БИБЛИОГРАФИЈА МОНОГРАФСКИХ И СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

 

Библиографија монографских и серијских публикација Правног факултета у Нишу обухвата укупну издавачку продукцију Факултета, од оснивања Правног одсека на Правно-економском факултету у Нишу 1960. године.

По форми самостална, а по обухвату грађе исцрпна, према предмету, садржају и начину пописа грађе ово је специјална и примарна библиографија (сачињена de visu методом).

Библиографске јединице груписане су у категорије и поређaне хронолошки, а у оквиру сваке календарске године дат је азбучни редо­след аутора или наслова публикација где нема аутора.

Библиографија пружа само основне информације о публикацијама, што је сврстава у групу регистрационих библиографија, a како збирно доноси већ објављиване, евентуално и допуњаване податке из претходних периода, ово је кумулативна текућа библиографија.

Испод сваке библиографске јединице наведен је идентификациони број (COBISS.SR-ID) пуног библиографског описа публикације који се налази у узајамној библиографско-каталошкој бази података (COBIB.SR).

Узајамна библиографско-каталошка база података представља национални онлајн каталог који води Народна библиотека Србијепод називом Виртуелна библиотeка Србије. Каталог је део система COBISS.SR на централном порталу националне библиотеке и претражив је преко сервиса COBISS/OPAC (Online Public Access Catalog)на адреси:  https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search

 

Издавачка продукција Факултета класификована је у следеће категорије:

- Монографске публикације
- Наставни материјал - уџбеници, практикуми, приручници, скрипта, читанке, ридери
- Зборници са научних скупова
- Закони
- Мултимедија и електронска издања зборника
- Серијске публикације - Зборник радова Правног факултета у Нишу
- Брошуре