВАНПРАВНИ ТЕКСТОВИ УЗ ОСВРТ НА ЗАБЛУДЕ О СТАТУСУ ЖЕНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 825
Радовановић Драгана,
ЈЕДНАКОСТИ МОГУЋНОСТИ ТРЕТМАНА МУШКАРАЦА И ЖЕНА У ПОГЛЕДУ ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАНИМАЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 284
Петрушић Невена, Симоновић Ивана,
ЕТИЧКЕ И ПРАВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 99
Петрушић Невена, Симоновић Ивана,
ВОДИЧ ЗА ЧЛАНОВЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЕТИЧКИХ ОДБОРА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 84