Библиотека

Библиотека је посебна организациона јединица Правног факултета, основана 1960, када и сам Факултет. Прва два библиотекара постављена су 9. марта 1961. године, па се њихов долазак сматра почетком рада Библиотеке, односно даном њеног оснивања.

Школске 1974/75. год. извршена је подела дотадашње правно економске библиотеке на Библиотеку Правног и Библиотеку Економског факултета. Данас Библиотека располаже са 30000 књига и 512 наслова часописа и има преко 4000 евидентираних корисника.

Аутоматизација библиотечког пословања је извршена 1997. године уз помоћ професионалног компјутерског пакета програма САТИС, са базама података за библиографску обраду монографских и серијских публикација, за аналитичку обраду и евиденцију корисника и циркулације библиотечког материјала, чиме је престао рад на изради лисних каталога.


Библиотека је новембра 2008. постала пуноправни члан система КОБИСС, који представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, библиографско-каталошком базом података, локалним базама података библиотека учесница, базом података о библиотекама и бројним другим функцијама. Унос записа је започет марта 2009. године, чиме је завршен рад са дотадашњим базама података ТЕНАКС, СТИПО, ФОРАС и ЛЕГО.


Библиотека издаје Билтен приновљених књига, који излази два пута годишње у електронском облику и израђује: Библиографију наставника и сарадника Факултета, Библиографију монографских и серијских публикација објављених на Правном факултету и Библиографију одбрањених магистартских теза и докторских дисертација.

 

У саставу Библиотеке ради пространа, функционална и пријатно дизајнирана читаоница од 230 км2 корисне површине, са 120 места, намењена студентима нашег Факултета. У читаоници је смештена библиотека-легат проф. др Славољуба Поповића. 


Читаоница и позајмно одељење Библиотеке раде сваког дана од 8 до 16 часова, а суботом од 8 до 13 часова. У јулу и августу читаоница је отворена сваког радног дана осим суботе у времену од 8 до 14 часова. Све услуге Библиотеке су бесплатне а услови коришћења су одређени Правилником о коришћењу Библиотеке.


Изводи из Правилника о коришћењу Библиотеке:

Ван просторија Библиотеке не могу се користити: енциклопедије, лексикони, речници, атласи, секундарне публикације, статистички годишњаци, часописи, службени листови и текуће збирке прописа и судских одлука.

Оштећену или изгубљену књигу корисник мора надокнадити купујући исту такву књигу. Уколико се књига не може купити, процењује се њена вредност и корисник је дужан да ту вредност исплати.

 

 
ДАНКОВИЋ ВЕСНА, дипл. правник
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
дипломирани библиотекар - управник библиотеке 500 273
ГРУБАЧ ЈЕЛЕНА
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
дипломирани библиотекар 500 220
НЕВЕНА ДИМИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци 500 220

 

КОНТАКТ: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.