Донације Факултету

 
Р. БРОЈ ПРЕДМЕТ УГОВОРА  ВРЕДНОСТ ДОНАЦИЈЕ  ДАТУМ 
1. Правни факултет Универзитета у Нишу и Адвокатска канцеларија Нешић Слободана, са седиштем у Врању, закључиле су Уговор о донацији бр. 01-1016 од 17. 04. 2024.
године. Предмет Уговора је уплата донације у сврху помоћи организације традиционалног такмичења у беседништву студената Правног факултета Универзитета у Нишу, које ће се одржати 15. 05. 2024. године.
120.000,00 РСД 17.04.2024.
2. Правни факултет Универзитета у Нишу и Стејт департмент САД – Биро за међународну борбу против наркотика и спровођење закона, закључили су Уговор о донацији бр. 01-
2599 од 05.10.2023. године.
Предмет Уговора је опремање рачунарском и сродном опремом суднице за симулације суђења (учионица 6/1 и 14/2) на Правном факултету у Нишу.
16.827,28 УСД 05.10.2023.
3.
Правни факултет Универзитета у Нишу и Комора јавних извршитеља, закључиле су Уговор о донацији бр. 01-1869/1 од 04. 07. 2023. године.
Предмет Уговора је уплата донације у сврху помоћи учешћа и покрића путних трошкова и трошкова смештаја екипе Правног факултета Универзитета у Нишу на трећој фази Moot Court такмичења „Нелсон Мендела” која се одржала у Женеви (Швајцарска) у периоду од 17. до 21. јула 2023. године.
180.000.00 РСД 04.07.2023.
4.
Правни факултет Универзитета у Нишу и OUTSOURCE INSURANCE PROFESSIONALS DOO, закључиле су Уговор о донацији бр. 01-1154 од 27. 04. 2023. године.
Предмет Уговора је уплата донације у сврху финансијске подршке издавању фотомонографије посвећене дводеценијским успесима студентских Moot Court тимова Правног факултета Универзитета у Нишу.
120.000,00 РСД 27.04.2023.
5.
Правни факултет Универзитета у Нишу и Адвокатска комора Србије, закључиле су Уговор о донацији бр. 01-1106 од 24. 04. 2023. године.
Предмет Уговора је уплата донације у сврху награђивања такмичара на традиционалном такмичењу у беседништву студената Правног факултета Универзитета у Нишу, која се одржала 10. 05. 2023. године.
100.000,00 РСД 24.04.2023.
6.
Правни факултет Универзитета у Нишу и Стејт департмент САД – Биро за међународну борбу против наркотика и спровођење закона, закључили су Уговор о донацији бр. 01-3895 од 16.12.2022. године.
Предмет Уговора је реконструкција просторија на Правном факултету у Нишу и то две учионице које су преуређене у суднице за симулације суђења (учионица 6/1 и 14/2).
98.915,81 УСД 16.12.2022.
7.
Правни факултет Универзитета у Нишу и Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) , закључиле су Уговор о донацији бр. 01-2568/1 од 16. 09. 2022. године.
Предмет Уговора је уплата донације у сврху реализације пројекта „Правна клиника из управног права” за период 01. 10. 2022. до 31. 07. 2024. године.
39.996,39 ЕУР 16.09.2022.
8.
Правни факултет Универзитета у Нишу и Јавнобележничка комора Србије, закључиле су Уговор о донацији бр. 01-976 од 05. 04. 2022. године.
Предмет Уговора је уплата донације у сврху помоћи организације традиционалног такмичења у беседништву студената Правног факултета Универзитета у Нишу, која се одржала 27. 04. 2022. године.
60.000,00 РСД 05.04.2022.
9.
Правни факултет Универзитета у Нишу и Адвокатска комора Србије, закључиле су Уговор о донацији бр. 230/2022 од 08. 02. 2022. године.
Предмет Уговора је уплата донације у сврху новчане подршке студентима Правног факултета Универзитета у Нишу, који су освојили значајна признања на домаћим и међународним такмичењима у симулацији суђења.
150.000,00 РСД 08.02.2022.