Сарадња Факултета

Правни факултет Универзитета у Нишу, у циљу научног и стручног усавршавања како наставника и сарадника Факултета, тако и студената, временом је склопио бројне уговоре о сарадњи са сродним институцијама у земљи и иностранству. У оквиру сарадње, Факултет често организује стручне семинаре, научне скупове, предавања и летње школе. Сарадњом се такође студентима омогућава стручна практична настава у државним институцијама.