ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ

 

Часопис „Правни хоризонти” је научни часопис намењен објављивању радова универзитетских наставника и сарадника, студената докторских академских студија и правника практичара. Часопис је првенствено намењен објављивању радова из области права, али се у њему могу објављивати и радови из сродних области који обрађују проблематику везану за право. Часопис је покренут 2018. године и представља наставак публикације „Зборник радова студената докторских студија права” коју је Правни факултет Универзитета у Нишу издавао у периоду од 2014. до 2018. године. Часопис „Правни хоризонти” испуњава све стандарде прописане Актом о уређивању научних часописа и у складу је са добром праксом на овом плану. Часопис „Правни хоризонти” има научну категорију М52.